Vrouwenopvang Overijssel

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het ontwerp voor de vrouwenopvang in Overijssel is een bijzondere opgave. Het gebouw moet bescherming en veiligheid bieden, maar het mag geen gevangenis zijn. Vrouwen en kinderen moeten hier rust kunnen vinden, maar ook contact kunnen krijgen met hulpverleners en lotgenoten. De privacy en warmte van het wonen moet samengaan met de zakelijkheid van de hulpverlening. Samen met alle betrokkenen zijn oplossingen gevonden, toegesneden op hun specifieke wensen en op de locatie Overijssel.

Het gebouw heeft één duidelijk aangegeven ingang, die gemarkeerd wordt door een toren. Een duidelijk gebaar en het geeft een gevoel van toezicht. Voor het parkeren is aan de achterzijde als het ware een hap uit het gebouw genomen.

Op de begane grond liggen aan de straatzijde de kantoorruimtes van de hulpverleners. Deze vormen een buffer voor de daarachter gelegen woonkamers, keukens en eetkamers. Ook de crèche bevindt zich op de begane grond, met een grote aangrenzende patio. Op de verdiepingen zijn wat spreekkamers en de slaapkamers, liggend aan weerszijden van de gangen. Dit verhoogt het flexibele ruimtegebruik.

Het heeft geresulteerd in een heel bijzonder gebouw met stevige kasteelmuren, maar zacht/warm en kleurrijk van binnen door de gebruikte materialen. De toren en de plint die rondom het gehele gebouw lopen, vormen de veilige omranding. Een vestingmuur met diepe gaten waarin de ramen zijn geplaatst. Een gebouw dat beschermt, waar je je een prinses kunt wanen omgeven door warme tapijten en luxe. Een gebouw dat geborgenheid biedt.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Woningstichting SWZ te Zwolle

Architect: Feekes en Colijn architecten te Utrecht

Hoofdaannemer: A. Beverwijk en Zonen B.V. te Zwolle

 

Peildatum originele kosten: januari 2007

Start uitvoering: augustus 2007

Oplevering: december 2008

Bouwtijd: 220 werkbare dagen

Aanbestedingsvorm: onderhands

 

Bruto-inhoud: 10.187 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,90


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.325 m2
Maximale hoogte 11,40 m Dakoppervlakte 1.323 m2
Terrein Dakopeningen 2 m2
Terreinoppervlakte 3.116 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.325 m2 Gevelomtrek 293 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.791 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.540 m2
Oppervlakteverharding 300 m2 Buitenwanden 2.060 m2
Aantal parkeerplaatsen 6 stuks Buitenwandopeningen 480 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.947 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.678 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.459 m2 Binnenwanden 2.073 m2
Installatieoppervlakte 38 m2 Binnenwandopeningen 605 m2
Verkeersoppervlakte 553 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.868 m2 Trappen en hellingen 12 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 71 m
Tarra-oppervlakte 488 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.551 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 10.187 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.871 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 749 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.325 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.622 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 10.187 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 2.947 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.187 / 2.947 = 3,46
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.459 / 2.947 = 0,83
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 488 / 2.947 = 0,17
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.551 / 2.947 = 0,87
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.868 / 2.947 = 0,63
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.325 / 2.947 = 0,45
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.540 / 2.947 = 0,86
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.325 / 2.947 = 0,45
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.865 / 2.947 = 1,31
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.678 / 2.947 = 0,91
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.325 / 1.868 = 0,71
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.947 / 1.868 = 1,58
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.540 / 1.868 = 1,36
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.325 / 1.868 = 0,71
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.865 / 1.868 = 2,07
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.678 / 1.868 = 1,43
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.325 / 2.551 = 0,52
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.947 / 2.551 = 1,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.540 / 2.551 = 1,00
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.325 / 2.551 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.865 / 2.551 = 1,52
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.678 / 2.551 = 1,05


