Zorgwoningen te Arnhem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De nieuwbouw betreft een zorgwoning bestemd voor 2 maal 6 zelfstandig wonende verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Het gebouw bestaat uit twee gespiegelde woningen met een kap. Een eenlaagse uitbouw met een plat dak koppelt deze woningen.
Een fundering op stroken met daarop een ribbenvloer. De verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in kanaalplaatvloeren. De dragende binnenspouwbladen en binnenwanden bestaan uit kalkzandsteenelementen.
Het hellende dak bestaat uit een prefab sporenkap met betonpannen. Het platte dak bestaat deels uit kanaalplaatvloeren en deels uit een houten balklaag met isolatie en bitumineuze dakbedekking.
De gevels zijn opgebouwd uit een bakstenen buitenspouwblad, isolatie en een binnenspouwblad van kalkzandsteenelementen. Daarnaast is een deel van het buitenspouwblad uitgevoerd in rabatdelen.
De houten gevelkozijnen zijn deels gevuld met aluminium schuifpuien en -ramen, waarbij een deel van de zuid- en westgevel voorzien is van zonwering.
Dit project maakt deel uit van een groter project ter verbetering van de huisvesting en dagbestedingsfuncties voor circa 250 bewoners van het Sociaal-Psychiatrisch Centrum 's Koonings Jaght, locatie Schaarsbergen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Sociaal-Psychiatrisch Centrum 's Koonings Jaght te Arnhem

Architect: Inbo Architecten bna te Rijswijk

Hoofdaannemer: HBG Woningbouw bv regio Midden te Utrecht

 

Peildatum originele kosten: juni 2001

Start uitvoering: juni 1999

Oplevering: december 2001

Bouwtijd: 150 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 2.898 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 755 m2
Terrein Dakoppervlakte 708 m2
Terreinoppervlakte 3.032 m2 Dakopeningen 47 m2
Bebouwde oppervlakte 569 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 2.463 m2 Gevelomtrek 140 m
Oppervlakteverharding 195 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 478 m2
Aantal parkeerplaatsen 5 stuks Buitenwanden 361 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 117 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.025 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 922 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 865 m2
Installatieoppervlakte 42 m2 Binnenwanden 763 m2
Verkeersoppervlakte 103 m2 Binnenwandopeningen 104 m2
Nuttige oppervlakte 777 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Tarra-oppervlakte 103 m2 Balustrades en leuningen 8 m
Gebruiksoppervlakte 729 m2 Installaties
Bruto-inhoud 2.898 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 305 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 243 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 526 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 426 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 754 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 1.025 m2 Liften stuks


Vormfactoren
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.898 / 1.025 = 2,83
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 922 / 1.025 = 0,90
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 103 / 1.025 = 0,10
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 729 / 1.025 = 0,71
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 777 / 1.025 = 0,76
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 569 / 1.025 = 0,56
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 478 / 1.025 = 0,47
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 755 / 1.025 = 0,74
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.233 / 1.025 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 865 / 1.025 = 0,84
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 569 / 777 = 0,73
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.025 / 777 = 1,32
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 478 / 777 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 755 / 777 = 0,97
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 1.233 / 777 = 1,59
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 865 / 777 = 1,11
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 569 / 729 = 0,78
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.025 / 729 = 1,41
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 478 / 729 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 755 / 729 = 1,04
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 1.233 / 729 = 1,69
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 865 / 729 = 1,19


