Groot onderhoud 128 woningen te Culemborg

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het groot-onderhoudproject betreft 108 eengezinsrijenhuizen en 20 beneden en bovenwoningen. Het gaat om 5 woningtypen in 20 blokken. De woningen zijn gebouwd in de jaren '70 van de twintigste eeuw. Het doel van het groot onderhoudsproject is een opwaardering van het uiterlijk van de wijk.

Om de projectanalyse goed bruikbaar te maken als referentiemateriaal voor vergelijkbare projecten, zijn de cijfers gegeven voor een gemiddelde woning van één van de typen in het project. Van dit woningtype komen er 37 in het project voor.

Verschillende maatregelen zijn uitgewerkt als opties voor de bewoners. In de analyse zijn van de verschillende maatregelen die hoeveelheden opgenomen, die ten tijde van de aanbesteding werden verwacht.

Het totaalbedrag van de bouwkosten voor het hele project bedraagt € 2.179.000,-. De analyse betreft met een bouwkostenbedrag van € 675.592,- voor 37 woningen, dus 31% van de bouwkosten van het totale project en 29% van de woningen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv

Opdrachtgever: Stichting Kleurrijk Wonen te Culemborg / Tiel

Architect: K3 Architectuur en Stedenbouw te Arnhem

Hoofdaannemer: De Vree en Sliepen te Tiel

 

Peildatum originele kosten: juni 2012

Start uitvoering: oktober 2012

Oplevering: juni 2013

Bouwtijd: 35 weken

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 380,3 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = n.v.t.
Gevelconstructie R = n.v.t.
Glas U = n.v.t.
Dakconstructie R = n.v.t.
Energie Prestatie Coëfficiënt n.v.t.


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 66 m2
Maximale hoogte 8,40 m Dakoppervlakte 65 m2
Terrein Dakopeningen 0 m2
Terreinoppervlakte 143 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 55 m2 Gevelomtrek 15 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 88 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 85 m2
Oppervlakteverharding 6 m2 Buitenwanden 62 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 23 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 165 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 100 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 127 m2 Binnenwanden 79 m2
Installatieoppervlakte 2 m2 Binnenwandopeningen 22 m2
Verkeersoppervlakte 15 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 108 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 2 m2 Balustrades en leuningen 10 m
Tarra-oppervlakte 38 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 98 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 380 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 22 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 85 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 52 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 55 m2 Warmtelichamen 7 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 110 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 66 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 165 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 380 / 165 = 2,30
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 127 / 165 = 0,77
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 38 / 165 = 0,23
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 98 / 165 = 0,59
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 108 / 165 = 0,65
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 55 / 165 = 0,33
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 85 / 165 = 0,51
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 66 / 165 = 0,40
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 151 / 165 = 0,91
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 100 / 165 = 0,61
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 55 / 108 = 0,51
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 165 / 108 = 1,53
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 85 / 108 = 0,79
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 66 / 108 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 151 / 108 = 1,39
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 100 / 108 = 0,93
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 55 / 98 = 0,56
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 165 / 98 = 1,68
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 85 / 98 = 0,87
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 66 / 98 = 0,67
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 151 / 98 = 1,53
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 100 / 98 = 1,02


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 0,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 6,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 40,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 47,3 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 0,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 0,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,0 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 0,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 95,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 3,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 0,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 4,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,0 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 25,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 40,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 28,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 95,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 3,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 0,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 3,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 103,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,4 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 114,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 55 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 55 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 55 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 0,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 85 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 52 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 55 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 110 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 66 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 7,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 66 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 0 9,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 65 26,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 39,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 62 16,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 23 28,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 62 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 47,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 79 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 22 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 323 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 0,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 0 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 55 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 110 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 0,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 10 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 172 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 94,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 165 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 165 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 4,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 165 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 165 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 1,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 5,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 165 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 88 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 88 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 88 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 3,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 103,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,5 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 114,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen langs gevels en t.p.v. bestrating
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandstenen binnenblad topgevels 0,41 m2 (2 van 37 woningen) en HSB binnenblad gevelaanpassing 0,05 m2 (4 van 37 woningen)
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) PUR-isolatie onder beganegrondvloer
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Kapconstructie nieuwe topgevels 0,92 m2 (2 van 37 woningen)
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Zinken dakgoten vervangen 10,5 m
(37) Dakopeningen Dakraam vervangen 1 stuk (standaard ingreep), dakraam bijplaatsen 0,43 stuks (16 x keuze bewoner) en dakkapel bijplaatsen 0,27 stuks (10 x keuze bewoner)
(47) Dakafwerkingen Vervangen dakpannen (keramische pannen), reinigen dakvlak, tengels en panlatten, dampdoorlatende en waterkerende folie
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Steigers plaatsen en verwijderen, gevels (inclusief schoorsteentoppen) reinigen en hydrofoberen, voegwerk vervangen, plaatselijk herstel metselwerk.
Nieuw metselwerk topgevels 0,41 m2 (2 van 37 woningen)
(31) Buitenwandopeningen Steigerwerk 2%, (6 stuks) nieuwe kozijnen en (86 stuks) voordeuren 39%, schilderwerk 23%, omlijsting voordeuren 19% en randafwerking (lateien en dorpels) 17% van de kosten
(41) Buitenwandafwerkingen Verwijderen overbodige attributen en begroeiing 8%, keimen metselwerk (165 m2) 31% en potdekselen (60 m2 "cape cod") 61% van de kosten
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Geen element
(32) Binnenwandopeningen Geen element
(42) Binnenwandafwerkingen Plinten t.p.v. nieuwe topgevels
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Kruipluiken beganegrondvloer vervangen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Geen element
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Geen element
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren (voorgevels zink, achtergevels PVC) vervangen
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Toilet-/badkamer ventilator aanbrengen
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Verwijderen schotelantennes
(65) Beveiliging Aanbrengen rookmelders
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Plaatselijk sierhekken, voegwerk gemetselde schuttingen en nieuwe privacy-schermen met heesters
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Eerste verdieping
Zolder
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Doorsnede
Begane grond
Eerste verdieping
Zolder
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Doorsnede
Begane grond
Eerste verdieping
Zolder
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Doorsnede
Begane grond
Eerste verdieping
Zolder
Voorgevel
Zijgevel
Achtergevel
Doorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.