Voetbal- en tennisaccommodatie te Ovezande

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het bouwen van een compleet nieuwe voetbal-tennisaccommodatie, weliswaar kleinschalig, maar wel op maat van het dorp en de beide voetbal- en tennisverenigingen. De accommodatie is opgeschoven –bestemmingsplanmatig naar de rand van het dorp– om op de huidige locatie ruimte te maken voor een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw op vrije kavels.

Het clubhuis bestaat uit een L-vormige bouwvolume. De richtingen van het gebouw sluiten aan bij de ligging van de tennis- en voetbalvelden. In de korte zijde is de horecaruimte, berging en de bestuurskamer te vinden. De kantine heeft een open karakter met rondom grote glaspuien zodat de bezoeker een goed zicht heeft op de velden. De kantine heeft een schuinoplopende kap waarbij de staalconstructie in het zicht is gelaten.

Het lange gedeelte heeft een gesloten karakter, is opgetrokken uit zwarte baksteen en heeft een plat dak. In dit deel bevinden zich de kleedruimten met douche-, toilet- en opslagruimten en de bergingen. De ruimten zijn voor beide verenigingen apart toegankelijk gemaakt.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wil Kuhlmann

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenzand

Architect: Architecten Alliantie te Goes

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf J. van der Linde te Goes

 

Peildatum originele kosten: maart 2009

Start uitvoering: maart 2010

Oplevering: september 2010

Bouwtijd: 124 werkbare dagen

Aanbestedingsvorm: onderhandse aanbesteding met voorafgaande selectie

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 1.111 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,57 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,46 m2.K/W
Glas U = 1,40 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,37 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,85


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 305 m2
Maximale hoogte 4,50 m Dakoppervlakte 305 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 29.365 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 350 m2 Gevelomtrek 942 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 29.015 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 498 m2
Oppervlakteverharding 6.785 m2 Buitenwanden 400 m2
Aantal parkeerplaatsen 49 stuks Buitenwandopeningen 98 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 350 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 432 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 259 m2 Binnenwanden 396 m2
Installatieoppervlakte 9 m2 Binnenwandopeningen 36 m2
Verkeersoppervlakte 19 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 222 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte 9 m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 91 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 259 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.111 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 28 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 263 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 396 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 266 m2 Warmtelichamen 17 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 200 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 105 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 350 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.111 / 350 = 3,17
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 259 / 350 = 0,74
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 91 / 350 = 0,26
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 259 / 350 = 0,74
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 222 / 350 = 0,63
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 350 / 350 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 498 / 350 = 1,42
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 305 / 350 = 0,87
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 803 / 350 = 2,29
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 432 / 350 = 1,23
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 350 / 222 = 1,58
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 350 / 222 = 1,58
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 498 / 222 = 2,24
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 305 / 222 = 1,37
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 803 / 222 = 3,62
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 432 / 222 = 1,95
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 350 / 259 = 1,35
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 350 / 259 = 1,35
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 498 / 259 = 1,92
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 305 / 259 = 1,18
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 803 / 259 = 3,10
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 432 / 259 = 1,67


