Woontoren met 40 appartementen te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De entree van de wijk Holtenbroek wordt sinds kort gemarkeerd door een stevig, donkergrijs getint blok met koopappartementen. Op de begane grond van het gebouw bevinden zich naast de horecaruimte de hoofdentree van het gebouw en de toegang tot de bergingen. Aan de achterzijde van het gebouw zijn inpandig de lift en het trappenhuis gesitueerd.

De woontoren bevat veertig driekamerappartementen. Met per etage een compacte indeling van vijf appartementen waarvan één op elke hoek en één in het midden tegenover de lift en het trappenhuis. De driekamerappartementen hebben een woonkamer en twee slaapkamers met een oppervlak van 115 tot 118 m2 BVO. Per etage heeft elk appartement een andere plattegrond. Elk appartement heeft een groot inpandig balkon dat vanuit de woning via de glazen schuifdeuren te bereiken is.

Er is gekozen voor donkergrijze baksteenbekleding en prefab onderdelen omdat de naast het appartementengebouw gelegen seniorenwoningen van vier lagen eveneens deze gevelbekleding hebben. Aan drie zijden van het gebouw zijn, voor elk appartement afzonderlijk en evenwijdig aan de gevel, verschuifbare schermen met oranjegekleurde, zonwerende doeken van circa 1,50 m breed geplaatst. Sommige zijn geplaatst voor de balkons, andere voor de ramen van de woonkamers. Omdat de schermen door de bewoners afzonderlijk te bedienen zijn, krijgt de gevel een variërende aanblik.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Projectteam Holtenbroek 1 te Zwolle

Architect: de Zwarte Hond te Rotterdam

Hoofdaannemer: Moes Bouwgroep te Zwolle

 

Peildatum originele kosten: februari 2006

Start uitvoering: april 2007

Oplevering: november 2007

Bouwtijd: 225 werkbare werkdagen

Aanbestedingsvorm: op uitnodiging (4)

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 17.057 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 1,00


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 9 stuks Dakoppervlakte, bruto 713 m2
Maximale hoogte 27,50 m Dakoppervlakte 712 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 1.808 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 673 m2 Gevelomtrek 121 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.134 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.603 m2
Oppervlakteverharding 1.121 m2 Buitenwanden 1.999 m2
Aantal parkeerplaatsen 49 stuks Buitenwandopeningen 1.604 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 5.680 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 6.304 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.568 m2 Binnenwanden 5.115 m2
Installatieoppervlakte 30 m2 Binnenwandopeningen 1.189 m2
Verkeersoppervlakte 1.240 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.294 m2 Trappen en hellingen 8 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 4 m2 Balustrades en leuningen 813 m
Tarra-oppervlakte 1.112 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 4.090 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 17.057 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 475 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 3.046 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 673 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 5.007 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 713 m2 Liften 1 stuk
Hoofddraagconstructie 5.680 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 17.057 / 5.680 = 3,00
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.568 / 5.680 = 0,80
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.112 / 5.680 = 0,20
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.090 / 5.680 = 0,72
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.294 / 5.680 = 0,58
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 673 / 5.680 = 0,12
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.603 / 5.680 = 0,63
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 713 / 5.680 = 0,13
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.316 / 5.680 = 0,76
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.304 / 5.680 = 1,11
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 673 / 3.294 = 0,20
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 5.680 / 3.294 = 1,72
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.603 / 3.294 = 1,09
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 713 / 3.294 = 0,22
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.316 / 3.294 = 1,31
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 6.304 / 3.294 = 1,91
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 673 / 4.090 = 0,16
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 5.680 / 4.090 = 1,39
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.603 / 4.090 = 0,88
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 713 / 4.090 = 0,17
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.316 / 4.090 = 1,06
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 6.304 / 4.090 = 1,54


