Voetbalaccommodatie HZVV te Hoogeveen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De gemeente, twee sportclubs en een architect als scheidsrechter. Dat waren de deelnemers in het speelveld van een nieuwbouwproces van twee voetbalaccommodaties in Hoogeveen. Een pittige partij, maar uiteindelijk heeft iedereen gewonnen.
De velden en de nieuwe onderkomens van de clubs HZVV en vv Hoogeveen liggen nu aan één zijde van het parkeerterrein en de clubs delen nu een aantal velden. "Het aanvankelijke idee was dat ze ook hun clubhuis, kleedkamers en hoofdveld samen zouden gaan gebruiken," vertelt Van den Dobbelsteen, maar dat plan heeft het niet gehaald. Kostentechnisch zou het delen van gebouwen en velden het gunstigst zijn geweest. Nu zijn er twee clubgebouwen gerealiseerd, liggen er twee hoofdvelden met kunstgras naast elkaar en hebben beide clubs een ministadion voor hun pupillen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het ledental kunnen een aantal velden en een aantal kleedkamers van vaste gebruiker veranderen.
De beide gebouwen verschillen in omvang maar hebben eenzelfde uiterlijke opzet en afwerking. Beide gebouwen hebben twee lagen. Aan de voorzijdes staan - over de volle lengte van het gebouw en voor de kleedkamers - betonnen tribunes welke zijn onderbroken door een kleine spelerstunnel. De achterzijden en zijgevels zijn bekleed met donkerbruine baksteen. De bovenverdieping, met de kantine en de bestuurskamer, is minder groot dan de begane grond waardoor op de kop van beide gebouwen ruimte overbleef voor een terras; het kleinste gebouw heeft aan weerszijden een terras, het andere gebouw heeft een ruim terras aan één zijde. Via de kantine en de bestuurskamer is de tribune bereikbaar. De kantine heeft  aan weerszijden een glazen gevel. Beide clubs hebben elk een eigen lay-out van kleedkamers en douches. De opbouw heeft ruime overstekken die gedragen worden door grote gelamineerde liggers die het dak dragen en naar buiten doorsteken. De verdieping is voorzien van vloerverwarming en -koeling. De warmte wordt onttrokken aan de waterleiding die onder het terrein loopt. De gemeente is eigenaar van de onderste laag - de kleedkamers -, de clubs zijn eigenaar van de verdieping. De begane grond kan los van de bovenverdieping worden benut en de energiekosten van de begane grond en de verdieping worden gesplitst.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen te Hoogeveen

Architect: Leijh, Kappelhof, Seckel, van den Dobbelsteen, architecten te Hengelo

Hoofdaannemer: Brands Bouwgroep B.V. te Emmen

 

Peildatum originele kosten: september 2010

Start uitvoering: oktober 2010

Oplevering: juli 2011

Bouwtijd: 10 maanden

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 5.207 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 957 m2
Maximale hoogte 6,70 m Dakoppervlakte 957 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 2.440 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 855 m2 Gevelomtrek 164 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.585 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 975 m2
Oppervlakteverharding 240 m2 Buitenwanden 720 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 255 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.537 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.375 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.403 m2 Binnenwanden 1.196 m2
Installatieoppervlakte 27 m2 Binnenwandopeningen 179 m2
Verkeersoppervlakte 155 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.221 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 24 m
Tarra-oppervlakte 134 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.416 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 5.207 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 630 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 660 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 855 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 681 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 957 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.537 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.207 / 1.537 = 3,39
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.403 / 1.537 = 0,91
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 134 / 1.537 = 0,09
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.416 / 1.537 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.221 / 1.537 = 0,79
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 855 / 1.537 = 0,56
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 975 / 1.537 = 0,63
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 957 / 1.537 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.932 / 1.537 = 1,26
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.375 / 1.537 = 0,89
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 855 / 1.221 = 0,70
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.537 / 1.221 = 1,26
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 975 / 1.221 = 0,80
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 957 / 1.221 = 0,78
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.932 / 1.221 = 1,58
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.375 / 1.221 = 1,13
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 855 / 1.416 = 0,60
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.537 / 1.416 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 975 / 1.416 = 0,69
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 957 / 1.416 = 0,68
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.932 / 1.416 = 1,36
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.375 / 1.416 = 0,97