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,2 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 15,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 7,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 17,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 9,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 60,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 17,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 31,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 5,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,6 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 7,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,2 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 29,7 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 12,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 60,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 13,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 17,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 7,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 102,7 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 569 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 569 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 4,2 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 305 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 243 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 526 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 426 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 754 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.025 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 15,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 755 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 47 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 708 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 361 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 117 10,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 17,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 519 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 104 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.884 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 526 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 426 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.090 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 60,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.025 13,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 13,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.025 17,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 17,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 31,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.025 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.025 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.025 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.025 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 7,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 2,7 x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,7 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 8,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 121,6 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsstrook 650 x 200 mm
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen kalkzandsteen E100, E120 en E214; binnenspouwblad van HSB element (netto, exclusief kozijn)
(22) Binnenwanden (constructief) Binnenwand kalkzandsteen E214; knieschotten onder hellend dak
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Vrijdragende ribcassettevloer (Rc = 3,0 m2.K/W)
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer dik 200 mm
(27) Daken (constructief) Plat dak van houten balklaag 46 x 136 mm met underlayment 19 mm en kanaalplaatvloer dikte 150 mm; hellend dak is prefab houten sporenkap
(28) Hoofddraagconstructies Stalen ligger IPE 360; brandwerende bekleding
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakrand plat dak vlakke aansluiting op gevel hoog 168 mm; houten bakgoot met zinken gootbekleding; overstek prefab luifel ca. 800 x 1.600 mm (2 stuks)
(37) Dakopeningen Tuimeldakraam 1.250 x 1.250 mm en dakkapel 6.000 x 3.650 mm
(47) Dakafwerkingen 2-laags bitumineuze dakbedekking met isolatie (Rc = 3,0 m2.K/W); betonnen sneldek dakpannen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwbladen van baksteen met isolatie (Rc = 3,0 m2.K/W) en rabatdelen met isolatie (Rc = 3,0 m2.K/W); ventilatiekoker; prefab beton gevelband 170/180 x 115 mm
(31) Buitenwandopeningen Houten gevelkozijn (compleet); uitval zonwering breed 2.200 mm en 2.520 mm; rolscherm 2.400 x 1.600 mm
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatiewanden van cellenbeton 75 en 125 mm dik
(32) Binnenwandopeningen Stalen kozijnen met opdekdeur, stompe deur en stompe deur 30 min. wbdbo; houten kozijn met stompe deur, stompe (glas)deur en stompe deur 30 min. en 60 min. wbdbo
(42) Binnenwandafwerkingen Spuitwerk; sauswerk (2x alphatex); tegelwerk; behangwerk; vloerplint 9 x 45 m; aftimmering wand MDF 15 mm dik en CV-kast MDF 15 mm dik
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerd vloerluik 600 x 800 mm
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Uitmessen trapopeningen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer D20 dik 50 mm; elastische vloerbedekking (tarkett granit); vloertegels (gelijmd); coral schoonloopmat; beschermen vloerbedekking
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer D20 dik 30 en 70 mm; elastische vloerbedekking (tarkett granit) in badkamer; zachte vloerbedekking (tapijt); beschermen vloerbedekking
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Houten steektrap hoog 3.000 mm
(34) Balustrades en leuningen Houten leuning op metalen leuninghouder
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Buitenplafond multiplex dik 12 mm; verlaagd plafond gipsplaten dik 9,5 mm; spuitwerk; sauswerk plafond (1x alfhamet)
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Niet nader gespecificeerd
(52) Afvoeren Niet nader gespecificeerd
(53) Water Niet nader gespecificeerd
(54) Gassen Niet nader gespecificeerd
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Niet nader gespecificeerd
(57) Luchtbehandeling Niet nader gespecificeerd
(58) Regeling klimaat en sanitair Niet nader gespecificeerd
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Niet nader gespecificeerd
(62) Krachtstroom Niet nader gespecificeerd
(63) Verlichting Niet nader gespecificeerd
(64) Communicatie Niet nader gespecificeerd
(65) Beveiliging Niet nader gespecificeerd
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Huisnummerplaatje en naambord
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Bedverankering (2 stuks per bed)
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenblok
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Prefab buitenberging op tegels
(90.3) Omheiningen Gemetselde tuinmuur hoog 1.750 mm
(90.4) Terreinafwerkingen Betontegels 300 x 300 x 45 mm
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlakte in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 105 14,0
B Sanitaire ruimten 58 7,7
C Keukens 35 4,7
E Opslagruimten 146 19,5
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 32 4,2
H Technische ruimten 63 8,4
K Verblijfs- en slaapruimten 312 41,5
Totaal 751 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-ruimteoppervlakte in m2
Begane grond1e verdiepingTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 35,0 35,0
A02 Hal 5,0 5,0
A03 Gang, overloop 51,0 7,0 58,0
A05 Trap 4,0 4,0 8,0
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 5,0 5,0
B02 Doucheruimte 11,0 11,0
B03 Badruimte 24,0 24,0
B04 Was- en toiletruimte 12,0 3,0 16,0
B06 Werkkast 2,0 2,0
C Keukens C01 Keuken 28,0 28,0
C05 Bijkeuken 7,0 7,0
E Opslagruimten E02 Berging 2,0 140,0 142,0
E05 Afval 4,0 4,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G03 Pauzeruimte/koffiekamer 32,0 32,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 1,0 1,0
H02 Installatieruimte 62,0 62,0
K Verblijfs- en slaapruimten K01 Woonkamer 131,0 131,0
K02 Slaapkamer 155,0 27,0 181,0


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B03 Badruimte
B04 Was- en toiletruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
C05 Bijkeuken
E02 Berging
E05 Afval
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.