Renovatie Zorgcentrum De Grevelingen te 's-Hertogenbosch

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Zorgcentrum De Grevelingen telde voor de renovatie ongeveer honderd kleine eenpersoonskamers. De kamers zijn per twee doorgebroken, samengevoegd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Zo is er een moderne badkamer en een volwaardige keuken gerealiseerd. Enkele van de 48 appartementen zijn geschikt gemaakt voor bewoning door echtparen.

Ook zijn de algemene voorzieningen op de begane grond - zoals de personeelsruimtes, kantoren, het restaurant en de entreebalie - gemoderniseerd. In het voorste gedeelte van De Grevelingen, waar 31 inleunappartementen zijn gelegen die van een andere opdrachtgever/gebouweigenaar zijn, worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

De renovatie maakt deel uit van een groter plan waarbij ook het achterste deel van het gebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze nieuwbouw zal plaats bieden aan een aparte afdeling voor veertig psychogeriatrische cliënten. Het nieuwbouwdeel maakt geen onderdeel uit van deze projectanalyse.

Bouwbedrijf Hazenberg is in juli 2011 begonnen met het strippen van het middelste bouwdeel. In 2012 is de verbouw daadwerkelijk gestart. Het eerste deel van de bewoners kon medio 2012 terug naar het gemoderniseerde gebouw. (De nieuwbouw psychogeriatrische afdeling is een jaar later opgeleverd.)

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Van Neynselgroep te 's-Hertogenbosch

Architect: DAT architecten te Tilburg

Hoofdaannemer: Hazenberg TBI Bouw te Vught

 

Peildatum originele kosten: juni 2011

Start uitvoering: juli 2011

Oplevering: juni 2012

Bouwtijd: 11 kalendermaanden

Aanbestedingsvorm: bouwteam

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 12.345 m3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 7 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.508 m2
Maximale hoogte 21 m Dakoppervlakte 1.508 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 5.016 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.478 m2 Gevelomtrek 330 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 3.538 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.958 m2
Oppervlakteverharding 2.519 m2 Buitenwanden 2.359 m2
Aantal parkeerplaatsen 50 stuks Buitenwandopeningen 1.599 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 5.203 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.932 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.735 m2 Binnenwanden 1.998 m2
Installatieoppervlakte 237 m2 Binnenwandopeningen 934 m2
Verkeersoppervlakte 731 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.720 m2 Trappen en hellingen 3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 47 m2 Balustrades en leuningen 1.366 m
Tarra-oppervlakte 468 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 4.687 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 12.345 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 2.110 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 3.354 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.478 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 3.690 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.478 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 5.203 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 12.345 / 5.203 = 2,37
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.735 / 5.203 = 0,91
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 468 / 5.203 = 0,09
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.687 / 5.203 = 0,90
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.720 / 5.203 = 0,71
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.478 / 5.203 = 0,28
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.958 / 5.203 = 0,76
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.508 / 5.203 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.466 / 5.203 = 1,05
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.932 / 5.203 = 0,56
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.478 / 3.720 = 0,40
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 5.203 / 3.720 = 1,40
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.958 / 3.720 = 1,06
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.508 / 3.720 = 0,41
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 5.466 / 3.720 = 1,47
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.932 / 3.720 = 0,79
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.478 / 4.687 = 0,32
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 5.203 / 4.687 = 1,11
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.958 / 4.687 = 0,84
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.508 / 4.687 = 0,32
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 5.466 / 4.687 = 1,17
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.932 / 4.687 = 0,63