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 14,2 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 24,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 18,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 73,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,6 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,6 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 24,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 32,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 18,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 18,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 73,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 15,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.325 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 40 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.325 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.325 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 4,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.871 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 749 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.325 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.622 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.325 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.947 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 13,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.325 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.323 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.060 10,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 480 11,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.060 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 24,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.983 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 605 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 7.524 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 18,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 2 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 5 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.365 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.624 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 12 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 71 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 12 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 2.455 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 73,4 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.947 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.947 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.947 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.947 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.947 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.947 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.947 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.947 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.947 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 6,6 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 24,3 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.947 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.947 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.947 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.947 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.791 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 112,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk, ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Vloer liftput. Prefab betonelementen voor hellingbaan
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken met PS-bekisting, breedte 600 mm, diverse hoogtes
Funderingsstroken, 400 x 200 mm. Liftputwanden
(17) Paalfunderingen Prefab betonnen funderingspalen, 250 x 250 mm
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen, E150 en E214
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteenelementen, E214 en E300
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer, dikte 200 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer, dikte 230 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm
Houten balklaag 71 x 196 mm met underlayment t.p.v. fietsenstalling
(28) Hoofddraagconstructies Aanvullende staalconstructie, stalen kolommen met betonvulling
Brandwerende betimmering staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Cellenbeton t.b.v. dakranden en koudebrugonderbrekingen. Getimmerde rekjes
(37) Dakopeningen Dakluik 700 x 900 mm, lichtkoepel Ø 1.000 mm
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking, APP, 100 mm steenwolisolatie
Betonnen afdekbanden, 2-zijdig afwaterend. Valbeveiliging
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk gevelstenen, waalformaat (kleur: oranje-rood) en waaldikformaat (kleur: donkerrood)
Stalen geveldragers en lateien, spouwisolatie Rd = 3,4 m²K/W
Schoepenrooster t.b.v. ommuring. Geïsoleerde kantplanken. Steigerwerk
(31) Buitenwandopeningen Hardhouten buitenkozijnen, geschilderd, incl. ventilatieroosters. Getimmerde rekjes boven kozijnen
Betonlateien, hoogte 250 mm. Prefab betonnen raamdorpels, aluminium waterslagen, kunststenen vensterbanken
Rolschermen op zuid- en westgevel, automatische besturing
(41) Buitenwandafwerkingen Houten gevelbekleding, waxed lariks, met isolatie. Aluminium gevelbekleding
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstudwanden, dikte 100 - 300 mm. Gebogen metalstudwanden in de gangen
Kalkzandsteenlijmblokken L100 t.p.v. sanitaire ruimten. Sanitaire wanden t.b.v. douchecabines.
Diverse omkokeringen en aftimmeringen.
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, geschilderd. Binnendeuren, 60 minuten brandwerend
Panelenvouwwand, Espero Flexio
(42) Binnenwandafwerkingen Affilmen kalkzandsteenwanden, glasweefsel. Wandtegelwerk 150 x 150 mm. PVC hoekprofielen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Meterkast vloerplaat en mantelbuizen
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Anhydrietvloer GD-Z, dikte 50 mm. Troffelvloer t.p.v. keuken. Antislip gietvloer t.p.v. sanitaire ruimtes
Pooltapijt, gevlokt. Schoonloopmat t.p.v. entree. Meranti vloerplinten, afm. 12 x 58 mm.
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Anhydrietvloer GD-Z, dikte 50 mm. Troffelvloer t.p.v. keuken. Antislip gietvloer t.p.v. sanitaire ruimtes
Pooltapijt, gevlokt. Meranti vloerplinten, 12 x 58 mm
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab betontrappen, breedte 1.100 mm, met bordessen. Betonnen traptreden.
(34) Balustrades en leuningen Balustrade rond dakterras met waxed wood balusters en stijlen. Houten leuningen langs betontrappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Afwerking trappen met elastische vloerbedekking. Aftimmering trapgaten
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Houten plafond t.p.v. entree, spack spuitwerk op betonplafond. Systeemplafond, rockfon hydroclean, ecophon en gipsvinyl
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking CV-installatie
(52) Afvoeren Buitenriolering, binnenriolering, pluvia hemelwaterafvoersysteem
(53) Water Waterinstallatie
(54) Gassen Gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Mechanische ventilatie-installatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Meterkasten. Schakelmateriaal. Aarding algemeen en douches
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Algemene verlichting. Noodverlichting
(64) Communicatie CAI + KPN. Intercomsysteem
(65) Beveiliging Brandbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Kone lift, type comfort 400
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Tekstborden en bewegwijzering. Vluchtwegaanduiding
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkast met belpaneel. Brandweerkluis
(73) Vaste keukenvoorzieningen Inrichting pantry en keukens 1² en 2² verdieping
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitaire voorzieningen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating parkeervakken, fietsenstallingen etc
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Rijwielbeugels. Hekwerk en draaipoort
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-ruimteoppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 559,4 15,4
B Sanitaire ruimten 147,6 4,1
C Keukens 79,7 2,2
D Restauratieve ruimten 59,7 1,6
E Opslagruimten 86,7 2,4
F Administratieve ruimten 129,9 3,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 308,1 8,5
H Technische ruimten 54,1 1,5
J Technische werkruimten 33,7 0,9
K Verblijfs- en slaapruimten 2.074,3 57,2
L Educatieve ruimten 95,9 2,6
Totaal 3.629,1 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-ruimteoppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 14,4 14,4
A03 Gang, overloop 167,4 121,6 127,4 416,4
A05 Trap 44,0 37,8 38,1 119,9
A06 Lift 2,9 2,9 2,9 8,7
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 15,9 4,5 4,5 24,9
B02 Doucheruimte 2,1 10,7 12,8
B03 Badruimte 6,5 21,7 28,2
B04 Was- en toiletruimte 14,0 32,0 13,8 59,8
B06 Werkkast 12,9 9,0 21,9
C Keukens
C01 Keuken 50,9 21,0 71,9
C02 Pantry 7,8 7,8
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 59,7 59,7
E Opslagruimten
E02 Berging 21,9 4,7 26,6
E04 Stalling/parkeerruimte 60,1 60,1
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 116,0 116,0
F04 Receptie 13,9 13,9
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G01 Overlegruimte 22,6 35,9 65,9 124,4
G02 Wachtruimte 12,2 12,2
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 16,4 16,4
G05 Recreatieruimte 130,2 24,9 155,1
H Technische ruimten
H01 Meterkast 1,1 1,1
H02 Installatieruimte 4,0 4,0 15,3 23,3
H03 Communicatieruimte 4,8 20,5 25,3
H05 Leidingschacht 2,7 0,5 1,2 4,4
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 24,8 24,8
J02 Reproruimte 8,9 8,9
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 164,5 63,2 227,7
K02 Slaapkamer 10,9 191,0 113,5 315,4
K03 Zit-/slaapkamer 10,1 204,6 121,7 336,4
K21 Terras 73,5 43,2 116,7
K24 Patio 1.078,1 1.078,1
L Educatieve ruimten
L03 Crèche 95,9 95,9


Afbeeldingen

Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B03 Badruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C02 Pantry
C05 Bijkeuken
D01 Eetzaal
E02 Berging
E04 Stalling / parkeerruimte
G06 Multifunctionele zaal
F01 Kantoorruimte
F04 Receptie
G01 Overlegruimte
G02 Wachtruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
G05 Recreatieruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H03 Communicatieruimte
H05 Leidingschacht
J01 Werkplaats
J02 Reproruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K03 Zit-/slaapkamer
K21 Terras
L03 Creche


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.