Uitbreiding basisschool te Gulpen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft een (vrijstaande) uitbreiding die via een verbindingsruimte aan de bestaande school wordt gekoppeld. De uitbreiding staat zijdelings van de oorspronkelijke hoofdingang en bestaat uit een rechthoekig gebouw van 16 bij 18 m met drie lokalen, een nevenruimte, toiletgroep en een hal. De oorspronkelijke entreepui is verwijderd ten gunste van de verbinding. De bestaande school en de uitbreiding zijn nu via de nieuwe hoofdentree in de verbindingsruimte te bereiken.
Evenals in de gevel van de bestaande bouw zijn ook in de nieuwe gevel enkele lagen witte steen en een witte bovenrand van ongeveer een meter in het metselwerk verwerkt.
Omdat de opdrachtgever (KSV) ook verantwoordelijk is voor het onderhoud worden de scholen en uitbreidingen functioneel en doelmatig gebouwd. Dat betekent onder andere toepassing van onderhoudsarme materialen, zoals kunststof kozijnen met dubbel glas of gelaagd waar noodzakelijk. Aan de buitengevel geen boeiplanken maar als muurafdekking alleen een aluminium daktrim. Detailleringen die in de toekomst problemen kunnen opleveren, heeft de architect uit zijn ontwerp gelaten. De uitbreiding past door de toegepaste materialen en de uitvoering goed bij de bestaande school.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Katholieke School Vereniging Limburg te Heerlen

Architect: Architecten- en ingenieursbureau ir. G.M.J. van den Bongerd te Heerlen

Hoofdaannemer: Janssen de Jong Bouw te Kerkrade

 

Peildatum originele kosten: januari 2001

Start uitvoering: januari 2001

Oplevering: juli 2001

Bouwtijd: 120 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 1.103 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuk Dakoppervlakte, bruto 323 m2
Terrein Dakoppervlakte 320 m2
Terreinoppervlakte 690 m2 Dakopeningen 3 m2
Bebouwde oppervlakte 317 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 373 m2 Gevelomtrek 79 m
Oppervlakteverharding 280 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 261 m2
Aantal parkeerplaatsen 1 stuk Buitenwanden 181 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 79 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 317 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 282 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 193 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwanden 163 m2
Verkeersoppervlakte 81 m2 Binnenwandopeningen 30 m2
Nuttige oppervlakte 201 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen stuks
Tarra-oppervlakte 34 m2 Balustrades en leuningen m
Gebruiksoppervlakte 285 m2 Installaties
Bruto-inhoud 1.103 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 163 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 107 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 317 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 317 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 317 m2 Liften stuks


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.103 / 317 = 3,47
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 282 / 317 = 0,89
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 34 / 317 = 0,10
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 285 / 317 = 0,89
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 201 / 317 = 0,63
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 317 / 317 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 261 / 317 = 0,82
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 323 / 317 = 1,02
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 585 / 317 = 1,84
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 193 / 317 = 0,61
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 317 / 201 = 1,57
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 317 / 201 = 1,57
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 261 / 201 = 1,30
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 323 / 201 = 1,60
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 585 / 201 = 2,91
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 193 / 201 = 0,96
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 317 / 285 = 1,11
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 317 / 285 = 1,11
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 261 / 285 = 0,91
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 323 / 285 = 1,13
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 585 / 285 = 2,05
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 193 / 285 = 0,67


