Vrijstaande woning te Schoonrewoerd

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft de vernieuwing van een bestaande woning. Het gebouw is rechthoekig van opzet en bestaat uit drie verdiepingen en een prefab kelder. Het gebouw is traditioneel opgezet in baksteen met een rollaag boven het trasraam en gemetselde hanekammen. De fundering is samengesteld uit een balkenfundatie op prefab betonpalen.
De beganegrondvloer is uitgevoerd als een PS-combinatievloer. De verdiepingsvloeren zijn breedplaatvloeren en de zoldervloer is een samengestelde vloer met een houten balklaag. Het dak van de woning is opgebouwd uit een prefab samengestelde dakplaat met hierop een rieten dakbedekking. In het dak zijn twee grote dakkapellen en vier dakramen opgenomen. Het binnenspouwblad en de dragende binnenmuren zijn uitgevoerd in vuilwerk baksteen en afgewerkt met glad stucwerk. De niet-dragende binnenwanden zijn uitgevoerd in poriso. De vloeren zijn afgewerkt met een dekvloer van 50 mm, met uitzondering van de vloeren waar vloerverwarming is toegepast, hier is een dikte van 70 mm aangehouden. De plafonds in de kelder en op de verdieping zijn afgetimmerd met een gipsplaat. Alle plafonds zijn glad gestukadoord. De natte cellen zijn compleet voorzien van vloer- en wandtegels.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Bac. dtc Bouwadvies en calculaties Doetinchem

Architect: Aannemersbedrijf J. Mesu te Culemborg

Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf J. Mesu te Culemborg

 

Peildatum originele kosten: maart 2005

Start uitvoering: april 2005

Oplevering: september 2005

Bouwtijd: 100 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 750 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

 

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,99


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 207 m2
Maximale hoogte 8,35 m Dakoppervlakte 199 m2
Terrein Dakopeningen 8 m2
Terreinoppervlakte 4.275 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 117 m2 Gevelomtrek 44 m
Onbebouwde oppervlakte 4.158 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 176 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 141 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 35 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 286 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 172 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 211 m2 Binnenwanden 146 m2
Installatieoppervlakte 1 m2 Binnenwandopeningen 26 m2
Verkeersoppervlakte 19 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 190 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 1 m2 Balustrades en leuningen 7 m
Tarra-oppervlakte 75 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 209 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 750 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 22 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 176 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 111 m2 Vloerverwarming 102 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 101 m2 Warmtelichamen 15 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 101 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 52 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 101 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 750 / 286 = 2,62
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 211 / 286 = 0,74
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 75 / 286 = 0,26
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 209 / 286 = 0,73
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 190 / 286 = 0,66
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 117 / 286 = 0,41
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 176 / 286 = 0,62
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 207 / 286 = 0,72
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 383 / 286 = 1,34
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 172 / 286 = 0,60
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 117 / 190 = 0,62
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 286 / 190 = 1,51
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 176 / 190 = 0,93
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 207 / 190 = 1,09
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 383 / 190 = 2,02
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 172 / 190 = 0,91
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 117 / 209 = 0,56
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 286 / 209 = 1,37
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 176 / 209 = 0,84
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 207 / 209 = 0,99
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 383 / 209 = 1,83
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 172 / 209 = 0,82


