Groot onderhoud flat te Nijmegen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Er was sprake van een snelle doorstroming van bewoners en de leefbaarheid ging achteruit. De kleine woningen met een oppervlakte van circa 80 m2 waren steeds minder in trek. Daarom is besloten om de flat te renoveren. Het project betreft in totaal 188 woningen.
Deze projectanalyse geeft de kosten weer van het groot onderhoud van het exterieur en het vernieuwen van het interieur. Het gebouw bestaat uit een centrale kern met daarin een lift en een trappenhuis. Daaromheen staan drie blokken met appartementen.
Het groot onderhoud bestaat o.a. uit het vervangen van de bestaande buitenkozijnen, het verwijderen van de asbesthoudende gevelbeplatingen, het nieuw aanbrengen van geïsoleerd gevelstucwerk en een plint van wandtegels. Verder zijn de balkons vergroot en zijn er nieuwe balkonhekken geplaatst. De woningentrees zijn aangepast, de keukens vervangen, de mechanische ventilatie aangepast, de afwerking van de ontsluiting en de algemene verlichting vernieuwd. De entreehal is nu voor niet-bewoners afgesloten en nieuwe postkasten zijn in de bestaande pui geplaatst.
De bewoners zijn tijdens de werkzaamheden niet verhuisd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard te Nijmegen

Architect: KAW architecten en adviseurs te Groningen

Hoofdaannemer: Giesbers Bouw BV te Wijchen

 

Peildatum originele kosten: februari 2001

Start uitvoering: mei 2001

Oplevering: juli 2002

Bouwtijd: 240 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 12.441 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 8 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.327 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.327 m2
Terreinoppervlakte 4.664 m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 553 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 21.879 m2 Gevelomtrek 107 m
Oppervlakteverharding 1.553 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.871 m2
Aantal parkeerplaatsen 43 stuks Buitenwanden 1.727 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 1.143 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 4.338 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 3.740 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 5.620 m2
Installatieoppervlakte 69 m2 Binnenwanden 4.677 m2
Verkeersoppervlakte 768 m2 Binnenwandopeningen 943 m2
Nuttige oppervlakte 2.904 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 11 stuks
Tarra-oppervlakte 598 m2 Balustrades en leuningen 602 m
Gebruiksoppervlakte 2.866 m2 Installaties
Bruto-inhoud 12.441 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 1.131 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.974 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 541 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 3.635 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 571 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 4.338 m2 Liften 2 stuks


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 12.441 / 4.338 = 2,86
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.740 / 4.338 = 0,86
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 597 / 4.338 = 0,13
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.866 / 4.338 = 0,66
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.904 / 4.338 = 0,66
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 553 / 4.338 = 0,12
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.870 / 4.338 = 0,66
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.326 / 4.338 = 0,30
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.197 / 4.338 = 0,96
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.619 / 4.338 = 1,29
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 553 / 2.904 = 0,19
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 4.338 / 2.904 = 1,49
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.870 / 2.904 = 0,98
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.326 / 2.904 = 0,45
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 4.197 / 2.904 = 1,44
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 5.619 / 2.904 = 1,93
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 553 / 2.866 = 0,19
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 4.338 / 2.866 = 1,51
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.870 / 2.866 = 1,00
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.326 / 2.866 = 0,46
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 4.197 / 2.866 = 1,46
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 5.619 / 2.866 = 1,96


