Groot onderhoud 98 woningen Breda

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project omvat 98 grondgebonden eengezinswoningen met bijbehorende bergingen (98 stuks) en garages (16 stuks). De woningen hebben bouwjaar 1962 en zijn in 1988 gerenoveerd. Nu - circa 25 jaar later - is groot onderhoud aan de woningen gepleegd. Daarbij zijn bouwkundige gebreken verholpen en is de woningschil (na)geïsoleerd. Het energielabel is verbeterd van E naar B.

Tevens hebben de afzonderlijke bewoners de keuze gekregen om -tegen huursverhoging- enkele zogenaamde geriefsverbeteringen uit te laten voeren. Daarbij valt te denken aan een tochtportaal in de entrée, extra (grote) dakramen, een (extra) dakkapel, extra aansluitingen voor wasmachine en vaatwasser.

Winket heeft op basis van de bestekstukken een begroting opgesteld. De layout is daarbij zo gekozen dat deze tevens de onderlegger vormde voor de opnamestaat en het inschrijfbiljet. Door middel van steeksproefgewijze koude opnamen zijn de hoeveelheden voor het inschrijfbiljet bepaald.

De bij de warme opname vastgestelde hoeveelheden zijn bindend geweest voor de contractpartijen. Deze hoeveelheden zijn afgerekend tegen de tussen opdrachtgever en aannemer overeengekomen eenheidsprijzen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie

Opdrachtgever: AlleeWonen te Breda

Architect: Han van Zwieten Architecten te Houten

Hoofdaannemer: Zwaluwe Bouw te Zevenbergschen Hoek

 

Peildatum originele kosten: december 2011

Start uitvoering: april 2012

Oplevering: januari 2013

Bouwtijd: 9 maanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 38.000 m3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 7.140 m2
Maximale hoogte 8,20 m Dakoppervlakte 6.920 m2
Terrein Dakopeningen 220 m2
Terreinoppervlakte 12.000 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 6.060 m2 Gevelomtrek 1.310 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 5.940 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 10.346 m2
Oppervlakteverharding 1.470 m2 Buitenwanden 7.312 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 3.034 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 16.054 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 14.910 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 11.719 m2 Binnenwanden 12.667 m2
Installatieoppervlakte 490 m2 Binnenwandopeningen 2.243 m2
Verkeersoppervlakte 1.303 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 9.730 m2 Trappen en hellingen 196 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 196 m2 Balustrades en leuningen 392 m
Tarra-oppervlakte 4.335 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 11.880 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 38.000 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 2.156 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 6.063 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 8.568 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 4.929 m2 Warmtelichamen 882 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 11.125 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 6.920 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 16.054 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 38.000 / 16.054 = 2,37
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.719 / 16.054 = 0,73
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.335 / 16.054 = 0,27
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.880 / 16.054 = 0,74
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.730 / 16.054 = 0,61
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.060 / 16.054 = 0,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.346 / 16.054 = 0,64
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.140 / 16.054 = 0,44
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 17.486 / 16.054 = 1,09
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 14.910 / 16.054 = 0,93
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 6.060 / 9.730 = 0,62
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 16.054 / 9.730 = 1,65
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 10.346 / 9.730 = 1,06
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 7.140 / 9.730 = 0,73
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 17.486 / 9.730 = 1,80
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 14.910 / 9.730 = 1,53
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 6.060 / 11.880 = 0,51
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 16.054 / 11.880 = 1,35
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 10.346 / 11.880 = 0,87
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 7.140 / 11.880 = 0,60
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 17.486 / 11.880 = 1,47
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 14.910 / 11.880 = 1,26


