Zwembad en centrumvoorziening te Ermelo

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Op het vijfsterren-recreatiepark De Paalberg te Ermelo is een overdekt zwembad en horecagelegenheid gerealiseerd. Deze voorziening ligt midden op het terrein en omsluit aan twee zijden het reeds bestaande verwarmde buitenbad. Evenwijdig aan de lengterichting van het buitenbad ligt de vleugel met daarin het binnenbad. Aan de korte zijde van deze vleugel bevindt zich de ingang, waarna je bij de kleedruimtes, zonnebanken en douches komt. Deze laatste zijn ook bestemd voor de gebruikers van het buitenbad. Links van de ingang bevinden zich de technische ruimten. In de overgangszone van de voorzieningen naar het zwembad zijn een sauna, stoomcabines en een wellness-ruimte te vinden. Het binnenbad zelf ligt in een hoek van vijfenveertig graden ten opzichte van de lengterichting van het gebouw. Het heeft een maximale diepte van 1,40 m. De omvang bedraagt 8 x 16 m met afgeschuinde hoeken.
Haaks op het overdekte zwembadgedeelte is het horecagedeelte geplaatst. Daarin zijn een bar en een cafetaria ondergebracht. In de oksel van de twee vleugels is in een verhoogd gelegen halfronde uitbouw een peuter- en kleuterbad gesitueerd. De ouders of grootouders kunnen vanaf het binnenterras van het horecagedeelte hierop toezicht houden. Met deze voorzieningen is een modern centrum ontstaan die voorziet in de behoefte van de campinggasten.  

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Architect: K3H Architecten te Nieuwleusen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van de Kolk te Garderen

 

Peildatum originele kosten: april 2005

Start uitvoering: september 2005

Oplevering: april 2006

Bouwtijd: 160 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 6.041 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

 

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.214 m2
Maximale hoogte 9,20 m Dakoppervlakte 1.183 m2
Terrein Dakopeningen 31 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.087 m2 Gevelomtrek 120 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 481 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 169 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 312 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.326 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 693 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.001 m2 Binnenwanden 618 m2
Installatieoppervlakte 65 m2 Binnenwandopeningen 75 m2
Verkeersoppervlakte 76 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 860 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 14 m
Tarra-oppervlakte 325 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.019 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 6.041 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 459 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 196 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.106 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 14 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.214 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.106 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.041 / 1.326 = 4,56
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.001 / 1.326 = 0,75
Tarra-oppervlakte/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 325 / 1.326 = 0,25
Gebruiksoppervlakte/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.019 / 1.326 = 0,77
Nuttige oppervlakte/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 860 / 1.326 = 0,65
Bebouwde oppervlakte/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.087 / 1.326 = 0,82
Buitenwandoppervlakte, bruto/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 481 / 1.326 = 0,36
Dakoppervlakte, bruto/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.214 / 1.326 = 0,92
Buitenwand- en -dakoppervlak/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.695 / 1.326 = 1,28
Binnenwandoppervlakte, bruto/bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 693 / 1.326 = 0,52
Bebouwde oppervlakte/nuttige oppervlakte = 1.087 / 860 = 1,26
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/nuttige oppervlakte = 1.326 / 860 = 1,54
Buitenwandoppervlakte, bruto/nuttige oppervlakte = 481 / 860 = 0,56
Dakoppervlakte, bruto/nuttige oppervlakte = 1.214 / 860 = 1,41
Buitenwand- en -dakoppervlak/nuttige oppervlakte = 1.695 / 860 = 1,97
Binnenwandoppervlakte, bruto/nuttige oppervlakte = 693 / 860 = 0,81
Bebouwde oppervlakte/gebruiksoppervlakte = 1.087 / 1.019 = 1,07
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/gebruiksoppervlakte = 1.326 / 1.019 = 1,30
Buitenwandoppervlakte, bruto/gebruiksoppervlakte = 481 / 1.019 = 0,47
Dakoppervlakte, bruto/gebruiksoppervlakte = 1.214 / 1.019 = 1,19
Buitenwand- en -dakoppervlak/gebruiksoppervlakte = 1.695 / 1.019 = 1,66
Binnenwandoppervlakte, bruto/gebruiksoppervlakte = 693 / 1.019 = 0,68