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 2,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 33,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 1,0 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 24,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 11,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 82,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,3 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 15,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 47,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 24,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 8,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 82,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 673 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 673 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 673 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 2,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 475 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 3.046 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 673 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 5.007 15,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 713 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 5.680 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 33,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 713 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 712 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 1,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.999 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.604 19,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 24,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.454 8,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 1.189 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 12.999 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 11,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 5 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 673 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 5.007 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 2,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 8 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 813 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 3,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 5.131 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 82,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 5.680 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 5.680 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 5.680 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 5.680 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 10,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 5.680 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 5.680 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 5.680 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 3,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 15,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 5.680 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 5.680 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.134 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 11,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 119,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Maatvoering en uitzetwerk. Ontgraven en aanvullen bouwput. Riolering en eventuele drainage
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Liftput, betonvloer dikte 250 mm, betonwand dikte 300 mm
Woontoren, betonnen fundatiebalk afmetingen 525 x 600 mm gemiddeld
(17) Paalfunderingen Woontoren, 98 stuks prefab betonpalen 400 x 400 mm, lengte 12.000 mm
Tuinmuren, 26 stuks prefab betonpalen 180 x 180 mm, lengte 5.000 mm
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen, kalkzandsteen WF dikte 100 mm. Betonwanden dikte 200 en 250 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenspouwbladen, kalkzandsteen WF, dikte 100 mm. Betonwanden dikte 200 en 250 mm
Prefab betonwanden, dikte 150 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 260 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloeren, dikte 300 mm
(27) Daken (constructief) Breedplaatvloeren, dikte 300 mm
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, kolommen. Liggers waar nodig brandwerend bekleed
Gecombineerd met dragende binnenspouwbladen en -binnenwanden
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Diverse dakopstanden, dakranden en hout
(37) Dakopeningen Dakluiken, type Bilco EY 50
(47) Dakafwerkingen Dakisolatie EPS 100 SE, tweelaagse APP gemodificeerde bitumineuze dakbedekking met dakgrind
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Metselwerk van baksteen, afmeting 240 x 90 x 50 mm. Voegen doorgestreken 2 mm verdiept
Spouwisolatie Mupan Plus, Rc = 3,0 m2. K/W. Prefab betonnen gevelelementen, dikte 90 mm
(31) Buitenwandopeningen Aluminium puien en aluminium gevelkozijnen afgewerkt met aftimmerlat. HR++ glas in buitenkozijnen
Holonite onderdorpels t.p.v. buitendeuren. Aluminium lekdorpels. Holonite vensterbanken. Buitenzonwering met mechanische bediening
Thermisch verzinkte, gepoedercoate stalen lateien t.b.v. het opvangen van het metselwerk
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Gipsblokken GNL, dikte 70 mm. Kalkzandsteen vellingblokken V100/198. Metal stud wand, dikte 70 mm
Diverse aftimmeringen van kanalen en schachten
(32) Binnenwandopeningen Stalen binnendeurkozijnen, kleur helder wit. Houten binnendeuren, type opdekdeur, kleur helderwit
Diverse montagekozijnen Berdo RB 910 mm én Berdo RB 204. Inclusief hang- en sluitwerk én deurdrangers
Holonite kunststenen dorpels en neuten t.p.v. toilet/badkamer
(42) Binnenwandafwerkingen Structuurspuitwerk boven wandtegels. Wandtegelwerk in natte ruimten: in de badkamer 2.100 mm hoog, in het toilet 1.500 mm hoog en in de keuken 4 rijen boven aanrecht
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond 10 geïsoleerde vloerluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegelwerk in natte ruimten. Overige ruimten cementdekvloer. MDF vloerplinten, 9 x 45 mm. Plaatselijk vloerbedekking
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Loggia's afgewerkt met cementdekvloer. Vloertegelwerk in natte ruimten. MDF vloerplinten 9 x 45 mm. Plaatselijk vloerbedekking
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Prefab houten standaard trappen. Leuningen uitgevoerd in meranti, geschilderd in RAL 9010
(34) Balustrades en leuningen Metalen spijlenhek langs de vloerranden van de loggia's en balkons en leuningen langs kozijnen en de trap. Diameter spijlen 10 mm
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Cempanel 12 mm. Plaatselijk akoestisch gipsplafond. In woningen structuurspuitwerk
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarmingsinstallatie met warmteterugwinning
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer. Binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Ventilatiesysteem
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Installatie volgens NEN 1010
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Noodverlichting
(64) Communicatie Communicatie-installatie. Videofoon
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport 1 lift, 9 stopplaatsen
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Verzamel- en verwijsborden. RVS en kunststof huisnummerborden
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Brievenbussen, boxon's, intercom, drukkers en videocamera's
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok, diverse opstellingen
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Tuinmuren
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 1.218,7 22,7
B Sanitaire ruimten 294,8 5,5
C Keukens 294,8 5,5
D Restauratieve ruimten 90,7 1,7
E Opslagruimten 391,6 7,3
H Technische ruimten 77,7 1,4
K Verblijfs- en slaapruimten 2.999,2 55,9
Totaal 5.367,3 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e t/m 8e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 79,1 39,9 279,4 398,4
A02 Hal 71,7 501,9 573,6
A03 Gang, overloop 81,2 81,2
A05 Trap 13,6 13,4 93,9 120,9
A06 Lift 5,0 5,0 34,7 44,6
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 7,1 49,4 56,4
B03 Badruimte 29,8 208,6 238,4
C Keukens
C01 Keuken 43,0 31,5 220,3 294,8
D Restauratieve ruimten
D01 Eetzaal 82,7 82,7
D02 Uitgiftegedeelte 8,0 8,0
E Opslagruimten
E02 Berging 204,0 19,9 139,3 363,2
E05 Afval 28,4 28,4
H Technische ruimten
H01 Meterkast 2,3 2,1 15,0 19,4
H02 Installatieruimte 9,9 9,9
H05 Leidingschacht 5,3 5,4 37,7 48,4
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 158,0 1.106,0 1.264,0
K02 Slaapkamer 135,1 945,7 1.080,8
K22 Balkon/bordes 9,9 69,3 79,2
K23 Loggia 71,9 503,3 575,2


Afbeeldingen

Begane grond
1e t/m 8e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede 1
Doorsnede 2

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B03 Badruimte
C01 Keuken
D01 Eetzaal
D02 Uitgiftegedeelte
E02 Berging
E05 Afval
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
H05 Leidingschacht
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K22 Balkon/bordes
K23 Loggia


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.