Woonzorgcomplex Enclaveberg

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het nieuwbouw woonzorgcomplex "Enclaveberg" Roosendaal bestaat uit 16 appartementen, 2 groepsruimten en een kantoorruimte met een totaal bruto-vloeroppervlakte van circa 1.150 m2. Het complex is bedoeld voor jonge volwassenen met een lichamelijke beperking en biedt voor deze doelgroep zorg en ondersteuning. Het project is volgens het Design en Build-principe tot stand gekomen. Het gebouw bestaat uit twee lagen en bevat een entreehal, 16 units (9 boven, 7 beneden) en twee onderling verbonden gezamenlijke woonruimten en kantoor/personeelsruimte waaronder een ruimte voor de slaapwacht. De entree heeft een glazen pui en neemt de gehele gebouwhoogte in beslag. Met een open binnentrap (of lift) is de bovenverdieping te bereiken die uitkijkt op de vide. De twee gemeenschappelijke woonkamers hebben elk een eigen toegang en kunnen worden afgescheiden via een harmonicawand. De appartementen liggen op beide woonlagen aan weerszijden van een gang en bestaan uit een langwerpige woonkamer met keukenblok, een slaapkamer en een badkamer. Buiten een prefab berging zijn er geen werkzaamheden aan het terrein opgenomen.

Het gebouw heeft een aantal duurzame eigenschappen op het gebied van energie en flexibiliteit. 'De corporatie wilde dat de wooneenheden in de toekomst samengevoegd kunnen worden om er volwaardige woningen van te maken, mocht de zorginstelling hier vertrekken. De overspanning van de vloeren loopt daarom van de buitengevels naar de gang zodat de binnenwanden verplaatst kunnen worden. Omdat het ooit zelfstandige woningen zullen worden, voldoen ze aan de bijbehorende geluidsisolatienormen dankzij dubbele metalstudwanden van 30 cm dik. De kruipruimte is verdiept aangelegd om later leidingen te kunnen koppelen of weg te halen. De EPN is 0,7; dat is lager dan de toenmalige eis van 0,8. Er is lagetemperatuurverwarming aangelegd in de vorm van vloerverwarming met individuele ketels per twee woningen, in combinatie met mechanische afzuiging op basis van CO2-detectie.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Aramis AlleeWonen te Roosendaal

Architect: Warries architect te Den Haag

Hoofdaannemer: Aan de Stegge te Roosendaal

 

Peildatum originele kosten: november 2010

Start uitvoering: april 2011

Oplevering: december 2011

Bouwtijd: 8 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 3.478 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 4,00 m2.K/W
Glas U = 1,00 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,80


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 655 m2
Maximale hoogte 6,60 m Dakoppervlakte 637 m2
Terrein Dakopeningen 18 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 640 m2 Gevelomtrek 214 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 689 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 454 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 235 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.155 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 896 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.041 m2 Binnenwanden 654 m2
Installatieoppervlakte 48 m2 Binnenwandopeningen 242 m2
Verkeersoppervlakte 191 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 802 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 16 m
Tarra-oppervlakte 114 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 976 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 3.478 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 299 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 504 m2 Vloerverwarming 1.056 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 625 m2 Warmtelichamen 16 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 501 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 623 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.155 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.478 / 1.155 = 3,01
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.041 / 1.155 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 114 / 1.155 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 976 / 1.155 = 0,85
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 802 / 1.155 = 0,69
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 640 / 1.155 = 0,55
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 689 / 1.155 = 0,60
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 655 / 1.155 = 0,57
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.344 / 1.155 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 896 / 1.155 = 0,78
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 640 / 802 = 0,80
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.155 / 802 = 1,44
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 689 / 802 = 0,86
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 655 / 802 = 0,82
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.344 / 802 = 1,68
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 896 / 802 = 1,12
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 640 / 976 = 0,66
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.155 / 976 = 1,18
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 689 / 976 = 0,71
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 655 / 976 = 0,67
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.344 / 976 = 1,38
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 896 / 976 = 0,92


