Uitbreiding basisschool te Heinkenszand

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het uitbreiden van het bestaande schoolgebouw met een 3-tal lokalen. De huidige school omvat 9 lokalen. Gezien het leerlingaantal heeft de school recht op 12 lokalen. Dit resulteert in een uitbreiding van maximaal 494 m2 bruto. Om geen planologische procedures te hoeven voeren is besloten om de uitbreiding binnen het geldende bestemmingsplan te realiseren.

In de uitbreiding worden 3 nieuwe lokalen, een handenarbeidlokaal, een personeelsruimte en RT ruimten gerealiseerd. Dit naast de benodigde toiletten en bergingen. In de bestaande school worden enkele ruimten heringericht. Alleen de gegevens van de nieuwbouw zitten in de analyse verwerkt.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wil Kuhlmann Reed Business bv

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenszand

Architect: Rothuizen van doorn 't Hooft te Goes / Middelburg / Breda

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Rijk te Heinkenszand

 

Peildatum originele kosten: december 2005

Start uitvoering: februari 2006

Oplevering: december 2006

Bouwtijd: 90 werkbare werkdagen

Aanbestedingsvorm: onderhands met voorafgaande selectie

Risicoregeling van toepassing: woning- en utiliteitsbouw (1991) ja

 

Bruto-inhoud: 1.412 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,97


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 241 m2
Maximale hoogte 5,95 m Dakoppervlakte 238 m2
Terrein Dakopeningen 3 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 246 m2 Gevelomtrek 35 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.621 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 205 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 47 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 158 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 494 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 365 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 454 m2 Binnenwanden 328 m2
Installatieoppervlakte 15 m2 Binnenwandopeningen 37 m2
Verkeersoppervlakte 78 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 361 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 15 m
Tarra-oppervlakte 40 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 448 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.412 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 166 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 190 m2 Vloerverwarming 462 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 224 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 245 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 241 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 494 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.412 / 494 = 2,86
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 454 / 494 = 0,92
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 40 / 494 = 0,08
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 448 / 494 = 0,91
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 361 / 494 = 0,73
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 246 / 494 = 0,50
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 205 / 494 = 0,41
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 241 / 494 = 0,49
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 446 / 494 = 0,90
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 365 / 494 = 0,74
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 246 / 361 = 0,68
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 494 / 361 = 1,37
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 205 / 361 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 241 / 361 = 0,67
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 446 / 361 = 1,24
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 365 / 361 = 1,01
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 246 / 448 = 0,55
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 494 / 448 = 1,10
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 205 / 448 = 0,46
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 241 / 448 = 0,54
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 446 / 448 = 1,00
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 365 / 448 = 0,81


