Woonzorgcentrum te Nootdorp

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project behelst een aantal woongebouwen voor het beschermd en begeleid wonen voor meervoudig verstandelijk gehandicapten.
De woongebouwen bestaan uit 2 gebouwen van 1 bouwlaag en 1 gebouw van 2 bouwlagen.
De plattegronden zijn allen nagenoeg identiek en opgebouwd uit 2 woongroepen. Iedere woongroep is bedoeld voor 6 bewoners en bestaat uit 6 slaapkamers, 1 huiskamer, sanitaire ruimten, berging, kantoor en afzonderingsruimte.
De woongebouwen staan op het terrein van een instelling, waar alle aanvullende en benodigde voorzieningen aanwezig zijn.
De terreinwerkzaamheden behoren niet bij de bestekwerkzaamheden en worden door de opdrachtgever in eigen beheer uitgevoerd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wiegerinck Architecten te Arnhem

Opdrachtgever: Stichting Ipse te Nootdorp

Architect: Wiegerinck Architecten te Arnhem

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Weba te Naaldwijk

 

Peildatum originele kosten: maart 2002

Start uitvoering: maart 2002

Oplevering: januari 2003

Bouwtijd: 11 maanden

 

Bruto-inhoud: 6.938 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,80 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.846 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.846 m2
Terreinoppervlakte m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 1.749 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte m2 Gevelomtrek 632 m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.998 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 1.206 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 758 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.332 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.031 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.058 m2
Installatieoppervlakte 28 m2 Binnenwanden 1.646 m2
Verkeersoppervlakte 530 m2 Binnenwandopeningen 409 m2
Nuttige oppervlakte 1.473 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Tarra-oppervlakte 301 m2 Balustrades en leuningen 12 m
Gebruiksoppervlakte 2.081 m2 Installaties
Bruto-inhoud 6.938 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 224 kW
Buitenwanden (constructief) 1.645 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.905 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 1.749 m2 Vloerverwarming 2.332 m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 583 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 1.846 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 2.332 m2 Liften 1 stuk


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.938 / 2.332 = 2,98
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.031 / 2.332 = 0,87
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 301 / 2.332 = 0,13
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.081 / 2.332 = 0,89
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.473 / 2.332 = 0,63
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.749 / 2.332 = 0,75
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.998 / 2.332 = 0,86
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.846 / 2.332 = 0,79
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.844 / 2.332 = 1,65
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.058 / 2.332 = 0,88
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 1.749 / 1.473 = 1,19
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 2.332 / 1.473 = 1,58
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.998 / 1.473 = 1,36
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.846 / 1.473 = 1,25
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.844 / 1.473 = 2,61
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.058 / 1.473 = 1,40
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 1.749 / 2.081 = 0,84
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 2.332 / 2.081 = 1,12
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.998 / 2.081 = 0,96
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.846 / 2.081 = 0,89
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.844 / 2.081 = 1,85
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.058 / 2.081 = 0,99