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,5 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 35,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,3 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 12,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 9,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 0,4 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 75,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 17,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 6,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 7,4 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,5 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 38,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 75,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 7,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 350 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 350 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 350 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 6,4 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 263 12,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 396 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 266 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 105 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 350 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 35,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 305 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 305 6,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,3 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 400 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 98 11,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 400 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 12,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 12 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 36 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.216 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 266 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 2,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 155 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 75,7 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 350 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 350 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 350 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 350 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 350 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 350 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 350 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 13,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 350 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 350 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 350 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 350 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 3,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 17,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 350 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 350 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 7,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 4,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 112,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Gesloten grondbalans voor gehele terrein. Ontgraven funderingen
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Bekisting van betonplex, dikte 18 mm. Funderingsbalken incl. druklaag en wapeningsnet 6 - 150 mm
(17) Paalfunderingen Geprefabriceerde betonpalen, paalafmeting 280 x 280 mm incl. koppen snellen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Zwart metselwerk, in halfsteensverband. Lichtgeborstelde voegen, donkergrijs
(22) Binnenwanden (constructief) Betonsteen, grijs, blokken, 190 x 290 x 100 mm, gevoegd
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm, Rc = 3,5 m2 K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief)
(27) Daken (constructief) Kanaalplaat-dakvloeren, dikte 150 mm
(28) Hoofddraagconstructies Metalen draagconstructie t.b.v. kantine
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Vuren gordingen. Dakplaten univision met extra ribben t.b.v. overstek. Stalen dakplaat op houten rachels en stalen dakranden
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen WBP muur- en kimafdekstroken. Aanbrengen wbp tegen dakplaat, geschaafd vuren en rockpanel
Bitumen dakbedekking, 100 mm PIR isolatie en balastlaag grind met plaatselijk tegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Opsluitbanden 50 x 190 mm met sponning onder grondaansluiteinden, buitenkozijnen en betonlateien
(31) Buitenwandopeningen Kunststof puien incl. beglazing en ventilatierooster. RVS hang- en sluitwerk met gelijksluitende cylinders
(41) Buitenwandafwerkingen Betimmeringen boven kozijnen van de kantine
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Meterkast aftimmeren, omtimmering toilet, omtimmering stalen ligger en omtimmering menginrichting in kleedruimte
(32) Binnenwandopeningen Standaard HPL binnendeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Stucwerk, wandtegelwerk en schilderwerk staalconstructie
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik 50 x 80 cm, geïsoleerd, incl. matomranding
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D20, dikte 80 mm. Bouwstaalmat 150 x 150 mm
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Spackspuitwerk plafonds, brander crystal
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarmingsinstallatie HR, ingedeeld in 3 zones
(52) Afvoeren Afvoeren in gerecycled PVC, opgehanging in kruipruimte. Easydrain in de doucheruimten.
(53) Water Koudwaterleidingnet naar de tappunten. Boiler van 300 liter. Rada 320 douchewatersysteem t.b.v. preventie legionella
Keukenmengkranen in keuken en berging
(54) Gassen Vanaf meter naar verbruikspunten
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Zone-indeling conform radiatorverwarming 75/65. In bestuurskamer een climarad toegepast
(57) Luchtbehandeling Ventilatieconcept is mechanische afvoer en natuurlijke toevoer
(58) Regeling klimaat en sanitair De digitale regelinstallatie is verdeeld in 3 zones
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Installatie conform NEN 1010 en NEN 3180. Aparte groep voor VW
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Noodverlichtingsinstallatie en vluchtwegverlichting
(64) Communicatie 2 telefoonaansluitpunten en 2 aansluitpunten CAI
(65) Beveiliging Rookmeldinstallatie
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keuken onder- en bovenkasten, incl. inbouwmagnetron
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Closetcombinaties, urinoircombinaties, fonteincombinaties en wastafelcombinaties
4 schrobputten RVS, uitstortgootsteen. Buitenkraan
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 19,27 4,7
B Sanitaire ruimten 97,98 23,9
C Keukens 16,78 4,1
E Opslagruimten 24,32 5,9
F Administratieve ruimten 18,65 4,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 65,49 16,0
H Technische ruimten 6,59 1,6
K Verblijfs- en slaapruimten 160,28 39,2
Totaal 409,36 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond
A Verkeersruimten
A01 Entree 8,9 8,9
A02 Hal 10,4 10,4
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 11,1 11,1
B02 Doucheruimte 17,0 17,0
B05 Kleedruimte 69,9 69,9
C Keukens
C01 Keuken 8,3 8,3
C05 Bijkeuken 8,5 8,5
E Opslagruimten
E02 Berging 24,3 24,3
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 18,7 18,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G05 Recreatieruimte 65,5 65,5
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,3 0,3
H02 Installatieruimte 6,3 6,3
K Verblijfs- en slaapruimten
K21 Terras 160,3 160,3


Afbeeldingen

Begane grond
Voorgevel
Rechter zijgevel
Achtergevel
Linker zijgevel
Doorsnede
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B05 Kleedruimte
C01 Keuken
C05 Bijkeuken
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G05 Recreatieruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K21 Terras


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.