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 5,4 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 14,7 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 17,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,5 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 66,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 3,2 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 28,6 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 5,4 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 29,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 21,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 10,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 66,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 20,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,5 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 122,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 640 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 9 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 640 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 640 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 299 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 504 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 625 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 501 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 623 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.155 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 14,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 655 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 18 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 637 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,5 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 454 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 235 8,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 17,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 663 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 242 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.788 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 6 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 634 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 501 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.014 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.155 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.155 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.155 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.155 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.155 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.155 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.155 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 8,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.155 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.155 9,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.155 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.155 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 16,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 3,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 28,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.155 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.155 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 0,5 x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,5 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 11,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 7,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 122,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Bouwterrein ontzoden. Bouwput ontgraven. Grond deels afvoeren (circa 55%) en deels op terrein verwerken. Bodemafsluiting kruipruimte bestaat uit schoonzand, laagdikte 0,1 m
(13) Vloeren op grondslag Liftputvloer en wanden 250 mm dik, wapening 80 kg/m3
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken met PS-bekisting van 400 x 600 mm / 500 x 600 mm / 600 x 600 mm, wapening 90 kg/m3. Poeren en opstortingen 80 kg/m3
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen Ø 350 mm en 450 mm, lengte circa 10 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad van kalkzandsteenelementen 150 mm en 214 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Dragende wanden tussen appartementen in kalkzandsteenmassablokken van 300 mm. Scheiding tussen appartementen en gang in kalkzandsteenmassablokken van 250 mm
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer Rc=4,0
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Verdiepingsvloer in breedplaat van 260 mm
(27) Daken (constructief) Dakvloer in breedplaat 230 mm. Dakvloer ter plaatse van de liftopbouw uitgevoerd in breedplaat van 150 mm
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie ter plaatse van het trappenhuis en de erker van de groepsruimten
