VSO school voor VMBO Het Rotsoord te Utrecht

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het Rotsoord in de gemeente Utrecht (een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs die Praktijkroute-, VMBO- en Havo-onderwijs aanbiedt aan jongeren met gehoor- of communicatieproblemen) is sinds kort samen met het Auris College gevestigd in een nieuw gebouw. Het oude gebouw is gesloopt en op een iets andere plek op het terrein is de nieuwbouw verrezen.
In het ontwerp zijn bij elkaar horende lokalen gegroepeerd als kleine afzonderlijke ‘werelden’ die per doelgroep bescherming en overzicht bieden. Looplijnen zijn hierdoor kort en overzichtelijk. Door de transparante puien en bovenlichten is overal veel daglicht en dóórzicht aanwezig. Vanwege de specifieke leer- en gedragsproblematiek van de leerlingen wordt in zeer kleine groepen lesgegeven. Om daarnaast individuele begeleiding mogelijk te maken, is een systeem van kleine nevenlokalen ontworpen. Middels een grote hefschuifpui van geluidwerend glas kan de nevenruimte bij het leslokaal worden getrokken maar kan de ruimte ook afzonderlijk vanaf de gang worden benaderd. Hierdoor kan individuele begeleiding aan de leerlingen dicht bij de groep worden aangeboden. De werelden komen bij elkaar in de centrale hal. De hal biedt diversiteit doordat ze bestaat uit aan elkaar gekoppelde ruimten: de hoofdtrap, hal en sporthal werken samen als pauzeruimte, met een uitgiftepunt vanuit het aangrenzende kooklokaal.
Het gebouw telt elf onderwijslokalen voor theorie – elk met een nevenruimte – en vijf lokalen voor praktijkgericht onderwijs. Daarnaast zijn er een receptie, personeelsruimte, spreekkamers, werkplekken, een magazijn, een dubbele gymzaal met kleed- en doucheruimtes en een fitnessruimte. De school is ontworpen volgens naar de uitgangspunten van de “frisse school”. De gebruikte materialen en gebouwinstallaties zijn geselecteerd op duurzaamheid.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Koninklijk Kentalis te Sint-Michielsgestel

Architect: Van den Berg Houten te Houten

Hoofdaannemer: Peter Peters te Schaijk

 

Peildatum originele kosten: maart 2013

Start uitvoering: oktober 2013

Oplevering: mei 2015

Bouwtijd: 20 maanden

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 13.264 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.725 m2
Maximale hoogte 7,62 m Dakoppervlakte 1.658 m2
Terrein Dakopeningen 67 m2
Terreinoppervlakte 4.229 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.725 m2 Gevelomtrek 207 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.504 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.706 m2
Oppervlakteverharding 1.406 m2 Buitenwanden 1.248 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 458 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.903 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.295 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.553 m2 Binnenwanden 1.620 m2
Installatieoppervlakte 66 m2 Binnenwandopeningen 675 m2
Verkeersoppervlakte 581 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.904 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 2 m2 Balustrades en leuningen 38 m
Tarra-oppervlakte 350 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.603 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.264 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.360 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 147 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.725 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.178 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.725 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.903 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.264 / 2.903 = 4,57
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.553 / 2.903 = 0,88
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 350 / 2.903 = 0,12
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.603 / 2.903 = 0,90
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.904 / 2.903 = 0,66
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.725 / 2.903 = 0,59
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.706 / 2.903 = 0,59
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.725 / 2.903 = 0,59
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.431 / 2.903 = 1,18
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.295 / 2.903 = 0,79
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.725 / 1.904 = 0,91
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.903 / 1.904 = 1,52
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.706 / 1.904 = 0,90
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.725 / 1.904 = 0,91
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.431 / 1.904 = 1,80
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.295 / 1.904 = 1,21
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.725 / 2.603 = 0,66
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.903 / 2.603 = 1,12
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.706 / 2.603 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.725 / 2.603 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.431 / 2.603 = 1,32
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.295 / 2.603 = 0,88


