Renovatie Educatief Cluster Den Dungen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In Den Dungen is een nieuw Educatief Cluster gerealiseerd: Kindcentrum De Immenkorf. Van de bestaande basisschool is ruim 600 m2 gehandhaafd. Het 1-laags middendeel is gesloopt en vervangen door circa 1.260 m2 nieuwbouw over 2 bouwlagen.
De totale bouwkosten van het project zijn ruim 2 miljoen euro (bouwkosten ex BTW): renovatie 600.000 euro, sloop 50.000 euro, nieuwbouw 1.400.000 euro. Deze projectanalyse omvat alleen de maatregelen t.b.v. de renovatie. Een analyse van de bouwkosten van de nieuwbouw vindt u in Bouwmarkt 6, jaargang 2014.
Combinatie van oud en nieuw. Twee halve cirkels met elk vier zeshoekige lokalen omsluiten een rechthoekig middendeel. Deze halve cirkels maakten deel uit van het vorige gebouw en ogen op de plattegrond als delen van een honingraat. De raamkozijnen zijn behouden en er is dubbel glas in geplaatst, de radiatoren zijn vervangen, maar het leidingsysteem is behouden. Een nieuwgebouwd rechthoek verbindt de beide halve cirkels en bevat lokalen, technische ruimten, administratiekamers en spreekkamers.
Het hart van het nieuwe deel wordt gevormd door de hal met in het midden een brede trap annex tribune die naar de verdieping leidt. Op de begane grond huizen een kinderdagverblijf, de onderbouw en de middenbouw en er is een speellokaal. Op de verdieping huist de bovenbouw.
De bakstenen gevels van de oude gedeelten zijn ingepakt met isolatiemateriaal en afgewerkt met een lattenbekleding van Cape Codhout.
De gevel moest zodanig worden aangekleed dat het oude en het nieuwe gedeelte één geheel zouden worden. Het houtwerk loopt door tot in de hal, een wens van de architect. Op de verdieping is stucwerk aangebracht. Het oude en het nieuwe gedeelte zijn qua materialisatie niet meer van elkaar te onderscheiden.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: SKIPOS te Sint-Michielsgestel

Architect: DAT Architecten te Tilburg

Hoofdaannemer: Hoedemakers bouw en ontwikkeling te Rosmalen

 

Peildatum originele kosten: januari 2013

Start uitvoering: maart 2013

Oplevering: mei 2014

Bouwtijd: 14 kalendermaanden

Aanbestedingsvorm: openbare aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 2.705 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,84


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 636 m2
Maximale hoogte 4,00 m Dakoppervlakte 608 m2
Terrein Dakopeningen 28 m2
Terreinoppervlakte 947 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 636 m2 Gevelomtrek 122 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 311 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 489 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 321 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 168 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 636 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 351 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 604 m2 Binnenwanden 274 m2
Installatieoppervlakte 2 m2 Binnenwandopeningen 77 m2
Verkeersoppervlakte m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 602 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 32 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 597 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 2.705 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 271 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 611 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 608 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 636 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.705 / 636 = 4,25
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 604 / 636 = 0,95
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 32 / 636 = 0,05
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 597 / 636 = 0,94
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 602 / 636 = 0,95
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 636 / 636 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 489 / 636 = 0,77
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 636 / 636 = 1,00
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.125 / 636 = 1,77
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 351 / 636 = 0,55
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 636 / 602 = 1,06
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 636 / 602 = 1,06
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 489 / 602 = 0,81
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 636 / 602 = 1,06
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.125 / 602 = 1,87
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 351 / 602 = 0,58
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 636 / 597 = 1,07
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 636 / 597 = 1,07
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 489 / 597 = 0,82
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 636 / 597 = 1,07
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.125 / 597 = 1,89
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 351 / 597 = 0,59


