Orthopedagogisch-didactisch centrum te Hengelo

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Orthopedagogisch-didactisch centrum is een school voor leerlingen met een normale intelligentie, maar die moeilijkheden ondervinden in de leerontwikkeling. Door de geringe groepsgrootte (15 leerlingen per groep) heeft men de mogelijkheid de leerlingen individueel te begeleiden en rekening te houden met zijn of haar mogelijkheden. De schoolleiding en het docententeam wilden een transparant, sfeervol, warm en functioneel gebouw.
De functionaliteit, de opzet in drie langwerpige stroken, gescheiden door gangen, sprak de opdrachtgever sterk aan; het was logisch en eenvoudig.
Op de begane grond en op de eerste etage bevindt zich de kern met onder meer de sanitaire ruimtes, opslagruimtes en trappenhuizen. Links en rechts van de kern zijn de circulatieruimtes gesitueerd, die de werk- en praktijklokalen en de werk- en bespreekkamers ontsluiten die aan de gevels geplaatst zijn. De trappen zijn zowel bij de entree van het gebouw als achterin gesitueerd. Aan de korte zijden zijn uitbouwen geplaatst waarvan er één de entree met daarboven een leslokaal bevat en de ander de docentenkamer en werkkamers.
Het gemeentelijk budget was beperkt en lag onder het gebruikelijk budget voor scholenbouw. Het gebouw heeft rondom prefab betonnen binnenspouwbladen en prefab betonnen binnenwanden op de scheiding tussen lokalen en de centrale ruimten. De openingen in de prefab betonnen binnenwanden zijn gevuld met glazen bouwstenen. Het gebouw is zodanig van structuur dat het ook voor andere schoolvormen en zelfs andere functies bruikbaar is, zoals een kantoor of een cultureel centrum.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo

Architect: Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen architecten te Hengelo

Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Droste BV te Hengelo

 

Peildatum originele kosten: januari 2003

Start uitvoering: februari 2003

Oplevering: november 2003

Bouwtijd: 160 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 8.096 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,86


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 936 m2
Maximale hoogte 7,40 m Dakoppervlakte 925 m2
Terrein Dakopeningen 11 m2
Terreinoppervlakte 3.683 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 843 m2 Gevelomtrek 136 m
Onbebouwde oppervlakte 2.840 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.025 m2
Oppervlakteverharding 1.581 m2 Buitenwanden 745 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 280 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.687 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.122 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.459 m2 Binnenwanden 898 m2
Installatieoppervlakte 6 m2 Binnenwandopeningen 225 m2
Verkeersoppervlakte 391 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.062 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 16 m
Tarra-oppervlakte 228 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 760 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 8.096 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 148 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 943 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 249 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 843 m2 Warmtelichamen 60 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 843 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 936 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.687 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.096 / 1.687 = 4,80
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.459 / 1.687 = 0,86
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 228 / 1.687 = 0,14
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 760 / 1.687 = 0,45
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.062 / 1.687 = 0,63
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 843 / 1.687 = 0,50
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.025 / 1.687 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 936 / 1.687 = 0,55
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.961 / 1.687 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.122 / 1.687 = 0,67
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 843 / 1.062 = 0,79
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.687 / 1.062 = 1,59
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.025 / 1.062 = 0,96
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 936 / 1.062 = 0,88
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.961 / 1.062 = 1,85
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.122 / 1.062 = 1,06
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 843 / 760 = 1,11
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.687 / 760 = 2,22
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.025 / 760 = 1,35
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 936 / 760 = 1,23
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.961 / 760 = 2,58
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.122 / 760 = 1,48