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 12,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 13,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 16,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 67,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,1 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,1 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 29,3 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 104,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 25,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 20,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 67,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,1 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 104,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.725 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 651 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.725 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.725 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.360 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 147 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.725 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.178 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.725 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.903 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 12,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.725 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 67 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.658 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.248 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 458 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.248 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 13,5 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.104 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 675 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 5.750 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 16,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 2.376 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.178 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 38 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.443 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 67,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.903 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.903 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.903 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.903 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 2.903 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.903 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 2.903 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.903 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 2.903 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 2.903 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.903 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.903 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 2.903 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 28,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.903 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.903 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.903 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.903 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 3,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.504 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.504 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 1,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 3,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 -2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 104,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen grond
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer op isolatie, dikte 200 mm, Rc 4,0
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken met PS-bekisting, diverse afmetingen. Mantelbuizen t.b.v. nutsvoorzieningen. Kruipruimteventilatie, vochtkering
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, dikte 350 mm en 400 mm
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen E150, inclusief lateien
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen E214, inclusief lateien
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, Rc 4,0
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 200 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 200 mm. Stalen dakplaten op gymzaal
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie incl. brandwerende betimmering. Betonkolom buiten, betonnen balken. Betonvulling staalkolommen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakopstanden, getimmerd rekwerk
(37) Dakopeningen Lichtstraten incl. dakopstanden, dagkanten en zonwering. Dakluik
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking incl. isolatie, Rc 5,0 op afschotlaag. Afdekprofielen op dakopstanden. Valbeveiliging
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk incl. isolatie, Rc 3,5. HSB-wand t.p.v. dakopbouw. Koudebrugonderbreking opgaand werk. Geveldragers. Betonnen spekbanden. Gevelbeplating
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen, houten stelkozijnen. Hardstenen onderdorpels. Waterslagen. Zonwering, screens. Stalen lateien. Dagkantbetimmering. Kunststenen vensterbanken
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelbeplating vezelcementplaat. Stalen gevelbeplating t.p.v. dakopbouw
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud wanden, diverse afmetingen. Kalkzandstenen vellingblokken V100 incl. betonlateien. Meterbord
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen en schuifdeurkozijnen incl. deuren. Schilderwerk binnendeurkozijnen. Hardstenen binnendorpels. Optrekbare scheidingswand t.p.v. gymzaal. Muurrooster
(42) Binnenwandafwerkingen Scan- en sauswerk. Wandtegelwerk 150 mm x 150 mm incl. raapwerk. Akoestische wandbekleding gymzaal. Kolombetimmering. Hoek- en muurbeschermingsprofielen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer. Sportvloer incl. belijning. Marmoleum. Projecttapijt. Gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. Matomranding en schoonloopmat. Omtimmering vloerverwarming. Vloerplinten RVS en hout
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zwevende cementdekvloer. Marmoleum. Projecttapijt. Gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. Vloerplinten RVS en hout
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Twee prefab betonnen trappen met bordes en een prefab betonnen steektrap
(34) Balustrades en leuningen Balustrades en leuningen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Tapijt t.p.v. noodtrappen. Eiken bekleding t.p.v. hoofdtrap
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafond, vezelcementplaat. Plafondeilanden. Panelenplafond. Stucwerkplafond. Plafondkoven. Betimmering stalen liggers
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarming middels warmtepomp, afgifte middels vloerverwarming. Bouwkundige voorzieningen
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren. Binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Koude-opwekking, lokale units
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandeling en ventilatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Regeltechniek
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centrale elektrotechnische installatie. Lichtinstallatie. E-installatie t.b.v. zonwering. Loze leidingen. Kanalisatie. Bouwkundige voorzieningen
(62) Krachtstroom Krachtinstallatie
(63) Verlichting Armaturen en noodarmaturen
(64) Communicatie Telefooninstallatie, datainstallatie, wifi. Audioinstallatie. Belinstallatie. Centrale antenne-installatie. Digiborden. Miva-signalering
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Inbraakbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Centraal bedieningspaneel
3C Lift en transport
(66) Transport Platformlift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Garderobes. Bewegwijzering
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Vaste kasten. Inrichting gymzaal. Balies. Lockers. Sleutelbuis
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukeninrichting kooklokaal. Keuken. Pantry
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair, dubbele wasbakken, inbouwreservoirs
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Rijwielberging
(90.3) Omheiningen Hekwerk, hoogte 1.200 mm
(90.4) Terreinafwerkingen Betonklinkers incl. opsluitbanden. Betonnen bedrijfsvloerplaten. Beplanting en inzaaien gras
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Fietsenrekken. Zitbanken
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 580,9 22,7
B Sanitaire ruimten 152,8 6,0
C Keukens 5,2 0,2
E Opslagruimten 125,3 4,9
F Administratieve ruimten 109,8 4,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 101,2 4,0
H Technische ruimten 65,5 2,6
J Technische werkruimten 6,6 0,3
L Educatieve ruimten 874,4 34,2
Q Sportruimten 529,8 20,7
X Diverse onbenoembare ruimten 2 0,1
Totaal 2.553,5 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 25,4 25,4
A03 Gang, overloop 204,8 283,6 488,4
A04 Garderobe 31,1 31,1
A05 Trap 27,3 27,3
A06 Lift 3,6 3,6 7,2
A07 Schalmgat, vide 1,5 1,5
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 35,0 18,4 53,4
B02 Doucheruimte 27,2 27,2
B05 Kleedruimte 61,5 61,5
B06 Werkkast 7,3 3,4 10,7
C Keukens
C02 Pantry 5,2 5,2
E Opslagruimten
E02 Berging 102,5 102,5
E03 Magazijn 22,8 22,8
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 101,8 101,8
F04 Receptie 8,0 8,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 16,8 16,8
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 84,4 84,4
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,9 0,9
H02 Installatieruimte 9,7 53,7 63,4
H05 Leidingschacht 1,2 1,2
J Technische werkruimten
J02 Reproruimte 4,6 2,0 6,6
L Educatieve ruimten
L01 Leslokaal 269,7 570,9 840,6
L04 Bibliotheek/documentatieruimte 33,8 33,8
Q Sportruimten
Q01 Sportzaal 529,8 529,8
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 2,0 2,0


Afbeeldingen

Begane grond
Eerste verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Rechterzijgevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.