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 6,4 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 13,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 7,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 12,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 13,9 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 1,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,7 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 57,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 36,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 5,5 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 41,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 107,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 6,4 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 26,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 11,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 13,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 57,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 36,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totale directe bouwkosten 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 107,1 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.087 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 713 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.087 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 6,4 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2 196 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.106 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 14 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.214 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.326 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 13,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.214 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 31 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.183 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 7,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 169 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 312 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 169 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 12,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 618 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 75 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.797 7,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 19 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 3 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.819 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 33 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 14 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 637 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 57,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.326 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.326 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.326 24,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.326 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.326 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.326 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 36,4 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.326 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 1.326 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.326 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.326 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 5,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 41,9 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.326 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 2,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 3,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 107,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Betonvloer op zand met verloren bekisting onder zwembad- en plenumvloeren
(16) Funderingsconstructies Funderingsstroken, -stiepen en -poeren met tijdelijke bekisting. Kalkzandsteen funderingsmetselwerk
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Alvonwanden t.p.v. zwembad- en plenumwanden
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Breedplaatvloeren boven de plenums. Kanaalplaatvloeren in overige ruimtes
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Breedplaatvloer t.p.v. het verdiepingsbordes in de glijbaantoren
(27) Daken (constructief) Houten sandwichpanelen op hellend dak. Stalen sandwichpanelen op platdak. Kanaalplaatvloer t.p.v. verdiept dak. Cellenbeton dakplaat t.p.v. cafetaria. Muurplaten en gordingen van gezaagd hout
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie met houten brandwerende bekleding. Gelamineerde spantconstructie t.p.v. zwembad
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Multiplex underlayment op dakoverstekken. Kunststof bekledingspaneel op onderzijde dakoverstekken
(37) Dakopeningen Daklichtkap vlak t.p.v. zwembad. Solar Tube in platte daken. Daklichtkoepel acrylaat, dubbelwandig, t.p.v. peuterbad
(47) Dakafwerkingen Steenwol dakplaat tpv verdiepte vloer. EPDM dakbedekking, volledig gekleefd op platte daken. FPO dakbedekking, mechanisch bevestigd op glijbaantoren. Rubbertegels t.p.v. luchtbehandelingsinstallatie. RBB sneldek betonnen dakpannen op hellende daken
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Gevelstenen waalformaat, kleur geel. Glaswol spouwplaat t.p.v. spouwmuren. Steenwol spouwplaat op overige buitenwanden. PF-hardschuim frameplaat waar glaswol ivm de dikte niet voldoet
(31) Buitenwandopeningen Aluminium buitenkozijnen met HR++ glas. Houten buitenkozijnen in kleine gevelopeningen met enkelbladig geëmailleerd glas en HR++ glas
Holonite kunststeen vensterbanken. Belgisch hardsteen buitendorpels. Keramische raamdorpelstenen. Aluminium waterslagen
(41) Buitenwandafwerkingen Naaldhout rabatdelen t.p.v. glijbaantoren. Lamellenzonnerooster t.p.v. gebogen gevels
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Gevelstenen waalformaat, kleuren geel en oranje. Dikformaat vuil metselwerk t.p.v. wandtegelwerk
Kalkzandsteen vellingblokken, dikte 100 mm. Glazen bouwstenen, kleur helder, afmeting 190 x 190 mm
Beweegbare panelenschuifwand
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, meranti. Houten binnendeuren, waaronder 30 en 60 min. brandwerend
Gelaagd glas in houten binnendeuren. Gehard glazen deuren t.p.v. whirlpool. Holonite kunststeen dorpels en neuten
(42) Binnenwandafwerkingen Voorbewerken wanden voor waterdichtheid wandtegelwerk
Keramisch wandtegelwerk t.p.v. zwembad en binnenwanden
2F Vloeren
(23 Vloerafbouwconstructies Dejo roostervloer t.p.v. technische ruimte
(33)a Vloeropeningen, begane grond Metalen vloerluiken t.p.v. vloertegelwerk. Vezelcement vloerluiken t.p.v. droogloopmatten. Kunststof zwembadgootrooster
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Voorbewerken wanden voor waterdichtheid vloertegelwerk. Keramisch vloertegelwerk t.p.v. zwembadvloer en overige vloeren
Morteldekvloer, dikte 70 mm waar geen vloertegelwerk is toegepast. Epoxyharsvloer. Droogloopmatten t.p.v. entreeruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer, dikte 50 mm
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Metalen rechte steektrap, thermisch verzinkt
(34) Balustrades en leuningen Metalen balustrades, thermisch verzinkt
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Getimmerde multiplex plafonds. Getimmerde houtwolplaten plafonds. Gipsvinyl panelenplafonds
3 INSTALLATIES
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Remeha Quinta HR ketels, 6 stuks, totaal 459 kW
(52) Afvoeren Zinken buisleidingen t.p.v. verholen goten en noodoverstorten
PVC buisleidingen langs de gevels. Binnenriolering
(53) Water Waterzuiveringsinstallaties met zandfilter en chloorinstallatie voor zwembaden
Koudwaterinstallaties en leidingwerk
(54) Gassen Gasleidingen en -kranen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Gea Happel luchtbehandelingsinstallatie, ventilatoren en kanalen
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Verdeelinrichting, bedienpanelen en kabelgoten
Aarding van het zwembadperron
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichtingsinstallatie, schakelmateriaal, wandcontactdozen
(64) Communicatie Belinstallatie, camerainstallatie
Centrale antenne, telefoon- en datainstallatie
(65) Beveiliging Inbraakdetectie en ontruimingsinstallatie
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 VASTE INRICHTINGEN
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Wit sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 76 7,6
B Sanitaire ruimten 80 8,0
C Keukens 32 3,2
D Restauratieve ruimten 194 19,4
E Opslagruimten 43 4,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 90 9,0
H Technische ruimten 65 6,5
Q Sportruimten 420 41,9
Totaal 1.001 100,0


