Vrijstaande woning te Bavel

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In Bavel (provincie Noord-Brabant) wordt een oude boerderij met schuren gesloopt. Op de vrijgekomen lokatie worden 2 vrijstaande woningen onder architectuur gerealiseerd. Één van deze woningen is uitgewerkt en wordt hieronder beschreven.

De fundering bestaat uit mortelschroefpalen, funderingsbalken en de nodige opstortingen.
Het skelet is als volgt opgebouwd: de beganegrondvloer bestaat uit een ps-isolatievloer, de gevel en binnenwanden bestaan uit een combinatie van houtskeletbouw, kalkzandsteen en staal en de verdiepingsvloer is uitgevoerd als een breedplaatvloer.
Het platte dak bestaat uit een houtenbalklaag, isolatie en dakbedekking. Het hellende dak uitgevoerd als een geïsoleerde dakdoos en voorzien van kunststof dakbedekking.
De gevel bestaat uit houten gevelbekleding (stellac) in 3 verschillende breedtematen, en bevat houten en aluminium gevelkozijnen, voorzien van draaiende delen, glas e.d.
De binnenwanden zijn uitgevoerd als metal-stud met houten binnendeurkozijnen en stompe (schuif)deuren. Alle vloeren zijn voorzien van zwevende cementdekvloeren met en in de natte cellen tegelwerk. Er is een stelpost voor een trap opgenomen. Het plafond is deels de onderzijde van de dakdoos en deels stucwerk op gipsplaat.
De wb-installatie bevat een warmtepomp en vloerverwarming. De elektrotechnische installatie is uitgevoerd als een eenvoudige woninginstallatie, exclusief armaturen. Er is geen keuken opgenomen maar alleen een aantal aansluitpunten voor elektra en afvoeren. Voor het sanitair is er een stelpost opgenomen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket BV, Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken te Roosendaal

Opdrachtgever: dhr. De Lange en mevr. Plaisier te Bavel

Architect: PS architecten bna te Amsterdam

Hoofdaannemer: aannemersbedrijf Segeren te Bavel

 

Peildatum originele kosten: juli 2009

Start uitvoering: september 2009

Oplevering: juli 2010

Bouwtijd: 10 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 1.076 m 3.

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 5,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 5,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 6,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 315 m2
Maximale hoogte 6,40 m Dakoppervlakte 260 m2
Terrein Dakopeningen 55 m2
Terreinoppervlakte 2.312 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 230 m2 Gevelomtrek 83 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.082 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 413 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 337 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 76 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 337 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 219 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 284 m2 Binnenwanden 185 m2
Installatieoppervlakte 13 m2 Binnenwandopeningen 34 m2
Verkeersoppervlakte 33 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 238 m2 Trappen en hellingen 1 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 11 m
Tarra-oppervlakte 53 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 275 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.076 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 314 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 113 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 230 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 80 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 260 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 337 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.076 / 337 = 3,19
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 284 / 337 = 0,84
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 53 / 337 = 0,16
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 275 / 337 = 0,82
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 238 / 337 = 0,71
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 230 / 337 = 0,68
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 413 / 337 = 1,23
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 315 / 337 = 0,93
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 728 / 337 = 2,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 219 / 337 = 0,65
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 230 / 238 = 0,97
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 337 / 238 = 1,42
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 413 / 238 = 1,74
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 315 / 238 = 1,32
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 728 / 238 = 3,06
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 219 / 238 = 0,92
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 230 / 275 = 0,84
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 337 / 275 = 1,23
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 413 / 275 = 1,50
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 315 / 275 = 1,15
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 728 / 275 = 2,65
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 219 / 275 = 0,80