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 21,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 16,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 8,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 4,6 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 71,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,6 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 23,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 5,6 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 38,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 10,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 19,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 71,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 5,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 855 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 855 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 855 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 630 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 660 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 855 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 681 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 957 5,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.537 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 21,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 957 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 720 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 255 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 16,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 536 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 179 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.112 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 855 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 681 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 8,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 24 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 4,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 929 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 71,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 1.537 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.537 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.537 11,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 15,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.537 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.537 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.537 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.537 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.537 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 6,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 22,9 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.537 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.537 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.537 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 5,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 114,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Klein grondwerk, bouwrijp tot onderzijde fundering
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken met EPS balkbekisting, diverse afmetingen
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, lengte 8 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Gevelmetselwerk donkerbruin zwart bezand, spouwisolatie Rc = 3,5 m2K/W. HSB-wanden
(22) Binnenwanden (constructief) MBI betonsteen 100 mm en 150 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer dikte 200 mm, Rc = 3,5 m2K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer dikte 320 mm
(27) Daken (constructief) Gelamineerde liggers 160 x 750 mm t.b.v. dakconstructie. Stalen dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking, isolatie Rc = 3,5 m2 W/K. Dakbeveilingssysteem. Houten vloerelementen t.p.v. dakterras
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelmetselwerk en isolatie. Stalen geveldragers en lateien
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen, houten stelkozijnen, raamdorpels, rolluik, vensterbanken en schuifloketten. Houten buitendeuren en deurnaalden
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud systeemwanden, dikte 100 mm
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijn en -deuren, schilderwerk, beglazing en hang- en sluitwerk. Beweegbare paneelwanden
(42) Binnenwandafwerkingen Stukadoorwerk, wandtegelwerk 150 x 150 mm en schilderwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Isolatie vloerplaat 20 mm onder dekvloer, cementdekvloer 70 mm dik. Troffelvloer Bolidtop 700/700TF diverse kleuren. Schoonloopmat Nova oprolbare borstelmat
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer 70 mm dik
Troffelvloer Bolidtop 700. Schoonloopmat Nova oprolbare borstelmat
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab tribune elementen, prefab bloktreden t.b.v. looppaden op tribune, betonbordes 1.500 x 4.000 mm en prefab wanden onder hoofdtrap
(34) Balustrades en leuningen Beglazing in windscherm
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond Rockfon Krios 600 x 600 mm, systeemplafond rockfon Fibral 600 x 600 mm
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren
(53) Water Loodgieterswerk (afvoeren, water, gas)
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandeling en warmteopwekking
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Meterkast, technische inrichting en elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Krachtstroom
(63) Verlichting Verlichtingsplan
(64) Communicatie Centrale antenne-installatie en telefooninstallatie
(65) Beveiliging Inbraak- en brandbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Liftinstallatie, platform, 2 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Wandzitbanken met garderobe
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Douches, toiletten en fonteintjes
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 185,7 11,6
B Sanitaire ruimten 520,3 32,6
C Keukens 39,4 2,5
D Restauratieve ruimten 292,6 18,3
E Opslagruimten 94,8 5,9
F Administratieve ruimten 235,3 14,7
H Technische ruimten 20,9 1,3
K Verblijfs-slaapruimten 168 10,5
N (Para)medische behandelruimten 34,6 2,2
P Verkoop- en expositieruimten 3,8 0,2
Totaal 1.595,4 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A03 Gang, overloop 113,9 41,4 155,3
A05 Trap 24,4 24,4
A06 Lift 3,0 3,0 6,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 17,5 29,8 47,3
B02 Doucheruimte 85,2 85,2
B05 Kleedruimte 387,8 387,8
C Keukens
C01 Keuken 30,2 30,2
C02 Pantry 9,2 9,2
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 292,6 292,6
E Opslagruimten
E02 Berging 80,1 14,7 94,8
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 235,3 235,3
H Technische ruimten
H02 Installatieruimte 19,3 19,3
H05 Leidingschacht 1,6 1,6
K Verblijfs- en slaapruimten
Terras 168,0 168,0
N (Para)medische behandelruimten
N01 Behandelruimte 34,6 34,6
P Verkoop- en expositieruimten
P01 Verkoopruimte 3,8 3,8


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Langsgevel
Dwarsgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.