Verpleeghuis Voorveldse Hof te Utrecht

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Axion Continu heeft in de zomer van 2016 aan de oostkant van de stad Utrecht, in de woonwijk Veemarkt, het woonzorgcentrum Voorveldse Hof geopend. Dit zorgcentrum biedt onderdak aan 56 bewoners met dementie die in zeven wooneenheden van maximaal acht ouderen wonen. Elke bewoner heeft een eigen kamer met douche-/toiletunit. Elke wooneenheid heeft een gemeenschappelijke keuken en woonkamer en elke unit heeft zijn eigen kleurstelling.
Het vierlaags U-vormige gebouw heeft een BVO van 4000 m2 en bestaat uit drie verschillende soorten metselsteengevels dat rondom de kozijnen terugliggend is uitgevoerd. Het metselwerk is wit gekeimd, de gevelpenanten zijn dragend. Op de benedenverdieping bevindt zich een Grand Café met een verhoogde vloer ten opzichte van het maaiveld. Zo kijken de mensen die voorbij lopen niet op de bewoners neer. Ook is er een besloten binnentuin voor de bewoners. De casco van het gebouw is een mix van prefab en gietbouw. De dakconstructie is opgebouw uit beton en staal met houten afwerkingsonderdelen en is afgewerkt met zink en aluminium op de schuine delen.
Domotica speelt een grote rol in het gebouw. Zo zijn er in alle kamers sensoren en passief infrarooddetectie geïnstalleerd om beweging te detecteren, dit om de nachtdiensten te vergemakkelijken. Deuren naar de trappenhuizen kunnen alleen open gemaakt worden door personeel via elektronische sleutels. Zij hebben ook via hun dect de beschikking over gegevens/functionaliteiten ten behoeve van de veiligeid van de bewoners. Ook is er een biodynamisch lichtplan dat is afgesteld op de activiteiten van de bewoners.
Qua energieprestatie heeft het pand een goede score. Er is goed geïsoleerd, er zijn 100 m2 zonnepanelen, een lucht/waterwarmtepomp en er is duurzame beglazing toegepast.
Deze projectanalyse omvat de kosten van de bouwkundige werken inclusief de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de installaties. Werktuigbouwkundige, elektrotechnische en liftinstallaties zijn geen onderdeel van deze analyse.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: BuroP | Kostenadvies+

Opdrachtgever: AxionContinu te Utrecht

Architect: Wiegerinck architectuur stedebouw te Arnhem

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V. te Stolwijk

 

Peildatum originele kosten: maart 2015

Start uitvoering: mei 2015

Oplevering: juli 2016

Bouwtijd: 13 maanden

Aanbestedingsvorm: openbaar

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 13.705 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 5,00 m2.K/W
Glas U = 1,00 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.026 m2
Maximale hoogte 16,75 m Dakoppervlakte 1.025 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 1.405 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 955 m2 Gevelomtrek 182 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 450 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.158 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 1.504 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 654 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.970 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 4.191 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.664 m2 Binnenwanden 3.629 m2
Installatieoppervlakte 125 m2 Binnenwandopeningen 562 m2
Verkeersoppervlakte 870 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.649 m2 Trappen en hellingen 9 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 20 m2 Balustrades en leuningen 239 m
Tarra-oppervlakte 306 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.255 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.705 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.773 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 392 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 878 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 2.861 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.026 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 3.970 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.705 / 3.970 = 3,45
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.664 / 3.970 = 0,92
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 306 / 3.970 = 0,08
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.255 / 3.970 = 0,32
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.649 / 3.970 = 0,67
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 955 / 3.970 = 0,24
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.158 / 3.970 = 0,54
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.026 / 3.970 = 0,26
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.184 / 3.970 = 0,80
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.191 / 3.970 = 1,06
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 955 / 2.649 = 0,36
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.970 / 2.649 = 1,50
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.158 / 2.649 = 0,81
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.026 / 2.649 = 0,39
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.184 / 2.649 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 4.191 / 2.649 = 1,58
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 955 / 1.255 = 0,76
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.970 / 1.255 = 3,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.158 / 1.255 = 1,72
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.026 / 1.255 = 0,82
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.184 / 1.255 = 2,54
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 4.191 / 1.255 = 3,34


