Renovatie casco, CPO Klarenstraat te Amsterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Aan de U.J. Klarenstraat in Amsterdam-Slotervaart is een portieketageblok in opdracht van een kopersgroep ingrijpend getransformeerd tot een woongebouw met een zeer uiteenlopend woonprogramma.
De portieketageblok stamt uit 1956 en is gebouwd naar een ontwerp van Groosman. Het gebouw bestond oorspronkelijk uit veertig identieke portieketageflats van 75 m2.

Van Schagen architekten onderzocht, samen met Urbannerdam, vooraf de mogelijkheden van het casco en de haalbaarheid van de businesscase in opdracht van De Alliantie; de toenmalige eigenaar van het complex. Vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleidde Van Schagen de kopers in de ontwikkeling van het project, het ontwerp en de uitvoering.
De woningen zijn tot casco-niveau gesloopt waarna de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: het vernieuwen van de gevel (o.a. kozijnen, na-isoleren, reinigings- en schilderwerk), constructieve ingrepen (o.a. doorbraken in vloeren en wanden en het aanhangen van nieuwe balkons), voorbereiden van dakterrassen, aanbrengen van de hoofdtraces voor installaties, het renoveren van de portieken en het aanbrengen van zwevende vloeren. Het was vervolgens aan de particuliere klusser de woning af te (laten) bouwen (LET OP! Deze kosten zijn niet in de analyse opgenomen.).

Na de transformatie is er vrijwel geen woning meer hetzelfde en variëren de dertig woningen in oppervlakte van 40 tot 190 m2. Het is in Nederland het eerste naoorlogse portieketage gebouw dat wordt gerenoveerd onder een collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO). Daarbij hebben de kopers een hoog duurzaamheidsniveau nagestreefd; vrijwel alle woningen hebben energielabel A.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Vereniging Klussen op de Klarenstraat te Amsterdam

Architect: Van Schagen Architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Slokker bouwgroep BV te Huizen

 

Peildatum originele kosten: juli 2013

Start uitvoering: september 2011

Oplevering: mei 2014

Bouwtijd: 8 kalendermaanden

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 11.992 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 1,90 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 6 stuks Dakoppervlakte, bruto 988 m2
Maximale hoogte 18,00 m Dakoppervlakte 13 m2
Terrein Dakopeningen 975 m2
Terreinoppervlakte 1.693 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 965 m2 Gevelomtrek 1.272 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 728 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.360 m2
Oppervlakteverharding 179 m2 Buitenwanden 1.575 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 1.785 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 4.541 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 5.152 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.205 m2 Binnenwanden 4.186 m2
Installatieoppervlakte 50 m2 Binnenwandopeningen 966 m2
Verkeersoppervlakte 480 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.665 m2 Trappen en hellingen 33 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 10 m2 Balustrades en leuningen 564 m
Tarra-oppervlakte 336 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.442 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 11.992 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.560 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 2.559 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 869 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 2.785 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 975 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 4.541 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.992 / 4.541 = 2,64
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.205 / 4.541 = 0,93
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 336 / 4.541 = 0,07
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.442 / 4.541 = 0,76
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.665 / 4.541 = 0,81
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 965 / 4.541 = 0,21
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.360 / 4.541 = 0,74
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 988 / 4.541 = 0,22
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.348 / 4.541 = 0,96
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.152 / 4.541 = 1,13
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 965 / 3.665 = 0,26
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 4.541 / 3.665 = 1,24
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.360 / 3.665 = 0,92
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 988 / 3.665 = 0,27
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.348 / 3.665 = 1,19
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 5.152 / 3.665 = 1,41
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 965 / 3.442 = 0,28
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 4.541 / 3.442 = 1,32
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.360 / 3.442 = 0,98
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 988 / 3.442 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.348 / 3.442 = 1,26
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 5.152 / 3.442 = 1,50