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 0,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 4,3 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 12,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 19,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,0 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 11,4 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 65,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 9,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 31,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -12,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 18,3 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 26,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 65,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 21,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 9,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -12,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 636 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 636 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 0,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 271 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 611 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 608 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 636 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 4,2 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 636 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 28 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 608 7,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 13,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 321 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 168 10,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 19,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 274 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 77 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 869 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 611 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 4,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 633 12,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 12,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 66,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 636 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 636 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 636 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 636 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 636 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 636 10,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 636 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 20,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 636 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 636 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 636 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 636 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 30,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 636 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 636 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 636 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 636 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 311 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 311 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 311 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 -11,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen ten behoeve van de aansluiting op de nieuwbouw. Gesloten grondbalans
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken EPS-kist ter plaatse van de aansluiting met de nieuwbouw. Afmetingen 450x500mm en 450x600mm, wapening circa 100kg/m3.
Opgaand werk: prefab kantplanken h =300mm onder kozijnen die aansluiten op het maaiveld
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Aanpassingen binnenspouwbladen begane grond uitgevoerd in kalkzandsteen L100 en L150
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Aanheling begane grondvloer ter plaatse van de aansluiting met de nieuwbouw. Uitgevoerd als een in het werk gestorte betonvloer
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Aanheling stalen dakplaten ter plaatse van de aansluiting met de nieuwbouw
(28) Hoofddraagconstructies Aanpassing van de staalconstructie ten behoeve van de aansluiting op de nieuwbouw, brandwerend bekleed
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Slopen van boeiboorden. Nieuwe aluminium daktrim
(37) Dakopeningen Daglichtkap met gelaagd zonwerende isolerende beglazing, met elektrisch bedienbaar ventilatievenster voorzien van regensensor
(47) Dakafwerkingen Nieuwe dakbedekking op bestaande daken: PVC dakbedekking op 100mm PUR-schuimplaat isolatie (Rc=3,5). Steenwol canalure vulling
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies De gevels zijn voorzien van een open verticale profielstrokenbekleding in verschillende dikten en verschillende kleuren
(31) Buitenwandopeningen Bestaande kozijnen grotendeels handhaven, schilderen, voorzien van nieuwe beglazing en nieuwe draaiende delen. T.p.v. de aansluiting nieuwbouw nieuwe houten kozijnen (mahonie) met houten buitendeuren
Kozijnen die aansluiten op het maaiveld zijn uitgevoerd met een kunststof onderdorpel (premax).
Elektrisch bediende screens
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud wanden, dikte 100mm
(32) Binnenwandopeningen Merbau binnenkozijnen en -puien gevuld met letselveilige beglazing en stompe vlakke geluidwerende deuren met HPL toplaag.
Tussen de lokalen zijn stalen schuifdeurkozijnen toegepast met gevuld met deuren met HPL toplaag
(42) Binnenwandafwerkingen Over het algemeen zijn de wanden voorzien van scanbehang met sauswerk en houten plinten.
Om de verbinding tussen buiten en binnen te benadrukken zijn de wanden van de gemeenschappelijke ruimte voorzien van profielstroken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer 50mm, voorzien van linoleum
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen De centrale ruimte is uitgevoerd met een naadloos akoestisch plafond, waarbij ter plaatse van nissen een HPL afwerking is gekozen.
De lokalen zijn voorzien van een metalstud plafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking (zie warmtedistributie)
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer uitgevoerd als volvulsysteem (UV-systeem). PVC binnenriolering
(53) Water Koud-watertapinstallatie uitgevoerd in koperen buis met isolatie. De installatie omvat het leidingwerk vanaf de meterkast tot de sanitaire toestellen, elektrische boilers en brandslanghaspels.
Warmtapwater wordt opgewerkt met elektrische boilers (close-in boilers). Alle warmwatertapleidingen uitgevoerd in koperen buis met isolatie.
Behalve in de bergingen en technische ruimten zijn de leidingen weggewerkt in plafonds en wanden
(54) Gassen Gasleiding van meterkast tot CV-ketels uitgevoerd in koper
(55) Koude-opwekking en -distributie Naast de warmtepompen (zie warmtedistributie) die voorzien in de algemene koeling is voor de koeling van de serverruimte een lokaal koelapparaat opgesteld
(56) Warmtedistributie De warmteopwekking bestaat uit twee warmtepompen die tevens als koeling kunnen fungeren. Aanvullend zijn twee stuks HR-ketels in cascade opstelling toegepast .
Afgifte door middel van lucht, lage temperatuur (LTV) vloerverwarming en LTV radiatoren
(57) Luchtbehandeling Op het hoofddak van de nieuwbouw zijn twee luchtbehandelingskasten opgesteld.
De LBK is voorzien van luchtfilters, een warmtewiel, een naverwarmer en een koelbatterij. Het leidingverloop, uitgevoerd in verzinkt staal en voorzien van isolatie, is deels in- en deels uitpandig.
Luchttoe- en afvoer via wand- en plafondroosters
(58) Regeling klimaat en sanitair DCC-regeltechniek
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdverdeelinrichting, onderverdeelinrichtingen, kabelgoten en kabelladders. Het gebouw is uitgevoerd met een aardingsinstallatie, potentiaalvereffening en grootvermogen overspanningsbeveiliging
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichting grotendeels uitgevoerd met daglichtregeling en bewegingsmelders. T.p.v. de groepsruimten voorzien van 'over-rule' schakelaars voor verduistering t.b.v. digiborden.
Verlichting te schakelen middels centraal bedieningspaneel. Noodverlichtingsinstallatie. Buitenverlichting met schemerschakelaars
(64) Communicatie Videofoon en intercominstallatie, audio-installatie, centrale antenne-installatie en data/telefooninstallatie. Toegangscontrole en lestijdensignalering
(65) Beveiliging Het gebouw is voorzien van een inbraakinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een mindervalide-installatie
Brandslaghaspels en poederblussers. In de technische ruimte is een koolzuurblusser voorzien, in het kookatelier een vetbusser
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering en symboolplaten, postbus
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair (Keramag)
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Valbeveiliging plat dak
(76) Vaste opslagvoorzieningen Vaste kastenwanden met (geintegreerde) garderobes en pantry's
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering tot erfgrens
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.