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 16,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 19,0 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 21,2 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 6,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 78,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,5 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 18,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 7,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 15,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 136,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 16,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 32,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 13,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 78,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 7,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 107,8 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 15,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 136,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 317 8,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 291 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 317 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 317
Totaal fundering 16,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 164 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 107 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 317 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 317 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 19,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 324 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 3 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 321 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 182 9,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 80 11,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 21,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 57 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 30 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 510 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 6,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 291 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 4,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 283 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 78,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 317 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 317 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 317 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 12,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 317 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 317 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 317 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 5,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 18,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 317 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 317 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 317 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 317 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 373 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 373 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 7,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 107,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 15,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 8,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 136,9 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk bouwput
Opschonen bouwterrein naar m2 terrein
(13) Vloeren op grondslag Betonvloeren 125 mm dik, isolatie Rc = 3,0 m2.K/W
(16) Funderingsconstructies Funderingsstrook 250 x 500 mm (onder gevel)
Funderingsstrook 250 x 600 mm (binnen)
Funderingsstrook 250 x 500 mm (binnen)
(17) Paalfunderingen Geen maatregelen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad betonsteen, dikte 150 mm, schoonwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Betonsteen, dikte 200 mm, tweezijdig schoon
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen maatregelen
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen maatregelen
(27) Daken (constructief) Plat dak, geprofileerde staalplaat
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie school, hoogte 3,50 m
(38) Inbouwpakketten Geen maatregelen
(48) Afwerkingspakketten Geen maatregelen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Sloop bestaande luifel
Dakrand plat dak, vlakke aansluiting op gevel
Luifel
(37) Dakopeningen Lichtkoepel, inclusief raveling en aftimmering
(47) Dakafwerkingen Bedekking aansluiting opgaand werk (kunststof)
Bedekking aansluiting bestaand opgaand werk (lood)
Dakbedekking met isolatie Rc = 3,0 m2.K/W
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Repareren metselwerk van bestaande gevel
Buitenspouwblad van baksteen met isolatie Rc = 3,0 m2.K/W
(31) Buitenwandopeningen Kunststof gevelkozijn inclusief glas
Latei, vensterbank, dorpel
Buitenwand: betimmering boven kozijn
(41) Buitenwandafwerkingen Geen maatregelen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Halfsteens metselwerk van betonsteen, tweezijdig schoon
Separatiewanden en deuren sanitaire ruimten
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijn en stompe deur, breedte 930 mm
Houten binnenkozijn en stompe (glas)deur, breedte 830 mm
Houten binnenkozijn met dubbele (openslaande) deur, 30 min. wbdbo
(42) Binnenwandafwerkingen Tegels 150 x 150 mm gelijmd
Hardhouten plinten 12 x 55 mm
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen maatregelen
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen maatregelen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen maatregelen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Tegels 100 x 100 mm gelijmd
Cementdekvloer 30 mm dik (zandcement)
Doorloopmat (entree)
Elastische vloerbedekking (marmoleum)
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen maatregelen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen maatregelen
(34) Balustrades en leuningen Geen maatregelen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen maatregelen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond (600 x 1.200 mm)
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Via HR-ketel in bestaande gebouw
(52) Afvoeren PVC binnenriolering
PVC hemelwaterafvoer
(53) Water Koperen warm- en koudwaterleidingen
(54) Gassen Geen maatregelen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen maatregelen
(56) Warmtedistributie Geen maatregelen
(57) Luchtbehandeling Geen maatregelen
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen maatregelen
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale elektrotechnische voorzieningen (niet nader gespecificeerd)
(62) Krachtstroom Geen maatregelen
(63) Verlichting Laagspanningsinstallatie NEN 1010
Noodverlichting in algemene ruimten
Armaturen
(64) Communicatie Geen maatregelen
(65) Beveiliging Beveiliging (niet nader gespecificeerd)
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen maatregelen
3C Lift en transport
(66) Transport Geen maatregelen
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen maatregelen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Kapstok, lengte 2.800 mm, prikbord 3.000 x 1.220 mm
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok 1.500 x 600 mm
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair, standaard uitvoering
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen maatregelen
(76) Vaste opslagvoorzieningen Legplanken 2.500 x 400 mm
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen maatregelen
(90.2) Opstallen Geen maatregelen
(90.3) Omheiningen Geen maatregelen
(90.4) Terreinafwerkingen Keerwanden 1.500 x 1.100 mm, tegelbestrating 300 x 300 mm
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen maatregelen
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen maatregelen
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Terugplaatsen speeltoestellen


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 80 29,3
B Sanitaire ruimten 12 4,5
E Opslagruimten 9 3,4
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 12 4,5
L Educatieve ruimten 158 58,0
Totaal 272 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2 (begane grond)
A Verkeersruimten A01 Entree 31,8
A02 Hal 21,6
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 8,9
E Opslagruimten E02 Berging 7,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G01 Overlegruimte 12,4
L Educatieve ruimten L01 Leslokaal 158,1


Afbeeldingen

Begane grond
Voorgevel
Rechtergevel
Linkergevel
Achtergevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
B01 Toiletruimte
E02 Berging
G01 Overlegruimte
L01 Leslokaal


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.