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 5,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 23,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 8,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 24,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 13,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 4,0 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 87,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 6,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 3,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 9,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 5,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 37,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 21,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 22,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 87,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 6,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totale directe bouwkosten 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 117 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 117 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 117 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 176 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 111 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 101 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 101 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 52 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 286 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 23,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 207 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 199 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 8,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 141 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 35 17,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 24,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 114 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 26 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 591 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3,28 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 3,3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 101 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 101 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,0 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 7 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 357 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 87,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 286 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 286 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 286 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 286 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 286 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 6,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 286 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 3,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 10,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 286 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,6 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 5,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 113,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen, t.p.v. kelderbemaling
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken 350 x 500 mm en 500 x 500 mm (gevels en binnenwanden)
(17) Paalfunderingen Prefab betonpaal, diameter 220 mm, lang circa 7 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Prefab betonkelder, buitenzijde deels geïsoleerd
Binnenspouwblad van baksteen halfsteens vuilwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenwanden van baksteen vuilwerk in halfsteens en steens werk
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Vrijdragende PS-combinatievloer (Rc=3,0), exclusief dekvloer
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Vrijdragende breedplaatvloer, dikte 200 mm, exclusief dekvloer
Houten balklaag met underlayment
(27) Daken (constructief) Houten gordingen met geïsoleerde dakplaat (Rc = 3,0)
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten overstekken en knelplank
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Rieten bedekking met rietvorsten
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Baksteen metselwerk met rollagen en isolatie (Rc = 3,0 m2.K/W)
(31) Buitenwandopeningen Houten gevelkozijn en houten luiken
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Poriso stuc, 70 en 100 mm
Glazen bouwstenen, 100 mm dik
Gipswand met stijl- en regelwerk bij de dakkapel
Gipsen voorzetwand in de kelder
Gipsen knieschotten op de verdieping
Meterbord
Getimmerde badkamerwand
(32) Binnenwandopeningen Houten binnendeurkozijnen met stompe deuren, inclusief aftimmering
Hardstenen dorpels
(42) Binnenwandafwerkingen Leidingkoker van 15 mm MDF
Schuurwerk alle wanden behalve in natte ruimten
Wandtegelwerk in natte ruimten
MDF en vuren plinten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerd vloerluik, 600 x 800 mm, met messing omranding
Betimmering trapgat
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Betimmering trapgat
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegels in de natte ruimten
Cementdekvloer 50 en 70 mm
Natuursteentegels, gedeelte op de begane grond
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloertegels in de natte ruimten
Cementdekvloer van 50 en 70 mm
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Open houten keldertrap met een kwart
Open houten verdiepingstrap met een kwart
Vlizotrap naar zolder
(34) Balustrades en leuningen Houten balustrade
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Geïsoleerd gipsplafond in de kelder
Gipsplafond verdieping inclusief schuine kanten kap
Sierbalkenplafond in keuken en werkkamer
Alle plafonds schuurwerk
Stucplint op plafonds van hal, toilet, woonkamer en berging
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarmingsinstallatie
(52) Afvoeren Binnenriolering, hemelwaterafvoeren en buitenriolering
(53) Water Koud- en warmwaterinstallaties
(54) Gassen Gasinstallatie voor verwarming en keuken
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatieinstallatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Elektrotechnische installatie
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Benodigde sanitaire voorzieningen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 35 15,0
B Sanitaire ruimten 19 8,1
C Keukens 14 6,2
E Opslagruimten 56 24,1
F Administratieve ruimten 13 5,5
H Technische ruimten 1 0,4
K Verblijfs- en slaapruimten 95 40,8
Totaal 234 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
KelderBegane grond1e verdiepingZolderTotaal
A Verkeersruimten A02 Hal 5,8 8,8 14,6
A03 Gang, overloop 11,0 11,0
A05 Trap 2,8 3,3 6,1
A07 Schalmgat, vide 3,3 3,3
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 1,7 1,8 3,5
B02 Doucheruimte 4,5 4,5
B03 Badruimte 10,9 10,9
C Keukens C01 Keuken 14,5 14,5
E Opslagruimten E02 Berging 19,0 12,0 3,8 21,6 56,3
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 12,8 12,8
H Technische ruimten H01 Meterkast 0,3 0,3
H05 Leidingschacht 0,3 0,4 0,7
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 46,3 46,3
K02 Slaapkamer 49,1 49,1


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
Verdieping
Zolder
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Plafond
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B03 Badruimte
C01 Keuken
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
H01 Meterkast
H05 Leidingschacht
K01 Woonkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.