Dorpsschoolhuis Pingjum (bestaand)

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het oude schoolgebouw in Pingjum is gesloopt. Maar het gymlokaal met de toestellenberging is gehandhaafd en wordt verbeterd. Tegen het bestaande gymlokaal wordt in een compacte bouwvorm een nieuwe multifuntionele school gerealiseerd. Een staalconstructie met hellende daken en prefab gevels op basis van hsb-frames. alles uiteraard goed geïsoleerd en voorzien van een 'frisse' installatie.

De kleedkamers voor de gymzaal bevinden zich in de nieuwbouw, alsmede een ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte, een keuken(tje), toiletten en een kleine 'Lytse bibliotheek'. Aan de nieuwe voorkant van het gebouw liggen de eigenlijke schoollokalen (groepsruimtes) en de directie- en personeelsruimtes rondom (nog) een centrale onmoetingsruimte.

Door het handhaven van de bestaande gymzaal slaagt men erin de bouw te realiseren tegen de scherpe VNG-normprijs per m2 BVO. Door wat extra budget van de gemeente en een financiële bijdrage van de Stichting dorpsvereniging kon een extra energiezuinige installatie met WKO en PV-panelen geraliseerd worden. De kosten van deze installatie zijn in de projectanalyse verwerkt.

De analyse is in twee delen gesplitst: 1 - de aanpassing van het bestaande gymlokaal en 2 - de nieuwbouw. Dit vergroot de bruikbaarheid van de gegevens. DIT IS DE ANALYSE VAN VERBETERING VAN DE BESTAANDE GYMZAAL.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest Fryslân te Pingjum

Architect: Theo Kupers Architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Van der Werf's Bouwbedrijf te St. Nicolaasga

 

Peildatum originele kosten: september 2011

Start uitvoering: december 2011

Oplevering: augustus 2012

Bouwtijd: 9 maanden

Aanbestedingsvorm: aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 4.750 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,80 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 255 m2
Maximale hoogte 8,40 m Dakoppervlakte 255 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 219 m2 Gevelomtrek 46 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 312 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 257 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 55 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 219 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 10 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 190 m2 Binnenwanden m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 10 m2
Verkeersoppervlakte m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 190 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 29 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 190 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.425 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 312 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 57 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 205 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 255 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 219 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.425 / 219 = 6,51
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 190 / 219 = 0,87
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 29 / 219 = 0,13
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 190 / 219 = 0,87
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 190 / 219 = 0,87
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 219 / 219 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 312 / 219 = 1,42
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 255 / 219 = 1,16
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 567 / 219 = 2,59
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10 / 219 = 0,05
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 219 / 190 = 1,15
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 219 / 190 = 1,15
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 312 / 190 = 1,64
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 255 / 190 = 1,34
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 567 / 190 = 2,98
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 10 / 190 = 0,05
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 219 / 190 = 1,15
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 219 / 190 = 1,15
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 312 / 190 = 1,64
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 255 / 190 = 1,34
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 567 / 190 = 2,98
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 10 / 190 = 0,05


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 5,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 0,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 16,5 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 20,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 13,6 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 6,4 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 62,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 31,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 6,5 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 37,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 5,3 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 37,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 62,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 31,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 6,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 8,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 219 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 219 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 219 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 312 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 57 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 205 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 255 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 219 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 5,0 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 255 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 255 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 0,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 257 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 55 16,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 257 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 16,2 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2
(32) Binnenwandopeningen m2 10 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 371 18,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 21,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 205 14,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 14,3 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 190 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 6,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 63,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 219 8,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 219 17,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 219 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 29,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2 219 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 219 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 219 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 219 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 6,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 36,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 112,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Bestaand gymlokaal: geen grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Gymzaal, bestaande buitenwanden; isolatie d.m.v. voorzetwand: zie wandafwerking
(22) Binnenwanden (constructief) In de gemetselde gevel, nu binnenwand tussen te handhaven gymzaal en nieuwbouw: dichtmetselen enkele openingen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) In bestaande kruipruimte van de gymzaal thermokussens aanbrengen Rc = 3,8 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) De dakconstructie van bestaand dak van gymzaal en de berging daarbij handhaven
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Bestaande goten geen maatregelen
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Op gymzaal en berging het pannendak herstellen (inboeten)
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Bestaande gemetselde gevels: geen ingrepen
(31) Buitenwandopeningen Houten raamkozijnen van de gymzaal vervangen. Meerbladig isolatieglas U-glas = 1,1 m2.K/W
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Geen element
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen met stompe deuren (HPL-deuren en schilderwerkdeuren) in de binnenwand (voorheen gevel) die grenst aan de nieuwbouw
(42) Binnenwandafwerkingen Voorzetwanden in de bestaande gymzaal; voorzien van isolatiemateriaal
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Bestaand vloerluik: geen maatregel
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond In de gymzaal een sportvloer van corkment op dubbel fermacell op nokken
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Na-isoleren plafond gymzaal 140 mm steenwol
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Zie element 3A(56)
(52) Afvoeren Bestaande afvoeren: geen maatregelen
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Verwarming gymzaal d.m.v. lucht (nozzles), aangesloten op luchtbehandeling in de nieuwbouw
(57) Luchtbehandeling Mechanisch ventilatiesysteem: aangesloten op de installatie in de nieuwbouw
(58) Regeling klimaat en sanitair Regelinstallatie CV en luchtbehandeling; onderdeel van de installatie in de nieuwbouw
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element: onderdeel van de installatie in de nieuwbouw
(62) Krachtstroom Contacdozen met toevoerleidingen
(63) Verlichting Lichtpunten met toevoerleidingen en armaturen; noodverlichting
(64) Communicatie Audiosysteem lestijden, zonweringsinstallatie (onderdeel van de installatie in de nieuwbouw)
(65) Beveiliging Brandmeld/-ontruimingssysteem; inbraaksignalering (onderdeel van de installatie in de nieuwbouw)
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.