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 1,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 1,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 46,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 9,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 10,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 7,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 76,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 4,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 10,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 19,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 4,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 18,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 126,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 11,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 40,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 24,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 76,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 4,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 15,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 101,3 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 18,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 126,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.131 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.974 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 541 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief)
(27) Daken (constructief) m2 571 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 4.338 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 1,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 636 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen
(47) Dakafwerkingen m2 636 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 1,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.727 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.143 28,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.727 18,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 46,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.702 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 943 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 11.079 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 9,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 691 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 565 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 10,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 11 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 602 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2
Totaal trappen en hellingen 7,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 4.055 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 76,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 4.338 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 4.338 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 4.338 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 4,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 4.338 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2 4.338 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 4.338 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 4,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 2 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 10,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 19,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 4.338 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 4.338 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 4.338 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 400 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2 400 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,3 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 18,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 126,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen maatregelen
(13) Vloeren op grondslag Geen maatregelen
(16) Funderingsconstructies Geen maatregelen
(17) Paalfunderingen Geen maatregelen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Sloop beton bestaande gevel, 200 mm dik; zaagwerk beton bestaande gevel, 200 mm diep; binnenspouwblad kalkzandsteen MF met 2-zijdig stucwerk; binnenspouwblad kalkzandsteen MF schoon; houtskeletbouw inclusief afwerking
(22) Binnenwanden (constructief) Bestaande binnenwand steens betonsteen slopen; zaagwerk 200 mm diep en sparing maken 200 mm diep in beton bestaande binnenwand
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Bestaande betonvloer, 200 mm dik, slopen en zaagwerk in bestaande betonvloer, 200 mm diep
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bestaande betonvloer, 200 mm dik, slopen en zaagwerk in bestaande betonvloer, 200 mm diep; in liftschacht bestaande betonvloer, 200 mm dik, en betonplaat, 200 mm dik, slopen
(27) Daken (constructief) Bestaand dak beschermen tijdens werkzaamheden, houten en betonnen dakconstructie slopen; aanbrengen houten balklaag 59 x 146 mm plat dak
(28) Hoofddraagconstructies Slopen betonopstortingen op vloer, afmeting 99 x 240 mm
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Bij bestaand plat dak: verwijderen daktrim, aanhelen zinken dakrand, vervangen zinken dakrand, aanbrengen zinken dakrand plat dak
(37) Dakopeningen Geen maatregelen
(47) Dakafwerkingen Sloop dakbedekking plat dak; dakbedekking plat dak met isolatie en grind; aanhelen dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwblad, sloop halfsteens metselwerk inclusief kozijn
(31) Buitenwandopeningen Verwijderen asbest panelen uit gevelkozijnen, vervangen aluminium gevelpuien en aluminium gevelkozijnen; vervangen houten entreepui; aanbrengen houten entreepui postkast en aluminium gevelkozijnen; herstelwerkzaamheden bergingsdeuren
Sloop houten gevelkozijnen; vervangen hang- en sluitwerk bestaande kozijnen; bestaand houten gevelkozijn schilderen
(41) Buitenwandafwerkingen Sloop gevelbekleding van asbesthoudende leien en asbest beplating dakopbouw; aanbrengen ISPO gevelbekleding en tegelwerk op ISPO gevelbekleding; afwerken voormalig trappenhuisdeur
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatie kalkzandsteen MF (meterkast); vellingblokken 70 mm; onbenoemde separatiewand tussen woonkamer en keuken
(32) Binnenwandopeningen Slopen binnenkozijnen, aanbrengen paneel boven liftfront en meterkastdeur; vervangen meranti voordeurkozijnen en deur; vervangen hang- en sluitwerk bergingsdeuren; vervangen enkel gehard glas in bestaande binnenpui
Verplaatsen en herplaatsen bestaand kozijn met deur; schilderwerk bestaande kozijnen en deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Tegels 150 x 150 mm (gelijmd); bestaand regelwerk voorzien van nieuwe beplating; keramische plinttegels vervangen door plinttegels 96 x 146 mm (gelijmd); hardhouten plinten vervangen door kunststof plint; op bestaande wand blauwpleisterwerk
Sauswerk op blauwpleisterwerk en geprofileerde wanden; verwijderen wandtegels
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Bestaande balkons controleren op betonschade, herstellen en voorzien van coatings; bestaande consoles voorzien van coatings; bestaande zeembalkons vergroten met een hardhouten tussenconstructie
Bestaande bordessen trappenhuis controleren op betonschade, herstellen en voorzien van coatings
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen maatregelen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen maatregelen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Borstelmat (type Storax); sloop vloertegels inclusief cementdekvloer; cementdekvloer D20 dikte 50 mm; vloertegels 146 x 146 mm (gelijmd); Coral-doorloopmat; vloerbedekking beschermen tot 2 m uit de gevel; foliescherm in woning
Verwijderen linoleum; repareren cementdekvloer (circa 20%); marmoleum dik 2,5 mm
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Sloop vloertegels inclusief cementdekvloer; cementdekvloer D20 dikte 50 mm; vloertegels 146 x 146 mm (gelijmd); Coral-doorloopmat; vloerbedekking beschermen tot 2 m uit de gevel; foliescherm in woning
Verwijderen linoleum; repareren cementdekvloer (circa 20%); marmoleum dikte 2,5 mm
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Demonteren en hermonteren vluchttrap; schoonmaken bestaand trappenhuis (8 verdiepingen)
(34) Balustrades en leuningen Demontage balkonhekken; tijdelijke herplaatsing balkonhekken; reparatie beschadigingen beton bij gedemonteerde balkonhekken; sloop bestaande (asbesthoudende) privacyschermen en balkonhekken
Aanbrengen balkonhek met geperforeerde staalplaat en windscherm afmeting 1.800 x 1.650 mm; hekwerk met loopdeur afmeting 2.550 x 3.650 mm
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen maatregelen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Sloop HWC-plafond en asbesthoudend plafond; aanbrengen HWC-plafond en gipsplaatplafond; bestaand betonnen plafond sausen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Consoles onder radiatoren plaatsen en bestaande bevestigingen loskoppelen
(52) Afvoeren Verplaatsen balkondoorvoer; tijdelijke afkoppeling van afvoeren; hemelwaterafvoer verwijderen, tijdelijke en daarna nieuwe hemelwaterafvoer aanbrengen
(53) Water Geen maatregelen
(54) Gassen Geen maatregelen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen maatregelen
(56) Warmtedistributie Geen maatregelen
(57) Luchtbehandeling Aanpassen (centrale) mechanische ventilatie-installatie (per woning)
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen maatregelen
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Demonteren en herplaatsen wandcontactdoos; aanpassen gemeenschappelijke elektrotechnische installatie (per woning)
(62) Krachtstroom Geen maatregelen
(63) Verlichting Geen maatregelen
(64) Communicatie CAI
(65) Beveiliging Aanpassen droge blusleiding
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen maatregelen
3C Lift en transport
(66) Transport Vervangen lift, 9 stops; aanpassen bestaande liftschacht en liftput
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen maatregelen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkast voor 57 woningen; afdekken inventaris bewoners
(73) Vaste keukenvoorzieningen Sloop keukenblok en aanbrengen keuken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen maatregelen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen maatregelen
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen maatregelen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen maatregelen
(90.2) Opstallen Geen maatregelen
(90.3) Omheiningen Geen maatregelen
(90.4) Terreinafwerkingen Geen maatregelen
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen maatregelen
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen maatregelen
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Verwijderen aluminium hekwerk; verwijderen bomen en struiken; tijdelijke bestrating; verwijderen en herplaatsen straatwerk en straatlantaarn
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen maatregelen


Afbeeldingen

Woonlaag 0
Woonlaag 1 t/m 4
Woonlaag 5
Woonlaag 6
Voorgevel
Linkerzijgevel
Achtergevel
Rechterzijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang / overloop
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K22 Balkon / bordes


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.