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 0,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 2,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 1,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 5,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 23,7 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 6,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 49,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 23,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 0,3 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 41,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 4,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 9,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 8,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 16,7 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 24,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 49,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 23,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 9,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 112,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.478 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.478 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.478 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 0,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 2.110 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 3.354 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.478 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 3.690 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.478 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 5.203 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 2,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.508 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 1.508 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 1,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.359 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.599 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.359 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 5,7 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.998 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 934 9,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 13.063 10,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 23,4 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 544
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.478 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 4.234 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 3 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 1.366 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 5.514 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 6,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 48,7 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 5.203 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 5.203 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 5.203 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 5.203 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 5.203 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 19,0 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 5.203 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 5.203 13,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 5.203 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 5.203 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 23,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 0,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 42,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 5.203 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 5.203 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 5.203 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 5.203 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 8,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 3.538 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 3.538 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 3.538 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 112,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Verwijderen bestaande betonstrook
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Aanpassingen bestaande binnenblad t.b.v. nieuwe gevelkozijnen. Binnenblad nieuwe dakopbouw 3e verdieping
(22) Binnenwanden (constructief) Slopen van enkele bestaande binnenwanden. Sluiten bestaande kozijnopeningen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Aanstorten begane grondvloer t.p.v. nieuwe vluchttrap
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Vloersparingen t.b.v. schachten en doorvoeren. Dichtzetten bestaande vloersparingen
(27) Daken (constructief) Slopen bestaand dak van de dakopbouw op de 3e verdieping. Nieuw dak opgebouwd uit houten balklaag met underlayment dakbeschot
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie t.p.v. muurdoorbraken. Brandwerende bekleding.
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Nieuwe luifel t.p.v. de entree opgebouwd uit staalprofielen en een houten balklaag. Bovenzijde afgewerkt met underlayment en dakbedekking. Onderzijde voorzien van een multiplex plafond, gelakt
Luifelrand in volkern kunststof beplating (trespa o.i.d.)
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking op eps isolatie (Rc=3,5) nieuwe dakopbouw 3e verdieping. Bestaande dakdelen plaatselijk voorzien van nieuwe dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Nieuwe borstweringen en aanpassingen aan het bestaande buitenblad t.p.v. nieuwe gevelkozijnen. Buitenblad nieuwe dakopbouw 3e verdieping
(31) Buitenwandopeningen Ter plaatse van de appartementen zijn de bestaande kozijnen gehandhaafd en voorzien van nieuwe gevelschermen (als bestaand). Nieuwe (Werzalith) vensterbanken
T.p.v. de algemene ruimten zijn de bestaande kozijnen grotendeels gehandhaafd. In verband met een betere ontsluiting en/of daglichttoetreding zijn plaatselijk nieuwe hardhouten kozijnen toegepast
Kozijn hoofdentree voorzien van elektrische schuifdeuren. Alle kozijnen (bestaand en nieuw) voorzien van schilderwerk