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakoverstek 200 mm en 1.200 mm, t.p.v. de erker, bestaande uit houten regelwerk met isolatie en uit multiplex betimmering en daktrim
Overige dakranden met dakopstand van houten regelwerk of gasbeton met isolatie en daktrim. Prefab betonnen luifel ter plaatse van de entrée
(37) Dakopeningen Vier daklichten. Dakluik met ladder inclusief aftimmering
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking met EPS afschotisolatie. Valbeveiliging. Loodstroken ter plaatse van opgaand werk
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevel ter hoogte van de begane grond uitgevoerd in polymetrisch metselwerk Rc=4,0.
Gevel ter plaatse van de eerste verdieping deels uitgevoerd in metselwerk zoals hierboven beschreven, deels in 8 mm geëmailleerd hardglas op regelwerk van metalen profielen met isolatie Rc=4,0
(31) Buitenwandopeningen Houten buitenkozijnen met houten draaikiepramen, buitendeuren en schuifpuien. Randafwerking bestaande uit aluminium waterslagen (buitenzijde) en kunststenen vensterbanken (binnenzijde)
Automatische deuropeners en -drangers ter plaatse van de entree
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud scheidingswanden. Binnen het appartement 75 mm dik, als woningscheiding 150 mm dik. Ten behoeve van de brandcompartimentering wordt plaatselijk ook dikte 150 mm, 60 min wbdbo toegepast
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met stompe deuren met kunststof toplaag (HPL). Waar nodig 60 min. brandwerende deuren ten behoeve van compartimentering. Toegang badkamers d.m.v. schuifdeur in stalen kozijn
Om de groepsruimte op te delen is een geluidwerende vouwwand toegepast
(42) Binnenwandafwerkingen Wanden appartementen voorzien van spuitwerk. Badcellen uitgevoerd met wandtegelwerk 230 x 330 mm, plafondhoog. Wandafwerking van algemene ruimten, groepsruimten en kantoor van glasvliesbehang, gesaust
Houten plinten, gelakt
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Toegang kruipruimte door middel van vloerluik Rc=3,5
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen In de eerste verdiepingsvloer zijn vier beloopbare vloeropeningen van glazen bouwstenen opgenomen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer, dikte 65 mm, op 25 mm isolatie
Badcellen voorzien van vloertegelwerk 330 x 330 mm. Vloerafwerking algemene ruimten, groepsruimten en kantoor bestaande uit marmoleum. Schoonloopmat bij hoofdingang (entreehal)
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Zwevende cementdekvloer, dikte 65 mm, op 25 mm isolatie. Badcellen voorzien van vloertegelwerk 330 x 330 mm. Vloerafwerking algemene ruimten, groepsruimten en kantoor bestaande uit marmoleum.
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Hoofdtrap met bordes (entreehal) in gecoat staal. Vluchttrap met bordes uitgevoerd in thermisch verzinkt staal
(34) Balustrades en leuningen Traphekken, leuningen en videhekwerk: opgenomen bij 2G (24)
(44) Trap- en hellingafwerkingen Opgenomen bij 2G (24)
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Algemene verkeerruimten voorzien van verlaagd systeemplafond, gipsvinyl 600 x 600 mm. Appartementen, groepsruimten en kantoor uitgevoerd met spuitwerk plafond
Het dakje van de erker ter plaatse van de groepsruimte (houten balklaag) is aan de onderzijde afgewerkt met een gipsplatenplafond op rachels
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwarming algemene ruimten en appartementen door middel van combi CV-ketel (HR-107). Per twee appartementen wordt een CV-ketel opgesteld
(52) Afvoeren Het hoge dak wordt voorzien van een volvulling systeem (PE), het lage dak van hemelwaterafvoeren (PVC) aan de gevel, met stalen ondereind. Beiden aangesloten op een ontlastput. PVC binnenriolering
(53) Water Hoofddistributie vanaf de watermeter uitgevoerd in kunststof leidingen bevestigd onder de constructieve vloer
De kunststof aansluitleidingen binnen de gebruiksruimte (appartement, groepsruimte, kantoor) worden verwerkt in de zwevende dekvloer
(54) Gassen Gasleidingnet naar de warmte-opwekking van de algemene ruimten. Gasleidingnet naar de warmte-opwekking van de appartementen, gesitueerd in de bergingen. (NB: koken met behulp van inductiekookplaat)
(55) Koude-opwekking en -distributie Ten behoeve van de groepsruimten en kantoren is een koelinstallatie opgenomen
De buitenunits van de koeling worden op het dak geplaatst, de binnenunits worden tegen de wand gemonteerd (hoge wand koelunits)
(56) Warmtedistributie De ruimten worden verwarmd door middel van vloerverwarming. Om het transmissieverlies van de badkamer te kunnen dekken wordt een extra handdoek radiator met thermostaatkraan toegepast
(57) Luchtbehandeling De mechanische afvoerinstallatie wordt per twee appartementen aangesloten op een mechanische woonhuisventilator (in de berging) met standenschakelaar (in de keuken)
