Zonnehof Scholen te Duivendrecht

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Nieuwbouw in Duivendrecht van twee scholen onder één dak. Dat biedt de mogelijkheid om samen maar ook separaat te functioneren. De eigen identiteit van beide scholen blijft daardoor gehandhaafd. Elke school heeft een eigen entree met daarbij een eigen speelplein.

Per school is de inbouw specifiek ontworpen voor de op die school geldende onderwijsfilosofie. Het gebouw heeft hierdoor geheel eigen karakteristieke ruimten. De openbare Basisschool 'de Grote Beer' is opgezet in verschillende onderwijsgroepen, aan separate leerpleinen. In de A. Bekemaschool (op confessionele grondslag) zijn basislokalen geplaatst rondom grote centrale leerpleinen. Door de vides binnen iedere school worden de verschillende verdiepingen met elkaar verbonden. Dat maakt dat men zich goed kan oriënteren.

Het casco van de gebouwen is opgebouwd uit prefab betonbinnenspouwbladen en een staalconstructie. Daarop zijn kanaalplaatvloeren met druklaag gelegd. Deze manier van construeren biedt een grote indelingsvrijheid.
De fundering is op palen. De buitenspouwbladen van de gevels bestaand uit metselwerk, afgewisseld met enkele vlakken die voorzien zijn van een aluminium strokenafwerking. De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium met HR++ beglazing. De platte daken zijn afgewerkt met een kunststof dakbedekking.

De scholen voldoen aan de kwaliteit 'Frisse Scholen klasse A'. Hier is invulling aan gegeven middels extra hoge klaslokalen, een goede akoestiek, veel daglichtinval, LED-verlichting, een WKO-opslag in de bodem en automatisch gestuurde zonwering.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket

Opdrachtgever: Stichting ASKO en Stichting OOP te Amsterdam

Architect: Kupers / JSA te Rotterdam

Hoofdaannemer: Klaassen Groep te Dinxperlo

 

Peildatum originele kosten: november 2013

Start uitvoering: februari 2014

Oplevering: februari 2015

Bouwtijd: 12 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 13.552 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.508 m2
Maximale hoogte 12,7 m Dakoppervlakte 1.489 m2
Terrein Dakopeningen 19 m2
Terreinoppervlakte 3.660 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.510 m2 Gevelomtrek 186 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 2.150 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.898 m2
Oppervlakteverharding 1.800 m2 Buitenwanden 1.330 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 568 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.185 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.882 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.865 m2 Binnenwanden 2.252 m2
Installatieoppervlakte 113 m2 Binnenwandopeningen 630 m2
Verkeersoppervlakte 332 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.420 m2 Trappen en hellingen 6 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 111 m
Tarra-oppervlakte 320 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.943 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.552 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.108 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 206 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.454 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 1.544 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.508 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 3.185 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.552 / 3.185 = 4,25
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.865 / 3.185 = 0,90
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 320 / 3.185 = 0,10
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.943 / 3.185 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.420 / 3.185 = 0,76
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.510 / 3.185 = 0,47
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.898 / 3.185 = 0,60
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.508 / 3.185 = 0,47
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.406 / 3.185 = 1,07
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.882 / 3.185 = 0,90
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.510 / 2.420 = 0,62
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 3.185 / 2.420 = 1,32
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.898 / 2.420 = 0,78
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.508 / 2.420 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.406 / 2.420 = 1,41
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.882 / 2.420 = 1,19
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.510 / 2.943 = 0,51
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 3.185 / 2.943 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.898 / 2.943 = 0,64
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.508 / 2.943 = 0,51
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.406 / 2.943 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.882 / 2.943 = 0,98