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,5 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 22,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 24,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 25,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 8,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 99,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 0,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 0,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,2 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 0,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,5 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 43,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 27,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 24,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 99,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 0,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 0,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 955 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 46 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 955 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 955 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,4 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.773 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 392 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 878 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 2.861 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.026 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.970 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 22,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.026 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.025 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.504 10,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 654 13,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 24,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 3.629 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 562 11,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 9.546 7,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 25,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 149 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 0,1 x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 924 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 3.010 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 8,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 9 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 239 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 9 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 3,3 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3.810 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 99,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 3.970 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 0,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.970 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 0,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 0,6 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 3.970 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 450 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 111,9 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen t.b.v. funderingsconstructie. Bodemafsluiting kruipruimte schoonzand 100 mm. Overtollige grond afvoeren (schone grond)
(13) Vloeren op grondslag Betonnen lift- en trafoput
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken 500 / 650 x 600 mm met EPS kist en traditionele bekisting. Funderingspoeren. Opstortingen t.b.v. staalconstructie. Wapening in funderingsconstructie: 90 kg/m3
(17) Paalfunderingen Prefab betonnen funderingspalen vierkant 290 mm en 400 mm, lengte maximaal 8 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Stabiliteitswanden op de kopgevels van in het werk gestorte betonwanden dikte 250 mm, wapening 90 kg/m3. Kalkzandsteen E100 en E214 binnenspouwbladen
Houtskeletbouw wanden ter plaatse van balkons en loggia's
(22) Binnenwanden (constructief) Stabiliteitswanden in de kern (trappenhuis/lift) van in het werk gestorte betonwanden, dikte 200 mm, wapening 90 kg/m3
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm met 60 mm gewapende druklaag, Rc 4,0 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloeren, 240 mm
(27) Daken (constructief) Plat hoofddak uitgevoerd als breedplaatvloer 240 mm. De hellende daken ter hoogte van de derde verdieping zijn uitgevoerd in houtskeletbouw
(28) Hoofddraagconstructies Betonkolommen en stalen (THQ-)liggers onder/in de breedplaatvloeren. Ter plaatse van het hellend dak is een staalconstructie toegepast
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Regelwerken en beschieting ten behoeve van de gootconstructies. Dakranden uit houten stijl- en regelwerk (deels) geïsoleerd
(37) Dakopeningen Metalen dakluik, geïsoleerd
(47) Dakafwerkingen Platdak afgewerkt met mechanisch bevestigde tweelaagse bitumineuze dakbedekking op afschotisolatie Rc 6,0 m2.K/W. Hellende daken afgewerkt met 1,5 mm dikke aluminium felsplaatbekleding, gepoedercoat
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies De gevels zijn uitgevoerd met drie verschillende typen gevelsteen: witgeel handvorm (straatgevels), verglaasde verblendsteen (entree, onderdoorgang) en een gekeimde witgeel handvorm (tuingevel).
Spouwmuurisolatie Rc 6,0 m2.K/W. Het metselwerk is ter plaatse van het maaiveld voorzien van een gekeimde raaplaag plint, hoogte 500 mm.
De op het dak opgestelde installaties zijn weggewerkt achter een thermisch verzinkt stripstalen gevelscherm
(31) Buitenwandopeningen Meranti buitenkozijnen, ramen en deuren met aan de buitenzijde aluminium waterslagen en de binnenzijde kunststenen vensterbanken. Plaatselijk zijn polyesterbetonnen raamkaderelementen toegepast
Kozijnen grenzend aan het maaiveld zijn voorzien van een geïsoleerde kantplank en/of kunststenen buitendorpel. Uitval zonneschermen
De traforuimte is voorzien van een stalen kozijn
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Niet-dragende binnenwanden uitgevoerd in metal stud, waar nodig brandwerend, voorzien van achterhout, inspectieluiken en nissen voor brandslanghaspels
(32) Binnenwandopeningen Binnenkozijnen uitgevoerd in meranti met HPL afgewerkte binnendeuren, geluid- en/of brandwerend waar nodig. Deuren in de brandscheiding zijn voorzien van deurdrangers
(Dubbele) deuren in algemene ruimten veelal voorzien van (dubbele) draaideurautomaat. Badkamers voorzien van stalen binnendeurkozijn met zwevende schuifdeur
Zorgeenheden voorzien van rubberen binnendorpels, overige binnendorpels in natuursteen
(42) Binnenwandafwerkingen Binnenwanden afgewerkt met pleisterwerk voorzien van glasvliesbehang met sauswerk. De sanitaire ruimten en keuken van het Grand Café zijn voorzien van wandtegelwerk. Houten vloerplinten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab betonnen galerijen en vloerplaat. Verankering d.m.v. isokorf
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken Rc 3,2 m2.K/W
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering van trapgaten
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloeren t.p.v. de sanitaire ruimten, overige gipsgebonden. Entreehal, miva toilet en keuken Grand Café voorzien van vloertegelwerk. Grand Café afgewerkt met bamboeparket
De zorgeenheden en woonkamers zijn voorzien van baanvormige vloerbedekking (linoleum/vinyl), de badkamers zijn voorzien van een kunstharsgebonden gietvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zwevende cementdekvloeren t.p.v. de sanitaire ruimten, overige dekvloeren gipsgebonden
De zorgeenheden en woonkamers zijn voorzien van baanvormige vloerbedekking (linoleum/vinyl), de badkamers zijn voorzien van een kunstharsgebonden gietvloer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Trappen in het hoofdtrappenhuis en noodtrappenhuis uitgevoerd in beton. Trappen t.b.v. de installatieruimte op het dak uitgevoerd in thermisch verzinkt staal
(34) Balustrades en leuningen Spijlenhek ter plaatse van galerijen, hoofdtrappenhuis en noodtrappenhuis. Glazen balustrade als valbeveiliging t.p.v. franse balkons
Bamboe leuning in hoofdtrappenhuis, platstalen leuningen in noodtrappenhuis
(44) Trap- en hellingafwerkingen Onderzijde (hoofd)trappen voorzien van spuitwerk
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Algemene en gemeenschappelijke ruimten voorzien van (akoestisch) systeemplafond. Overige ruimten voorzien van spuitwerk. Huiskamers voorzien van koven
Plafonds t.p.v. onderdoorgang en entree gebouw uitgevoerd in volkern kunststof beplating op regelwerk met isolatie
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren inclusief afvoersysteem galerijen
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Meterborden
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Bouwkundige voorzieningen liftschacht
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Valbeveiliging platdak
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Metalen afrastering
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Lengtedoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.