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 11,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 23,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 25,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 8,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 81,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 2,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 16,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 11,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 43,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 11,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 81,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 2,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 230 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 230 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 230 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 11,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 314 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 113 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 230 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 80 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 260 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 337 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 23,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 315 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 260 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,2 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 337 12,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 76 12,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 25,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 185 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 34 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 933 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 8,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 11 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 230 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 91 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 1 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 11 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 343 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 81,7 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 337 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 337 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 337 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 337 10,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 337 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 13,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 337 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 337 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 337 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 2,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 16,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 337 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 337 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.082 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 6,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 117,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Gevelbalk paalfundering diverse afmetingen
Bouwmuurbalk paalfundering diverse afmetingen
Opstortingen diverse afmetingen
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, diameter 350 mm, lengte 5,5 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad, kalkzandsteen L120 en L150, behangklaar
Binnenspouwblad, houtskeletbouwwand Rc = 5,0 m2.K/W, behangklaar
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen L100 en L120, behangklaar
Houtskeletbouwwand Rc = 5,0 m2.K/W, behangklaar
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Vrijdragende combi-/PS-vloer Rc = 5,0 m2.K/W, overspanning circa 5 m
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Vrijdragende breedplaatvloer, overspanning circa 5 m
(27) Daken (constructief) Houten platbalklaag, overspanning circa 5 m met beschot van multiplex dikte 19 mm
Gordingen, overspanning circa 5 m met multiplex dakvlak Rc = 6,0 m2.K/W
(28) Hoofddraagconstructies Eenvoudige staalconstructie
Betonligger, afmeting 400 x 200 mm, ter plaatse gestort
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Platdakrandconstuctie met zinken daktrim. Bakgoot van zink
Stalen luifel met glas en houten delen
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Steenwol afschotisolatieplaten Rc = 6,0 m2.K/W. Kunststof dakbedekking
Dakaansluiting, lood
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Ventilatiekoker kruipruimte
Buitenbladafwerking, regelwerk met Stellac Rc = 5,0 m2.K/W
(31) Buitenwandopeningen Kozijnen, meranti met FSC, glas, draaiende delen, vensterbanken
Kozijnen, aluminium met glas, draaiende delen, waterslagen
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatiewanden, kalkzandsteen L100, behangklaar
Separatiewanden, metal-stud 75 mm, behangklaar
(32) Binnenwandopeningen Houten kozijnen met stompe (schuif)deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Geen element
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Secundaire vloer, opstorting beton 200 mm dik
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D20, dikte 70 mm
DHG vloertegels 100 x 100 mm
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer D20, dikte 70 mm
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stelpost trap, compleet met hekwerk
(34) Balustrades en leuningen Videhek met glaspanelen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Garage geen afwerking
Berkenmultiplex, stukwerk op gipsplaat, multiplex op rachels
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmtepompsysteem
(52) Afvoeren Riolering en hemelwaterafvoer
(53) Water Distributieleidingen en isolatie
(54) Gassen Distributieleidingen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Leidingen, vloerverwarming en convectoren
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiginstallatie, ventilator, kanalen, afzuigventiel en dakdoorvoer
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Complete verlichtingsinstallatie, exclusief armaturen
(64) Communicatie Loze leidingen, deurbel
(65) Beveiliging Rookmelders
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Aansluitingen t.b.v. keuken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Stelpost
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering PVC, 110 mm. Straatkolk
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 75,89 24,4
B Sanitaire ruimten 14,31 4,6
C Keukens 31,65 10,2
E Opslagruimten 34,1 11,0
F Administratieve ruimten 16,5 5,3
H Technische ruimten 12,88 4,1
K Verblijfs- en slaapruimten 107,65 34,6
Q Sportruimten 5,75 1,8
X Diverse onbenoembare ruimten 12,2 3,9
Totaal 310,93 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 9,7 9,7
A03 Gang, overloop 8,4 8,2 16,6
A05 Trap 1,1 2,0 3,1
A07 Schalmgat, vide 46,6 46,6
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 2,0 2,0
B04 Was- en toiletruimte 8,1 3,2 11,3
B06 Werkkast 1,1 1,1
C Keukens
C01 Keuken 28,5 28,5
C05 Bijkeuken 3,2 3,2
E Opslagruimten
E02 Berging 34,1 34,1
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 16,5 16,5
H Technische ruimten
H01 Meterkast 0,6 0,6
H02 Installatieruimte 12,3 12,3
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 48,9 48,9
K02 Slaapkamer 18,0 40,8 58,8
Q Sportruimten
Q03 Sauna 5,8 5,8
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 12,2 12,2


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
Langdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C05 Bijkeuken
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
Q03 Sauna
X01 Onbenoemde ruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.