Herinrichting kantoor Kennedy Toren te Eindhoven

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Kennedytoren in Eindhoven kampte met een slecthe akoestiek en een slecht binnenklimaat. Om er een plezierige werkplek voor HERE van te maken is M+_R interieurarchitecten benaderd.
De toren van 21 verdiepingen is ontworpen door Van Aken Architectuur en Stedenbouw en voltooid in 2003. Vanaf de vijfde verdieping kraagt het gebouw uit. Een draagstructuur van verticale en schuine kolommen zijn de ondersteuning voor de parallellogramvormige verdiepingen.
Door een flexibele afstemming op de bezettingsgraden kon er met de bestaande installatie grotendeels het binnenklimaat geregeld worden. Alleen in de vergaderruimten kwam extra capaciteit door middel van een additioneel systeem. De akoestieke panelen zijn aangebracht tegen de vloer, wand, plafonds of zijn geïntegreerd in het meubilair.
De blauwe kolommen zijn witgeverfd en zoveel mogelijk in het zicht gelaten. De geclusterde en flexibele werkplekken bevinden zich zoveel mogelijk langs de gevels vanwege aansluitpunten en lichtinval. Door het plaatsen van schermen wordt er voor een veilige omgeving gezorgd, waar de werknemer zich op zijn gemak voelt. Het midden van de werkvloeren wordt gebruikt voor vergaderruimten en pantry's.
Omdat de kolommenstructuur zich elke drie verdiepingen herhaalt heeft het architectenbureau hierop een basisconcept voor de verdeling van werkplekken en vergaderruimten gebaseerd. Vanaf de vijfde tot en met de dertiende verdieping herhaalt zich het concept deels. Maar er is ook ruimte gelaten voor een andere indeling. Elke verdieping heeft een eigen thema, gebaseerd op de souvenirs van de werknemers.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: HERE te Eindhoven

Architect: M+R Interior Architecture te Eindhoven

Hoofdaannemer: BAM te Eindhoven

?

Peildatum originele kosten: November 2015

Start uitvoering: Januari 2016

Oplevering: Mei 2016

Bouwtijd: 4 maanden

Risicoregeling van toepassing: nvt

?

Bruto-inhoud: 22595

Alle kosten zijn ge?ndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 22 stuks Dakoppervlakte, bruto m2
Maximale hoogte 82,80 m Dakoppervlakte m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte m2 Gevelomtrek m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 6.140 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 4.470 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 5.494 m2 Binnenwanden 2.200 m2
Installatieoppervlakte 168 m2 Binnenwandopeningen 2.270 m2
Verkeersoppervlakte 1.372 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.954 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 646 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 5.637 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 22.595 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 6.140 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 6.140 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 22.595 / 6.140 = 3,68
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.494 / 6.140 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 646 / 6.140 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.637 / 6.140 = 0,92
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.954 / 6.140 = 0,64
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 6.140 =
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 6.140 =
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 6.140 =
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 6.140 =
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.470 / 6.140 = 0,73
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = / 3.954 =
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 6.140 / 3.954 = 1,55
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = / 3.954 =
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = / 3.954 =
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = / 3.954 =
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 4.470 / 3.954 = 1,13
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = / 5.637 =
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 6.140 / 5.637 = 1,09
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = / 5.637 =
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = / 5.637 =
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = / 5.637 =
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 4.470 / 5.637 = 0,79


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet
2C (27)+(37)+(47) Daken
2D (21)+(31)+(41) Gevel
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 29,4 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds
2 Totaal bouwkundige werken 35,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,5 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 24,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 45,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 18,8 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 18,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 11,8 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 14,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 9,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 35,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,5 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 24,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 18,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,0 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2
(28) Hoofddraagconstructies m2
Totaal skelet
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2
Totaal daken
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2
(31) Buitenwandopeningen m2
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 4.470 11,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 2.270 13,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 8.940 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 29,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 6,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2
Totaal plafonds
Totaal bouwkundige werken prj 1 35,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 6.140 13,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2 6.140 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 19,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 6.140 24,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2 6.140 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 26,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 46,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 6.140 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 6.140 17,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 18,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1
Algemene bedrijfskosten prj 1
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Geen element
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geen element
(31) Buitenwandopeningen Geen element
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Dichte systeemwanden. Akoestische wandpanelen. Akoestische fotowanden
(32) Binnenwandopeningen Beglaasde systeemwanden. Aluminium kozijnen met binnendeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Pleisterwerk en schilderwerk wanden
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Geen element
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Tapijttegels. Parket. Marmoleum. Vloertegels
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Geen element
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Verplaatsen fancoilunits, verplaatsen luchttoevoer en -afvoer, aanpassen regeltechniek
(52) Afvoeren Geen element
(53) Water Aanpassen sprinklersysteem
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Aanpassen E-installatie, datainstallatie, toegangscontrole en verlichting
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Vloer- en wanddozen t.b.v. UTP-aansluitingen
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Lockers, pantry's, vast meubilair
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Receptiebalie
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Niveau 12
Hoogtedoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.