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 3,7 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 10,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 35,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 14,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 9,8 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 75,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,3 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 16,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 3,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 8,2 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 11,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 39,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 25,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 75,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 8,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,1 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 111,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 4.929 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 6.920 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2
Totaal skelet 3,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 7.140 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 220 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 6.920 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 10,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 7.312 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 3.034 31,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 35,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 4.099 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 2.243 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 15.510 10,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 14,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 4.929 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m 392 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 0,3 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 16.224 9,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 9,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 75,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 16.054 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 16.054 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 16.054 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 16.054 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 16.054 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 16.054 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 16.054 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 16.054 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 5,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 16,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 16.054 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 16.054 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 8,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 5.940 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 5.940 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 5.940 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,1 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 2,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 111,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Na-isolatie vrijdragend deel van de beganegrondvloer (98 woningen) door middel van schelpenvulling Rc=2,5. Plaatselijk herstel vloerbalken en vloerbeschot (39 woningen)
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief)
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Reinigen dakgoten (90% van de goten), vervangen dakgoten (10% van de goten). Vervangen boeiboorden van bergingen en garages (100%)
(37) Dakopeningen Vervangen 4-pans dakraam door nieuw 4-pans dakraam (49 stuks). Vervangen bestaand 4-pans dakraam door (groter) dakraam van 1,4 m2 (83 stuks).
Vervangen bestaande dakkapellen (20 stuks). Nieuwe dakkapellen (10 stuks)
(47) Dakafwerkingen Inboeten pannen (gemiddelde 1,5 per woning), inboeten randpannen (gemiddeld 0,6 per kopwoning).
Vervangen bitumineuze dakbedekking bergingen en garages
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Verwijderen gevelbeplanting (9% van de geveloppervlakte), gevelreiniging (100% geveloppervlakte). Vervangen van losse en gescheurde stenen (gemiddeld 6,3 per woning). Vervangen voegwerk (14%).
Polyester schoorsteenommanteling om bestaande schoorsteen
(31) Buitenwandopeningen Vervangen houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren (10% van de kozijnen). Herstel- en schilderwerk van bestaande houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren (90%).
Repareren houtrot (stelpost, gemiddeld € 750,00
Schilderen garagedeuren
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Vervangen knieschotten (98 woningen). Nieuwe leidingkoker begane grond. Nieuwe binnenwanden (zolder) ter plaatse van de vervangen/nieuwe dakkapellen.
Metal stud binnenwanden ten behoeve van nieuwe tochtportalen (10 stuks)
(32) Binnenwandopeningen Vervangen binnendeur badkamer (98 woningen). Aanvullend gemiddeld nog 1 binnendeur per woning vervangen. Inkorten deuren t.b.v. verbeteren ventilatie (gemiddeld 5 deuren per woning).
Binnenkozijn en -deur ten behoeve van nieuwe tochtportalen (10 stuks)
(42) Binnenwandafwerkingen Vervangen wandtegelwerk toilet, badkamer en (indien nodig) in de keuken. Vervangen stucwerk keuken. Plaatselijk stucwerk herstellen (gemiddeld 25 m2 per woning)
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vervangen vloertegelwerk toilet
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vervangen vloertegelwerk badkamer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Na-isoleren dak d.m.v. isolatie met witte folie op zichtzijde (98 woningen). Vervangen plafond 1e verdieping (98 woningen) inclusief aanpassen koof
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Vervangen (96 woningen) of plaatsen nieuwe cv-ketel (2 woningen)
(52) Afvoeren Vervangen hemelwaterafvoeren (2 per woning,1 per berging, 1 per garage). Asbesthoudende grondleiding vervangen.
Aanpassen en/of nieuwe afvoeren ten behoeve van nieuwe aansluitingen wasmachine (34 stuks) en vaatwasser (10 stuks)
(53) Water Aanpassen waterleidingen ten behoeve van vervanging sanitaire toestellen: toilet, douche, wastafel (98 woningen)
Aanpassen waterleiding ten behoeve van nieuwe aansluitingen wasmachine (34 stuks) en vaatwasser (10 stuks)
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Verplaatsen radiator ten behoeve van het nieuwe tochtportaal (10 stuks). Vervangen radiatoren (2 per woning). Bestaande of nieuwe radiator voorzien van thermostatische regeling (10 stuks).
Herstellen kleine gebreken aan verwarmingsleidingen en radiatoren (lekkages, defecte stopkranen etc.)
(57) Luchtbehandeling Aanbrengen mechanische afzuiging
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Vervangen groepenkast en achterwand meterkast (98 woningen)
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Vervangen lichtpunten badkamer en toilet (98 woningen). Extra lichtpunt aanbrengen (1 per woning). Buitenlamp aan voor- en achtergevel (98 woningen)
Uitbreiden elektra keuken met 4 wandcontactdozen en 1 loze leiding (98 woningen). Lichtpunt in nieuwe tochtportalen (10 stuks).
Voeding (wandcontactdoos) ten behoeve van nieuwe aansluitingen wasmachine (34 stuks) en vaatwasser (10 stuks)
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Rookmelder (gemiddeld 2,65 per woningen)
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Vervangen keukenblokken (98 stuks)
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Vervangen bestaande keukenkraan door thermostatische keukenkraan (10 stuks). Thermostatische douchekraan
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Reiniging tuinmuren. Metalen draaipoort achterpaden
(90.4) Terreinafwerkingen Herstel bestrating voor- en achtertuin. Herstraten gemeenschapelijke achterpaden
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Vervangen terreinriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Aanbrengen verlichting achterpaden
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Zolder
Voorgevel
Achtergevel
Doorsnede
Begane grond
Verdieping
Zolder, alternatief 1
Zolder, alternatief 2
Voorgevel
Achtergevel, alternatief 1
Achtergevel, alternatief 2
Doorsnede, alternatief 1
Doorsnede, alternatief 2

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.