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortRuimteNetto-vloeroppervlakte in m2
KelderBegane grondTotaal
A Verkeersruimten A01 Entree 34,1 34,1
A03 Gang, overloop 39,4 39,4
A04 Garderobe 2,6 2,6
B Sanitaire ruimten B01 Toiletruimte 31,5 31,5
B02 Doucheruimte 13,3 13,3
B05 Kleedruimte 31,6 31,6
B06 Werkkast 3,8 3,8
C Keukens C01 Keuken 32,3 32,3
D Restauratieve ruimten D01 Eetzaal 136,9 136,9
D02 Uitgiftegedeelte 57,1 57,1
E Opslagruimten E02 Berging 14,1 14,1
E03 Magazijn 21,0 21,0
E06 Koelcel 8,3 8,3
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten G06 Multifunctionele zaal 90,0 90,0
H Technische ruimten H01 Meterkast 0,6 0,6
H02 Installatieruimte 38,7 26,1 64,8
Q Sportruimten Q02 Zwembad 414,3 414,3
Q03 Sauna 5,2 5,2


Afbeeldingen

Kelder
Begane grond
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede zwembad
Langsdoorsnede zwembad
Langsdoorsnede centrumgebouw

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B05 Kleedruimte
B06 Werkkast
C01 Keuken
D01 Eetzaal
D02 Uitgiftegedeelte
E02 Berging
E03 Magazijn
E06 Koelcel
G06 Multifunctionele zaal
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
Q02 Zwembad
Q03 Sauna


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.