De toevoer van de ventilatielucht geschiedt natuurlijk d.m.v. drukonafhankelijke gevelroosters
De gemeenschappelijke huiskamers en kantoren worden voorzien van wtw-unit met gelijkstroom ventilator, met standenschakelaar
(58) Regeling klimaat en sanitair Ruimtethermostaten ten behoeve van de temperatuursregeling van instelling van de ruimte temperatuur in verblijfsruimten, verkeersruimte en badkamer.
In de gemeenschappelijke woonkamer wordt een modulerende klokkamerthermostaat geplaatst t.b.v. instellingen van de bedrijfstijden van de CV-ketel. De CV-ketel wordt weersafhankelijk aangestuurd
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Het complex wordt voorzien van een laagspanningsaansluiting vanuit het openbare laagspanningsnet.
In de algemene centrale meterkast wordt door het energiebedrijf een aansluiting met een meteropstelling (kWh-meter) geleverd en gemonteerd
Vanaf de meteropstelling worden de installaties van de woningen en de algemene voorzieningen zoals verlichting, lift, bergingen, deurintercom e.d. aangesloten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting In de algemene meterkast is een verdeelkast voor de algemene voorzieningen opgesteld: de lift, de elektraverdeler t.b.v. de woningen, algemene verlichting en wandcontactdozen, elektra buitenbergingen
Afhankelijk van het ruimtetype wordt voor de verlichting gebruik gemaakt van (druk)schakelaars, schemerschakelaars en schakelklokken, bewegingsmelders of deurschakelaars
Voldoende aansluitpunten in algemene ruimten en appartementen, o.a. voor regeneerwagen(s), oplaadpunten elektrisch rolstoel etc.
(64) Communicatie CAI installatie: signaalovernamepunt (s.o.p.) in de algemene meterkast en in ieder appartement.Telefonie, data- en zorgoproepinstallatie vanaf de patchkast uitgevoerd in UTP categorie 5E
Melding zusteroproep wordt doorgeschakeld naar het DECT systeem. Meldingsindicator boven iedere toegangsdeur van een appartement. Toegangsdeuren uitgevoerd met elektrische deurontgrendeling
Ten behoeve van een spreekluister- en videoverbinding met de appartementen is een videofooninstallatie bestaande uit een bellentableau met camera en een intercom toegepast
(65) Beveiliging Het gebouw wordt voorzien van volledige bewaking: alle ruimten worden voorzien van automatische brandmelders
De bmc is opgesteld in de algemene meterkast en voorzien van een synoptisch tableau (geeft locatie van de melding aan). Flitslicht nabij de hoofdentree
Toegangscontrole: hoofdentree voorzien van kaartlezer. Appartementen, gemeenschappelijke huiskamer en ontmoetingskamer: elektrische deuropeners met button (binnenzijde) en kaartlezer (buitenzijde)
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Personenlift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkast met bellentableau. Bewegwijzering en huisnummerbordjes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Elk appartement is voorzien van een eigen keuken. Keuken ten behoeve van de groepsruimten
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toestellen uitgevoerd in 1e keus sanitair, kleur wit. Toiletten (diepspoel) als wandcloset met inbouwreservoir. Toiletten (m.u.v. toilet in het kantoor) voorzien van opklapbare beugels
Thermostatische mengkranen, in verband met verbrandingsgevaar van patiënten voorzien van separate temperatuurbegrenzers in de warmwater aansluitleiding
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Prefab (houten) berging op betonvloer met vorstrand
(90.3) Omheiningen Slopen terreinafscheiding ten behoeve van de nieuwbouw
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Elektra ten behoeve van de buitenberging opgenomen in elektrotechnische installaties (elementencluster 3B)
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 221,8 21,5
B Sanitaire ruimten 97,9 9,5
C Keukens 66,5 6,4
E Opslagruimten 11,5 1,1
F Administratieve ruimten 19,7 1,9
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 116,7 11,3
H Technische ruimten 35,4 3,4
J Technische werkruimten 462,4 44,8
Totaal 1.031,9 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 19,1 19,1
A03 Gang, overloop 72,0 72,0 144,0
A05 Trap 15,7 15,7 31,4
A06 Lift 4,1 4,1 8,2
A07 Schalmgat, vide 19,1 19,1
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 4,0 4,0
B04 Was- en toiletruimte 44,4 49,5 93,9
C Keukens
C01 Keuken 34,1 32,4 66,5
E Opslagruimten
E02 Berging 6,5 6,5
E03 Magazijn 5,0 5,0
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 19,7 19,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G05 Recreatieruimte 116,7 116,7
H Technische ruimten
H02 Installatieruimte 18,3 17,1 35,4
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 145,6 187,2 332,8
J02 Reproruimte 56,7 72,9 129,6


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B04 Was- en toiletruimte
C01 Keuken
E02 Berging
E03 Magazijn
F01 Kantoorruimte
G05 Recreatieruimte
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.