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 2,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 20,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 13,3 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 0,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,4 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 59,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 7,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 27,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 11,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 13,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 23,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,2 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 59,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 13,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 246 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 246 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 2,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 166 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 190 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 224 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 245 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 241 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 494 7,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 20,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2 3 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 238 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 47 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 158 12,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 47 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 13,3 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 47 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 37 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 521 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 224 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 245 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 0,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 15 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.295 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 59,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 494 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 494 7,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 494 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 19,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 494 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 494 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 494 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 494 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 494 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 7,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 27,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 494 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 494 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 494 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 494 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 494 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 13,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.621 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 1.621 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 4,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 113,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Het ontgraven van grond
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonnen funderingsstroken 1000 x 600 mm met verstijvingsrip 500 x 300 mm. Betonkwaliteit varierend van B25 en B35
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Verankering voor koppelen muren en betonnen lateien boven de openingen
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geisoleerde kanaalplaatvloeren Rc = 3,0 m2.K/W, incl oplegvilt, sparingen, bouwstaalmatten en vulbeton
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer, incl. kraankosten, beton, sparingen en bijlegwapening
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloer, incl. kraankosten, beton, sparingen en bijlegwapening
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie kwaliteit S 275 J2H en overige S235 JR.
De bouten en moeren zijn uitgevoerd in kwaliteit 8.8.
De staalconstuctie is behandeld met brandvertragende verf
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Rachelwerk voor het aftimmeren van de dakrand. Multiplex grondhout kwaliteit A/AB voor het monteren van de daktrim
Noodoverloop toepassen bij de nieuwe dakvlakken. Isolatie plat dak hard kunststofschuim plaat type EPS 100
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking type Derbigum 4 mm
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Diverse dillatatievoegen. Gevelbetimmering op rachelwerk
(31) Buitenwandopeningen Houten lariks buitenkozijnen voorzien van deuren, en aluminium kozijnen aan de zuidwest gevel. Met isolerend dubbel glas, en toebehoren
(41) Buitenwandafwerkingen Vlakke vezelcementplaat
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal stud profielen, isolatiemateriaal, gipsplaten en dampdoorlatende folie
(32) Binnenwandopeningen Geprofileerd europees vuren binnendeurkozijnen met deuren, (0 en 60 minuten brandwerend), met toebehoren
(42) Binnenwandafwerkingen Sanitaire ruimten wandtegelwerk, alle andere steenachtige wanden zijn afgewerkt met een pleisterlaag
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Trapgatbetimmering berkenmultiplex 18 mm dik. Thermisch verzinkte L-profiel voor vloerbeëindigingen
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloeren 70 mm dik, klasse D30
De lerarenkamer wordt voorzien van tapijttegels, overige vertrekken Gerflor pvc. Tegels in sanitaire ruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloeren 70 mm dik, klasse D30
Overige vertrekken Gerflor pvc. Tegels in sanitaire ruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Houten binnentrap met multiplex traptreden, bordes en stootborden
Stalen thermisch verzinkte buitentrap, treden en bordes met omgezette rand, en anti-slip-perforatie
(34) Balustrades en leuningen Metalen ballustrades langs de buitentrappen en bordessen, met trapboom UNP-profiel
Binnen berkenhouten leuning diameter 38 mm, blank gelakt bevestigd op geëloxeerde leuningdragers
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Spuitpleisterwerk Fabrikaat Sigma Coatings, type Brandecrystal fijn, kleur wit
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking De verwarmingsinstallatie wordt centraal weersafhankelijk geregeld en per groep nageregeld
(52) Afvoeren Het leidingsmatariaal van PVC gescheiden systeem (VW en HWA) eindigend tot op 0,50 m buiten de gevel
(53) Water Vanaf de waterleidingsmeter in de kruipruimte een koudwaterleidingsnet voor alle santitaire toestellen en brandslanghaspels
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Het nieuwbouwgedeelte is voorzien van vloerverwarming, aangevuld met luchtverwarming
(57) Luchtbehandeling De ventilatie wordt gerealiseerd vanuit een centraal opgestelde luchtbehandelingskast, uitgevoerd met warmteterugwinning welke de ruimten van verse lucht voorziet
De toiletten en bergingen worden rechstreeks met afzuigventilatoren ververst
(58) Regeling klimaat en sanitair De luchtbehandeling wordt eveneens centraal geregeld en per gevel en bouwlaag nageregeld
Beheer op afstand is voorbereid
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Het scholengebouw wordt voorzien van een nieuwe laagspanningsaansluting
Voorzien van verschillende verdeelinrichtingen met alle onderverdelers, aansluitpunten ventialtie-units, lichtinstallatie, inbraakinstallatie en brandmeldinstallatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting HF-verlichting met daglichtregeling
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Bewegwijzering, kapstokhaken, garderobe-voorzieningen, postkasten, wandschoolborden en rekken, stellingen en schappen in bergingen
(73) Vaste keukenvoorzieningen Bruynzeel keukenblok type Thema Project met opkomend corrosievast-stalen aanrechtblad
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitaire toestellen, hangende closetten, kinderwastafels met kw-kraan en wastafel
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder De aanleg van een buitenplateau waarin evt. geknutseld kan worden in de buitenruimte, aansluitend op de handenarbeidruimte, volledig betegeld met kolken en afschot


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 107 24,9
B Sanitaire ruimten 24 5,6
C Keukens 6 1,4
E Opslagruimten 11 2,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 40 9,3
H Technische ruimten 15 3,5
L Educatieve ruimten 226 52,7
Totaal 429 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A02 Hal 64,0 64,0
A03 Gang, overloop 15,0 15,0
A05 Trap 14,0 14,0 28,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 14,0 10,0 24,0
C Keukens
C01 Keuken 6,0 6,0
E Opslagruimten
E02 Berging 11,0 11,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 40,0 40,0
H Technische ruimten
H02 Installatieruimte 15,0 15,0
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 94,0 132,0 226,0


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede

Legenda

A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
C01 Keuken
E02 Berging
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
H02 Installatieruimte
L01 Leslokaal


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.