Herbestemming voormalig schaftlokaal te Bloemendaal tot woning

Omschrijving

Projectomschrijving
In het park van een oud psychiatrisch ziekenhuis is het voormalig onderkomen van de tuinlieden gelegen. Het langgerekte gebouw (circa 6 x 26 m) uit 1964 is onder particulier opdrachtgeverschap getransformeerd tot een woning. Op de begane grond zijn in een loftachtige ruimte woonkamer, keuken en kantoor gesitueerd. Deze begane grond kijkt aan de voorzijde uit over het park. Het souterrain doet dienst als slaapverdieping en is gericht op het achterliggende duinlandschap.

De isolatie en ventilatie zijn verbeterd met behoud van de karakteristieke architectonische elementen zoals het lessenaarsdak, de bakstenen gevels en de stalen kozijnen. De achtergevel heeft nieuwe kozijnen met (extra dunne) HR++ beglazing. Ook de beglazing van de bestaande kozijnen in de voorgevel is vervangen door (extra dunne) HR++ beglazing. Voor een beter uitzicht zijn enkele kleine kozijnen verwijderd en vervangen door nieuwe stalen kozijnen met een lagere borstwering.

De trappen van onbehandeld staalplaat, de gevlinderde betonvloeren en het plafond van underlayment laten zien dat ook 'ruwe' materialen een luxe gevoel kunnen oproepen. De woning wordt verwarmd met aardwarmte. De warmte komt uit een 50 m diepe bron en wordt met een warmtepomp getransporteerd. De warmte wordt in de woning afgegeven door middel van laag temperatuur vloerverwarming, aangevuld met enkele convectoren. Gebalanceerde ventilatie voorzien van warmte-terugwinning.

De toevoerroosters zijn weggewerkt in plafond of achter aftimmeringen en dus niet zichtbaar. Het gekozen installatiesysteem zorgt ervoor dat de woning (zelfs) voldoet aan de eisen ten aanzien van nieuwbouwwoningen uit het huidige bouwbesluit. Door de opdrachtgever zijn enkele onderdelen buiten het bestek gelaten en in eigen beheer uitgevoerd. Het betreft dan met name afwerkingen zoals schilderwerk en stukwerk. Om tot een bruikbare (volledige) projectanalyse te komen zijn deze ontbrekende onderdelen door Winket aan de begroting toegevoegd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: particulier te Bloemendaal

Architect: PS architecten bna te Amsterdam

Hoofdaannemer: Holleman en Zn. te Santpoort

?

Peildatum originele kosten: Mei 2010

Start uitvoering: Juli 2010

Oplevering: Februari 2011

Bouwtijd: 7 maanden

Aanbestedingsvorm: onderhandse aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: nee

?

Bruto-inhoud: 1190

Alle kosten zijn ge?ndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 0,30 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 4,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,71


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 195 m2
Maximale hoogte 4,81 m Dakoppervlakte 195 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 1.000 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 170 m2 Gevelomtrek 68 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 830 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 453 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 358 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 95 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 339 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 171 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 286 m2 Binnenwanden 138 m2
Installatieoppervlakte 6 m2 Binnenwandopeningen 33 m2
Verkeersoppervlakte 30 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 245 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 5 m2 Balustrades en leuningen 12 m
Tarra-oppervlakte 53 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 286 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 1.190 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 298 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 35 m2 Vloerverwarming 286 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 156 m2 Warmtelichamen 6 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 150 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 178 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 339 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.190 / 339 = 3,51
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 286 / 339 = 0,84
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 53 / 339 = 0,16
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 286 / 339 = 0,84
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 245 / 339 = 0,72
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 170 / 339 = 0,50
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 453 / 339 = 1,34
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 195 / 339 = 0,58
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 648 / 339 = 1,91
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 171 / 339 = 0,50
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 170 / 245 = 0,69
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 339 / 245 = 1,38
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 453 / 245 = 1,85
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 195 / 245 = 0,80
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 648 / 245 = 2,64
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 171 / 245 = 0,70
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 170 / 286 = 0,59
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 339 / 286 = 1,19
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 453 / 286 = 1,58
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 195 / 286 = 0,68
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 648 / 286 = 2,27
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 171 / 286 = 0,60