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 6,4 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 18,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 22,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 74,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 7,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 9,0 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 18,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 4,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 6,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 5,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 123,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 6,4 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 34,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 17,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 74,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 7,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 10,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 6,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 101,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 5,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 123,4 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.749 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 12 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.749 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.749 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 6,4 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.645 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.905 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.749 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 583 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.846 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.332 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 1.846 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.206 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 758 12,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.206 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 22,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.610 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 409 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 8.236 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 96 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 5 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.761 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 679 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 12 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.992 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 74,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 2.332 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.332 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.332 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.332 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 2.332 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 7,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.332 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.332 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 2.332 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 9,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 18,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.332 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.332 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.332 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.332 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 6,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 500 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 500 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 8,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 8,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 123,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Werkterrein opschonen; bouwwerk uitzetten; bouwput ontgraven
(13) Vloeren op grondslag 100 mm zand als bodemafsluiting; in het werk gestorte betonvloer liftputten
(16) Funderingsconstructies Prefab balkenfundering
(17) Paalfunderingen Heipalen circa 14 meter lang
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen kalkzandsteen L100 en L150
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen lijmblokken, dikte variabel
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Betonnen kanaalplaatvloeren, voorzien van EPS-isolatie
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Betonnen kanaalplaatvloeren, inclusief druklaag en isolatie
(27) Daken (constructief) Betonnen kanaalplaten op dak
(28) Hoofddraagconstructies Kalkzandsteen L100 en L150
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Gemetselde opstaande dakrand ca. 200 mm hoog; dak als luifel/overstek laten doorlopen t.p.v. de entree tussen beide vleugels
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen 2 lagen APP dakbedekking, losliggend; afschotlaag d.m.v. zandcement op kanaalplaten, 10 mm per m; dakranden voorzien van aluminium trim, resp. afdekkap; isolatie van geëxpandeerd PS
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevel donkerrode handvormsteen, waalformaat
(31) Buitenwandopeningen Buitenkozijnen uitgevoerd in meranti; trappenhuispuien verdieping in glazen bouwstenen; meranti deuren en ramen; handbediende zonwering aan de oost-, zuid- en westgevel
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Plaatselijk gevelmetselwerk doorgezet naar binnen; binnenwanden verdiepingshoge gasbeton, dik 100 mm
(32) Binnenwandopeningen Stalen binnendeurkozijnen ruimten; houten binnenkozijnen in de gangen; massieve binnendeuren afgewerkt met een HPL
(42) Binnenwandafwerkingen In kamers en gangen glasvies en muurverf; in toiletten en badkamers tegelwerk; spatscherm van tegels bij wastafels bedkamers
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde prefab kruipluiken in dekvloer opgenomen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zandcementvloer 50 mm, D 30; vochtisoleermiddel boven kruipruimte; vloeren voorzien van marmoleum; toilet en badkamers voorzien van vloertegels
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zandcementvloer 50 mm, D 30; vloeren voorzien van marmoleum; toilet en badkamers voorzien van vloertegels
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen In blok met verdieping betonnen binnentrap en stalen vluchttrap
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustrades langs vides, galerijen en trappen, afgewerkt met poedercoatsysteem
(44) Trap- en hellingafwerkingen Betonnen binnentrappen loopgedeelte schoonwerk beton, onderzijde voorzien van schilderwerk; stalen trappen verzinkt
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Gangen voorzien van verlaagd plafond, de overige ruimten spuitwerk op beton
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Iedere cluster is voorzien van gasgestookte ketel en verwarming d.m.v. vloerverwarming, ingestort in de dekvloeren
(52) Afvoeren PE afvoersysteem; zinken HWA standleidingen buiten
(53) Water Koperen waterleidingnet, geïsoleerd
(54) Gassen Clusters zijn voorzien van aardgasaansluiting voor ketel
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geheel voorzien van vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Metalen luchtbehandelingskanalen in gefelste uitvoering; mechanische ventilatie in keuken, badkamer en toilet; ieder afzuigpunt heeft eigen afzuigunits op het dak
(58) Regeling klimaat en sanitair Complete sanitaire voorzieningen aanwezig
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Goten boven verlaagd plafond in de gangen; zakleidingen in wanden
(62) Krachtstroom Krachtstroomaansluiting in de keuken
(63) Verlichting Armaturen in de verlaagde plafonds; opbouwarmaturen in de ruimten; noodverlichting volgens voorschriften opgenomen
(64) Communicatie PTT en CAI in woon- en slaapkamer; aanvullend verpleegoproepinstallatie en akoestische bewaking in de slaapkamers; kantoren aangesloten op computernetwerk
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie en brandslanghaspels
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Lift in het verdiepingscluster
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Bedkamers per bed voorzien van prikstrook; aanvullende voorzieningen door opdrachtgever ingevuld
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Complete sanitaire voorzieningen aanwezig
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Drainage onder het gebouw
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Standaard buitenriolering, voorzien van putten, kolken e.d
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 559 26,1
B Sanitaire ruimten 236 11,0
C Keukens 58 2,7
E Opslagruimten 52 2,4
F Administratieve ruimten 23 1,1
H Technische ruimten 29 1,3
K Verblijfs- en slaapruimten 1.187 55,3
Totaal 2.144 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 60,0 60,0
A03 Gang, overloop 332,0 140,0 473,0
A05 Trap 19,0 19,0
A07 Schalmgat, vide 7,0 7,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 49,0 16,0 66,0
B02 Doucheruimte 121,0 40,0 161,0
B06 Werkkast 7,0 2,0 9,0
C Keukens C01 Keuken 44,0 15,0 58,0
E Opslagruimten E02 Berging 39,0 13,0 52,0
F Administratieve ruimten F01 Kantoorruimte 23,0 23,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 4,0 1,0 5,0
H02 Installatieruimte 12,0 12,0 23,0
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 248,0 83,0 331,0
K02 Slaapkamer 490,0 163,0 653,0
K14 Verpleeg-/verzorgingsruimte 67,0 22,0 89,0
K21 Terras 78,0 35,0 114,0


Afbeeldingen

Begane grond, gebouw A
Voorgevel, gebouw A
Zijgevel, gebouw A
Doorsnede, gebouw A
Begane grond, gebouw B
Verdieping, gebouw B
Voorgevel, gebouw B
Zijgevel, gebouw B
Doorsnede, gebouw A

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K14 Verpleeg-/ verzorgingsruimte
K21 Terras


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.