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 20,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 2,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 15,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 22,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 73,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 14,3 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 25,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 42,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 10,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 73,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 14,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 103,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 843 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 843 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 6,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 943 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 249 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 843 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 843 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 936 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.687 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 20,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 936 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 11 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 925 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 2,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 745 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 280 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 15,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.201 11,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 225 8,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.644 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 22,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 843 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 843 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 16 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.405 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 73,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.687 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.687 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.687 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.687 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.687 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.687 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.687 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.687 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 10,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.687 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.687 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.687 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.687 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 14,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 25,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.687 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.687 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 1.687 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.840 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.840 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 114,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Fundering op staal. Betonstroken met verstijvingsribben t.p.v. betonwanden
Overige fundering betonstroken met metselwerk
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Prefab beton binnenspouwbladen
(22) Binnenwanden (constructief) Prefab beton binnenwanden
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer
(28) Hoofddraagconstructies Plaatselijk aanvullend staalwerk
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Afschotlaag op betondak
(37) Dakopeningen Lichtstraten t.p.v. de trappenhuizen + 1 lichtkoepel
(47) Dakafwerkingen Dakisolatie van steenwol. Tweelaagse SBS-dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk in baksteen; 2 kleuren
Metalen gevelbekleding boven de buitenkozijnen in de kop- en langsgevels
(31) Buitenwandopeningen Pui hoofdentree in meranti
Overige kozijnen kunststof, voorzien van HR++ beglazing; waar nodig voorzien van gelaagd veiligheidsglas
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Binnenwanden in hoofdzaak metal stud
Plaatselijk schoon metselwerk
Openingen in betonwanden gevuld met glazen bouwstenen
Separatiewanden in sanitaire ruimten van volkern kunststof
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen meranti, voorzien van massieve in het werk af te lakken deuren
Glasopeningen voorzien van veiligheidsglas
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels in sanitaire ruimten
Betonwanden gecoat
Metal stud wanden gesausd
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 2 kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren
Sanitaire ruimten voorzien van kunststof vloerafwerking
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren
Sanitaire ruimten voorzien van kunststof vloerafwerking
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Trappen en bordessen in prefab beton
(34) Balustrades en leuningen Stalen leuningen op de muren langs de betontrappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafonds in trespa
Binnenplafonds Rockfon Fibral; in sanitaire ruimten gipsvinyl
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking 4 HR-ketels
(52) Afvoeren Binnenriolering in PVC
(53) Water Waterleidingen in koper
2 close-in boilers; 1 boiler 50 liter en 5 boilers 30 liter
(54) Gassen Gasleiding in draadpijp
(55) Koude-opwekking en -distributie Airco-unit in serverruimte
(56) Warmtedistributie Leidingwerk in draadpijp en PE-buis
In hoofdzaak radiatoren
Plafond stralingspanelen in overblijfruimte
(57) Luchtbehandeling Mechanische ventilatie hele gebouw
Afzuiging sanitaire ruimten en zuurkasten
(58) Regeling klimaat en sanitair Weersafhankelijke regeling per gebouwdeel
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Kabelgoten en wandgoten
Schakel- en verdeelinrichtingen
Overspanningsbeveiliging
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Schakelaars, contactdozen e.d
Verlichtingsarmaturen, in hoofdzaak TL en PL
Noodverlichting
(64) Communicatie Data-bekabeling. Lestijdensignalering. Belinstallatie
(65) Beveiliging 4 brandslanghaspels. 3 schuimblussers. 2 branddekens
Bliksembeveiliging, brand- en inbraakmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Garderobevoorzieningen aanbrengen (levering buiten bestek)
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair standaard wit
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Houten stelling in bergruimten
5 Terrein Geen element
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terreinverharding in betontegels en betonklinkers
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Buitenriolering in PVC. Straatkolken
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 391 26,5
B Sanitaire ruimten 46 3,1
E Opslagruimten 30 2,0
F Administratieve ruimten 35 2,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 257 17,4
H Technische ruimten 6 0,4
L Educatieve ruimten 715 48,3
Totaal 1.480 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 73,3 73,3
A02 Hal 123,9 117,1 241,0
A04 Garderobe 7,1 7,1
A05 Trap 37,7 32,2 70,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 11,2 34,7 45,9
E Opslagruimten E02 Berging 16,5 13,1 29,6
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 34,7 34,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 48,9 48,9
G02 Wachtruimte 9,6 9,6
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 62,6 62,6
G06 Multifunctionele zaal 21,1 21,1
G09 Aula 115,1 115,1
H Technische ruimten H01 Meterkast 2,3 2,3
H02 Installatieruimte 3,9 3,9
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 253,2 452,7 705,9
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 8,8 8,8


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A04 Garderobe
A05 Trap
B01 Toiletruimte
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G01 Overlegruimte
G02 Wachtruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
G06 Multifunctionele zaal
G09 Aula
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
L01 Leslokaal
L04 Bibliotheek / documentatieruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.