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 4,7 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 19,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 8,9 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 64,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 24,1 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 30,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 3,6 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 5,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 17,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 22,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 24,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 64,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 24,1 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 5,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 110,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 298 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 35 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 150 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2
(28) Hoofddraagconstructies m2 339 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 4,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 195 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 195 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 358 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 95 16,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 19,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 138 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 33 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 704 8,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 0,2 x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 7 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 156 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 150 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 8,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 12 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 2 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 5,0 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 314 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 64,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 339 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 339 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 339 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 339 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 339 12,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 339 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 24,5 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 339 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 5,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 30,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 339 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 339 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 339 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 5,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 830 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 5,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 4,6 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 110,4 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Sloopwerk binnenblad ten behoeve van 6 stuks grotere stalen kozijnen
(22) Binnenwanden (constructief) Dichtmetselen van voormalige (kozijn)openingen in de kelder
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Boren doorvoeren ten behoeve van instalaties
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie (kolommen/liggers en portalen) ter plaatse van de verwijderde dragende binnenwanden. Brandwerende betimmering staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Bestaand dakoverstek schilderen. Zinken kraal ten behoeve van de nieuwe dakbedekking
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Slopen/verwijderen bestaande dakbedekking. Nieuwe 2-laags bitumineuze dakbedekking op 100 mm PIR isolatie
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Steigerwerk. Na-isolatie gevel.
Sloopwerk buitenblad ten behoeve van 6 stuks grotere stalen kozijnen. Nalopen en waterdicht afsmeren van de aansluiting tussen buitenblad en fundering/maaiveld.
Herstellen van het metselwerk aan de achtergevel
(31) Buitenwandopeningen Steigerwerk. Nieuwe kozijnen met (extra dunne) HR++ beglazing ter plaatse van de achtergevel. De bestaande kozijnen in de voorgevel worden voorzien van nieuwe (extra dunne) HR++ beglazing.
Enkele kleine kozijnen aan de achtergevel en zijgevels zijn verwijderd en vervangen door grotere nieuwe stalen kozijnen met een lagere borstwering.
Bestaande kozijnen, lateien en dagkantafwerkingen schilderen. Nalopen en schilderen garagedeur
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Slopen bestaande (steenachtige) binnenwanden. Nieuwe MS-wanden
(32) Binnenwandopeningen Demonteren bestaande deuren. Bestaande deuren met bestaand hang- en sluitwerk plaatsen in nieuwe houten kozijnen. Nieuw kozijn en bestaande deuren schilderen. Nieuwe stalen pui tussen kantoor en pui
(42) Binnenwandafwerkingen Isolerende voorzetwanden in het souterrain. Bestaande en nieuwe (voorzet)wanden voorzien van stuc- en sauswerk. Sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Slopen vloerverhoging voormalige keuken
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Sloopwerk en stalen draagconstructie ten behoeve van de nieuwe trapgatopeningen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Slopen vloertegelwerk. 40 mm gevlinderde en blank gelakte dekvloer op isolatie. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Slopen vloertegelwerk. 40 mm gevlinderde en blank gelakte dekvloer. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten. Matrand ter plaatse van de entree
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe onbehandeld stalen trappen (1x in open en 1x in dichte uitvoering) met hardhouten treden
(34) Balustrades en leuningen Kalkzandsteen borstwering (hoogte circa 1 meter) ter plaatse van de trap nabij de keuken
(44) Trap- en hellingafwerkingen Herstellen en schilderen bestaande buitentrappen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Woonkamer voorzien van blank gelakt underlayment. Overige (beton)plafonds stucen en sausen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verwijderen bestaande werktuigbouwkundige installaties. De woning wordt verwarmd met aardwarmte. De warmte komt uit een 50 meter diepe bron en wordt met een warmtepomp getransporteerd.
Voor de (piek)vraag naar warmtapwater is er tevens een HR-ketel opgesteld
(52) Afvoeren Nieuwe zinken hemelwaterafvoeren inclusief aansluiting op riool. PVC binnenriolering
(53) Water Waterinstallatie met aansluitingen voor het sanitair, twee buitenkranen, CV, keukenopstelling en wasmachine
(54) Gassen Gasinstallatie met aansluitingen voor de CV installatie en gasfornuis
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vloerverwarming aangevuld met enkele convectoren. De vloerverwarming kan ook gebruikt worden voor topkoeling
(57) Luchtbehandeling Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Nieuwe buitenmeterkast (gecombineerd met watermeterput). Basisinstallatie uit het zicht. Aansluitingen voor telefoon, data en cai in beide slaapkamers, de woonkamer, het kantoor en keuken
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Open haard
(73) Vaste keukenvoorzieningen Slopen bestaande keuken. De nieuwe keuken is niet in deze analyse opgenomen. Wel zijn alle aansluitingen voor deze nieuwe keuken opgenomen (zie 'Afvoeren' en 'Water')
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Al het benodigde sanitair van toiletten en badkamers
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Verwijderen bestaande tegelbestrating aan de achterzijde van de woning
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Souterrain bestaand
Begane grond bestaand
Voorgevel bestaand
Rechterzijgevel bestaand
Achtergevel
 bestaand
Linkerzijgevel bestaand
Dwarsdoorsnede bestaand
Langsdoorsnede bestaand
Souterrain nieuw
Begane
 grond nieuw
Voorgevel nieuw
Rechterzijgevel nieuw
Achtergevel nieuw
Linkerzijgevel nieuw
Dwarsdoorsnede
 nieuw
Langsdoorsnede nieuw

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.