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 16,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 14,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 6,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 66,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 11,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,1 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 31,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 30,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 66,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 12,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.510 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 5 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.510 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.510 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,9 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.108 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 206 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.454 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 1.544 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.508 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.185 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 16,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.508 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 19 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.489 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.330 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 568 7,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.330 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 14,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.252 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 630 6,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 6.246 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,7 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 14 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 4 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 104 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.459 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 1.558 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 6 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 111 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 2,4 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3.033 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 6,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 3.185 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.185 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.185 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 3.185 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 3.185 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 3.185 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 3.185 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 18,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.185 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 3.185 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 3.185 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 3.185 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.185 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 3.185 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 11,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 31,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.185 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.185 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.185 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.185 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 2.150 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 2.150 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,9 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 4,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 113,8 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk gesloten grondbalans
(13) Vloeren op grondslag Liftput
(16) Funderingsconstructies Betonbalken, mix van traditioneel bekist en met PS-bekisting
Diverse poeren en opstortingen
Metselwerk onder Peil
(17) Paalfunderingen Prefab betonpalen, Ø 350 mm, lengte 9,50 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Prefab betonnen binnenspouwbladen, dikte 200 mm, inclusief afwerking behangklaar
(22) Binnenwanden (constructief) Prefab betonnen wandelementen, dikte 200 mm. Kalkzandsteen, dikte 100 en 150 mm. Inclusief afwerking behangklaar
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 260 mm met 60 mm druklaag, isolatiewaarde Rc = 3,5
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 260 mm met 60 mm druklaag
Bekistingsplaatvloeren, dikte 150 mm (plaatselijk)
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloeren, dikte 260 mm met 60 mm druklaag
Prefab dakelementen t.p.v. het hellende gedeelte van de sheddaken
Stalen dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie van kolommen en balken, inclusief brandwerende bekleding
Geveldragers
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten regelwerken en metselwerk als 'binnenspouwblad bovendaks'
Aluminium daktrimmen met randstroken dakbedekking
(37) Dakopeningen Diverse ronde polycarbonaat daklichten
De kosten van de sheddaken zijn verdeeld over de dakconstructie, gevel en gevelopeningen
(47) Dakafwerkingen Kunststof dakbedekking op afschot-isolatielaag
Plaatselijk betontegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Spouwisolatie en metselwerk, in twee kleuren
Aluminium T-profiel gevelbekleding
(31) Buitenwandopeningen Aluminium gevelkozijnen met HR++ beglazing; enkele houten deurkozijnen
Zonwering met automatischwerkende uitvalschermen
(41) Buitenwandafwerkingen Antigraffitibehandeling
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal-studwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met stompe deuren (geschilderd) en veiligheidsglas
Paneelwanden t.p.v. speellokaal/theater (in beide scholen)
(42) Binnenwandafwerkingen Glasvliesbehang, geschilderd. Wandtegelwerk in sanitaire ruimten
Beschietingen, aftimmering van leidingen, houten plinten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies De verhoogde vloer in de berging is uitgevoerd als een houten vloer
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering van trapgaten en vides
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Anhydriet dekvloeren; t.p.v. sanitaire ruimten cementdekvloer op afschot
Elastische vloerbedekking op basis van rubber. Schoonloopmatten. Kunsthars gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. T.p.v. bergingen slijtvaste instrooilaag en vloerverf
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Anhydriet dekvloeren. T.p.v. sanitaire ruimten cementdekvloer op afschot
Elastische vloerbedekking op basis van rubber. Schoonloopmatten. Kunsthars gietvloer t.p.v. sanitaire ruimten. T.p.v. bergingen slijtvaste instrooilaag en vloerverf
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Rechte stalen trappen met houten treden, deels uitgevoerd als tribunetrap
Prefab betontrappen, houten traptreden in speellokalen
Metalen ladders
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustrades en traphekken. Plaatselijk samengestelde borstweringen (regelwerk met gipsplaten), afgewerkt als wanden, aan de bovenzijde voorzien van eikenhouten afdekking
(44) Trap- en hellingafwerkingen Afwerking opgenomen in de trappen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Gipsplatenplafond, gesausd. Naadloos systeemplafond. Balvast systeemplafond. Houtwolcementplatenplafond
Plafondluiken en -koven
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Opgenomen in element Warmtedistributie
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer en riolering in PVC
(53) Water Koud- en warmwaterinstallatie
(54) Gassen Gasleiding t.b.v. CV-ketels
(55) Koude-opwekking en -distributie Basiskoeling d.m.v. vloerverwarming/koeling, aangesloten op WKO bodemwarmtewisselaar
Lokale koeling d.m.v. splitsysteem
(56) Warmtedistributie Basisverwarming d.m.v. vloerverwarming/koeling, aangesloten op WKO bodemwarmtewisselaar. Extra capaciteit wordt verkregen door twee aardgas-CV-ketels (samen 120 kW)
(57) Luchtbehandeling Twee luchtbehandelingskasten van elk 1.200 m3/h, opgesteld binnen de bouwkundige schil van de tweede verdieping
Dakventilatoren voor afzuiging van sanitaire ruimten etc.
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelsysteeem voor verwarming/koeling en luchtbehandeling
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Mantelbuizen, aarding, afdichting en doorvoeringen, kabelgoten en -ladders
Kast hoofdaansluiting, verdeelkasten, zonnecollectorinstallatie
NEN 3140-keuring
(62) Krachtstroom Leidingaanleg met wandcontactdozen etc.
(63) Verlichting Leidingaanleg met verlichtingsaansluitingen en armaturen (LED)
Noodverlichting
(64) Communicatie Lestijdensignalering, videofooninstallatie, antenne-inrichting, HDMI-aansluitingen, data-netwerk
(65) Beveiliging Brand- en inbraakdetectie, branddeurenapparatuur, elektrosturing zonwering, noodoproep invalidentoilet
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Bedieningspanelen
3C Lift en transport
(66) Transport Personenlift zonder liftopbouw
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Gevelbelettering en naambordjes
Wandgarderobes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkasten, werkblad conciërge
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukens en pantry's
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toiletten en wastafels, uitstortgootstenen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Hagen. Spijlenhek met draaipoorten
(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating met betontegel
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering met straatkolken
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Terreinverlichting opgenomen bij binnenverlichting
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Rijwielrekken


Afbeeldingen

Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Dak
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Hoogtedoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.