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Sloop van (delen van) de bestaande lichte scheidingswanden. Nieuwe metal stud scheidingswanden en leidingschachten. Aftimmering kopse zijden
(32) Binnenwandopeningen Entree appartementen voorzien van houten kozijn met vlakke houten deur. Kozijnen in het appartement in plaatstaal met opdekdeuren. Badkamer uitgevoerd met stalen schuifdeurkozijn met houten deur
Kozijnen in de algemene ruimten voornamelijk uitgevoerd in hout. Plaatselijk (toiletten, bergingen etc.) ook plaatstalen montagekozijnen toegepast. Stompe deuren
Bestaande kozijnen en deuren schilderen
(42) Binnenwandafwerkingen Woningscheidende betonnen bouwmuur tussen twee appartementen is voorzien van een metal stud voorzetwand
Keramische wandtegels in natte ruimten. Scanbehang met sauswerk. Meranti plinten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen maatregelen aan bestaande balkons
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Plaatselijk aanhelen cementdekvloer. Waterdicht aanwerken doucheputten. Kermische vloertegels in natte ruimten. Zachte vloerbedekking in kantoren. Overige ruimten voorzien van vinylvloeren (Tarket)
Schoonloopmatten t.p.v. de entrees
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Plaatselijk aanhelen cementdekvloer. Waterdicht aanwerken doucheputten. Keramische vloertegels in natte ruimten. Overige ruimten voorzien van vinylvloeren (Tarket)
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe stalen trap en vluchttrap
(34) Balustrades en leuningen Bestaande traphekken en -leuningen schilderen. Bestaande galerij- en balkonhekken demonteren, schilderen en herplaatsen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Appartementen voorzien van nieuw vrijdragend metal stud plafond met spuitwerk
Verkeersruimten voorzien van nieuw vrijdragend metal stud-plafond met spuitwerk. Overige ruimten uitgevoerd met verlaagd systeemplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking door middel van de bestaande CV-ketels
(52) Afvoeren Nieuw HWA volgens volvulprincipe. Bestaande binnenriolering volledig vervangen door nieuwe PVC binnenriolering
(53) Water Bestaande koud- en warmwaterleidingen verwijderen en vervangen door nieuwe koperen waterleidingen
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Vanaf de bestaande verdeler/verzamelaar (begane grond) is nieuw leidingwerk aangelegd uitgevoerd in kunststof met leidingisolatie. Warmte-afgifte door middel van radiatoren
(57) Luchtbehandeling Luchttoevoer middels bestaande dauerluftung. Luchtafvoer door middel van nieuwe mechanische afzuiging
(58) Regeling klimaat en sanitair Bestaande regelapparatuur behouden. Om individuele regeling mogelijk te maken zijn in de appartementen nieuwe kamerthermostaten geplaatst
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Bestaande elektrotechnische infrastructuur behouden. Bestaande hoofdverdeelkast handhaven, nieuwe onderverdelers per etage. Uitbreiding aarding en overspanningsbeveiliging. Kabelgoten
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Achterwand meterkasten. Appartementen voorzien van nieuwe schakelkasten. Nieuw schakelmateriaal en armaturen
(64) Communicatie Centrale antenne. Data- en telefooninstallatie, categorie 5E. Bestaande zusteroproepsysteem vervangen door volledig nieuw systeem
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Bestaande brandslanghaspels afkoppelen, nazien en herplaatsen
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Vergroten liftkooi
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Verwijderen bestaande vaste verkeersvoorzieningen (postkasten, balies, etc.). Gordijnplanken in appartementen. Postkasten in algemene ruimte
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Verwijderen bestaande keukenblokken. Stelpost nieuwe keukenblokken € 2.000 per stuk
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Nieuw sanitair, basiskwaliteit
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Grondwerk t.b.v. gevelaanpassing, bestrating en omheining. Beplanting (hedera) tegen gaashek
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Stalen staanders met gaaswerk
(90.4) Terreinafwerkingen Herstraten na wijzigen entree (met uitkomend materiaal)
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 878,23 20,6
B Sanitaire ruimten 373,4 8,7
C Keukens 328 7,7
E Opslagruimten 96,5 2,3
F Administratieve ruimten 158,1 3,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 157,1 3,7
H Technische ruimten 32,3 0,8
J Technische werkruimten 49,7 1,2
K Verblijfs- en slaapruimten 2.139,4 50,1
X Diverse onbenoembare ruimten 56,7 1,3
Totaal 4.269,43 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Totaal
CodeOmschrijvingBegane grond1e verdieping2e verdieping3e verdieping4e verdieping
A Verkeersruimten
A01 Entree 26,4 2,7 29,1
A02 Hal 159,8 159,8
A03 Gang, overloop 101,2 126,2 126,2 126,2 88,8 568,6
A05 Trap 20,0 15,8 15,8 15,8 10,3 77,7
A06 Lift 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 43,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 25,5 25,5
B02 Doucheruimte 5,9 5,9
B04 Was- en toiletruimte 19,3 72,2 72,2 72,2 51,2 287,1
B05 Kleedruimte 40,2 40,2
B06 Werkkast 14,7 14,7
C Keukens
C01 Keuken 70,6 57,2 57,2 57,2 35,2 277,4
C02 Pantry 9,1 9,1
C04 Spoel-/afwaskeuken 21,1 21,1
C05 Bijkeuken 20,4 20,4
E Opslagruimten
E02 Berging 4,9 20,3 20,3 20,3 12,9 78,7
E03 Magazijn 4,0 4,0
E06 Koelcel 13,8 13,8
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 115,2 12,1 12,1 12,1 151,5
F02 Automatiseringsruimte 6,6 6,6
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 19,3 19,3
G06 Multifunctionele zaal 137,8 137,8
H Technische ruimten
H01 Meterkast 5,3 5,3 5,3 3,3 19,2
H02 Installatieruimte 10,0 10,0
H03 Communicatieruimte 3,1 3,1
J Technische werkruimten
J01 Werkplaats 41,2 41,2
J02 Reproruimte 8,5 8,5
K Verblijfs- en slaapruimten
K01 Woonkamer 44,4 268,2 268,2 268,2 168,7 1.017,7
K02 Slaapkamer 24,8 181,8 181,8 181,8 118,4 688,6
K22 Balkon/bordes 118,1 118,1 118,1 78,8 433,1
X Diverse onbenoembare ruimten
X01 Onbenoemde ruimte 11,9 11,2 11,2 11,2 11,2 56,7


Afbeeldingen

Begane grond
1e - 3e verdieping
4e verdieping
Voorgevel
Doorsnede / Zijgevel

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.