Stadshoeve Stadshagen te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Zwolse VINEX-wijk Stadshagen heeft sinds kort een stadshoeve: een gebouw met stallen voor de dieren van de kinderboerderij, een educatiecentrum,  vergaderruimte voor wijkbewoners en een theehuis. De stadshoeve staat in het themapark De Stadshoeve waarin ‘belevenistuinen’ worden aangelegd en kinderen leerzaam en avontuurlijk kunnen spelen. Er komt een dierenartspraktijk in een apart gebouw en ook Groene Kinderopvang (een concept om kinderen veel buiten te laten zijn) zal zich er vestigen. Beide partijen passen bij het concept van tuinen, speelweide en dieren.
Het park met daarin gebouw De Stadshoeve ligt in de bocht van een groene as die door de wijk loopt. Langs een deel van die as, een oude wetering die vanuit de polder tot diep in Stadshagen doorloopt, liggen op terpen diverse oude boerderijen en schuren. Deze terpenstructuur is in Stadshagen overgenomen en je vindt aan die as enkele clusters woningen en een school, als eilandjes in het groen.
De Stadshoeve bestaat uit twee langwerpige ruimtes en een verbindend middendeel, elk met een eigen kap. De richting van de kappen is uniform gehouden met de gebouwclusters elders langs de wetering. Een van de langwerpige delen is de stal. De dieren kunnen hier vrij in- en uitlopen. Het andere langwerpige deel bevat de educatieruimte en het theehuis. In het middendeel met de entree zijn een kantoor, de horecakeuken, toiletten en een berging ondergebracht. Boven dit middendeel is een verdieping aangebracht die als educatieruimte gebruikt kan worden. Bij de bouw zijn onderhoudsarme materialen gebruikt. Het gebouw is opgetrokken in houtskeletbouw en de structuur van de twee vleugels wordt gegarandeerd door een aantal stalen spanten. De staalconstructie is in het zicht gelaten en de binnenzijde van het gebouw is bekleed met radiplex zonder verdere afwerking. Wel zijn de wanden tot 1,50 m afgelakt zodat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden. Het gebouw heeft dankzij deze materialen een rustieke uitstraling. De buitengevel is bekleed met verduurzaamd hout. Het hout van de stal is zwart geschilderd en de voor- en achterzijde van de andere twee gebouwdelen zijn afgewerkt in drie tinten groen. De gevels zijn in de werkplaats van de aannemer samengesteld, waarna het gebouw ter plaatse in korte tijd in elkaar gezet kon worden. “Duurzaamheid is een belangrijk kenmerk van het gebouw”, motiveert Van Popta de toegepaste materialen. “Naast hout als bouwmateriaal heeft het een mos-sedumdak, liggen er zonnepanelen op de stal en wordt als proef overtollige energie opgeslagen in zoutaccu’s. Dit laatste wordt hier voor het eerst op gebouwniveau getest door een producent. Op de verdieping waar de apparatuur staat opgesteld is een demonstratieruimte ingericht. De relaties van het bedrijf en potentiële afnemers kunnen hier uitleg krijgen.”
In het ontwerpproces hanteerden we drie variantgroottes. De bewoners wilden het liefst de grootste variant bouwen, maar dat werd te duur. Samen met het bestuur is gekozen voor de dure versie van het middendeel omdat dat in de toekomst niet verder uitbreidbaar is.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Stichting De Stadshoeve te Zwolle

Architect: 19 Het Atelier te Zwolle

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Hemeltjen te Wijhe

 

Peildatum originele kosten: februari 2016

Start uitvoering: oktober 2016

Oplevering: mei 2017

Bouwtijd: 7 maanden

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 1.469 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 294 m2
Maximale hoogte 6,90 m Dakoppervlakte 292 m2
Terrein Dakopeningen 2 m2
Terreinoppervlakte 309 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 309 m2 Gevelomtrek 88 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 335 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 269 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 66 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 446 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 198 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 318 m2 Binnenwanden 152 m2
Installatieoppervlakte 1 m2 Binnenwandopeningen 46 m2
Verkeersoppervlakte 29 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 288 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 6 m
Tarra-oppervlakte 128 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 324 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.469 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 46 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 309 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 137 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 294 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 446 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.469 / 446 = 3,29
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 318 / 446 = 0,71
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 128 / 446 = 0,29
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 324 / 446 = 0,73
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 288 / 446 = 0,65
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 309 / 446 = 0,69
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 335 / 446 = 0,75
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 294 / 446 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 629 / 446 = 1,41
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 198 / 446 = 0,44
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 309 / 288 = 1,07
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 446 / 288 = 1,55
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 335 / 288 = 1,16
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 294 / 288 = 1,02
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 629 / 288 = 2,18
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 198 / 288 = 0,69
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 309 / 324 = 0,95
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 446 / 324 = 1,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 335 / 324 = 1,03
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 294 / 324 = 0,91
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 629 / 324 = 1,94
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 198 / 324 = 0,61


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 29,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 12,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 10,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 8,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,3 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 72,0 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,1 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 12,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 26,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 5,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 37,6 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 11,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 18,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 72,0 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 14,1 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 9,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 5,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 309 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 309 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 309 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 8,9 x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 46 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 309 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 137 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 294 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 446 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 28,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 294 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 2 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 292 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 13,3 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 269 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 66 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 9,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 152 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 46 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 665 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 8,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 3 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 309 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 137 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 6 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 168 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 71,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 446 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 446 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 446 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 446 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 14,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 446 12,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 12,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 27,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 446 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 446 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 0,7 x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 9,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 5,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 121,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond. Bodemafsluiting schoon zand
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken met PS-bekisting, 350 x 500 mm
(17) Paalfunderingen Prefab funderingspalen 220 x 200 mm, lengte 3 meter
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Dragende houtskeletbouwwanden, ongeïsoleerd t.b.v. stal, overig wanden Rc waarde = 4,5 m2.K/W
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen metselblokken amstelformaat, inclusief lateien
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Ribcassettevloer, Rc waarde = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Houten balklaag met underlayment
(27) Daken (constructief) Gordingdak ongeïsoleerd t.b.v. stal. Prefab kapconstructie Rc waarde = 6 m2.K/W
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie. Houten spanten
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geïmpregneerd vuren houten betimmering dakranden.Geïmpregneerd vuren houten betimmering onderzijde overstekken
(37) Dakopeningen Tuimelvensters
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking. Dakbegroeiing. Permanente dakbeveiliging. Aluminium afdekkers. Afdekprofiel t.b.v. dakgoot
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geïmpregneerd vuren houten gevelbekleding
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen. Aluminium waterslagen. Multiplex dagkantbetimmering.
Rooster stalgevel
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw binnenwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met HPL-deuren. Schuifloket. Kunststeen onderdorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerd vloerluik
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmerwerk trapgat
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D20, dikte 50 mm. Epoxyvloer inclusief holplint. Marmoleum. Schoonloopmat. Meranti vloerplinten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Marmoleum
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Vuren houten steektrap. Vlizotrap
(34) Balustrades en leuningen Vuren houten balustrade
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafonds type akoestisch en hygiëne. Baffles
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CV-installatie
(52) Afvoeren Binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie. Brandbestrijdingsinstallatie
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatie-installatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.