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 0,5 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 4,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 39,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 12,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 13,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 82,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,3 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 16,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 17,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 48,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 82,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 12,3 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 7,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 119,9 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 965 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 965 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 0,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.560 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 2.559 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 869 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 2.785 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 975 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 4.541 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 4,3 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 988 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 975 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 13 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.575 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.785 35,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 37,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.627 6,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 966 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 9.947 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,9 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 337 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 6 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 129 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 869 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 3.122 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 12,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 33 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 564 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 4.140 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 81,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 4.541 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 4.541 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 4.541 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 4.541 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 4.541 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 14,1 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 4.541 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 4,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 18,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 4.541 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 728 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 7,3 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 4,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 120,0 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk ten behoeve van grondleidingen en nieuwe invoering woningen. Egaliseren achtertuin, ophogen straatwerk ter plaatse van de woningentrees
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Maatvoering gebouw. Nieuwe doorvoeren in bestaande fundering ten behoeve van de nutsleidingen. Bodemplaat meterkast
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Nieuw binnenspouwblad ter plaatse van de bergingen, kalkzandstenen metselblokken 100 mm
(22) Binnenwanden (constructief) Dichten openingen in bestaande binnenwanden
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Na-isoleren bestaande beganegrondvloer met EPC schuimparels Rc = 1,9
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Dichten trapgaten (2 stuks). Zwaluwstaartvloer met opstorting ten behoeve van nieuwe badkamers
(27) Daken (constructief) Dichten daksparingen
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructies ten behoeve van nieuwe binnen- en buitenwandopeningen en vide-/trapgaten. Brandwerende betimmering staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Slopen bestaande dakranden. Nieuwe dakranden bestaande uit een houten opstand met aluminium afdekkap 350 en 500 mm breed
(37) Dakopeningen Daklichtkoepel 700 x 1.200 mm (1 stuks). Lichtstraat met HR++ gelaagde binnenruit (3 stuks)
(47) Dakafwerkingen Slopen bestaande dakbedekking. Nieuwe 1-laags kunststof dakbedekking (EPDM 1,5 mm) op PIR afschot-isolatie, minimale Rc = 3,5. Spuwers ter plaatse van de te handhaven loggia's
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Plaatselijk sloopwerk spouwmuren ten behoeve van nieuwe kozijnen. Plaatselijke reparatie metselwerk en betonnen gevelbanden. Gevelreiniging onder hoge druk. Plaatselijk herstel voegwerk.
Na-isoleren spouwmuren langsgevels met inblaaswol HR++ Rc = 1,9
(31) Buitenwandopeningen Slopen bestaande buitenkozijnen, m.u.v. circa 20 m2 te handhaven en te herstellen kozijnen. Nieuwe kozijnen grotendeels uitgevoerd in aluminium, plaatselijk in hout (meranti).
Kozijnen voorzien van HR++ beglazing (gelaagd waar noodzakelijk), ventilatieroosters en aluminium waterslagen.
Aluminium puien portiek voorzien van hardstenen dorpels
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Slopen bestaande binnenwanden (inclusief binnenwandopeningen). Dichten scheidingswanden woningen met gasbetonblokken dikte 200 mm. Aanheling bestaande wanden met giboblokken 70 mm.
Kalkzandstenen vellingblokken 100 mm ter plaatse van de bergingsblokken aan de voorgevel.
(32) Binnenwandopeningen Sloopwerk ten behoeve van nieuwe openingen in bestaande wanden. Houten binnenkozijnen, plaatselijk voorzien van hardstenen dorpels. Stompe binnendeuren.
Schilderwerk te handhaven kozijnen
(42) Binnenwandafwerkingen Reparatie stucwerk. Voorzetwanden in metalstud 260 mm, Rc = 6,0. Ter plaatse van de hydrofoor ruimte voorzetwand in vellingblokken 67 mm.
Uitgetimmerde leidingkoven. Meranti vloerplinten
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Nieuwe balkons bestaande uit een stalen frame met houten balken voorzien van bankirai vlonderdelen. Schilderwerk bestaande luifels/balkons
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluiken Rc = 2,5
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Sloopwerk en aanstortingen ten behoeve van nieuwe trap- en videgaten. Aftimmering trapgaten
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Herstellen bestaande dekvloeren. Droogbouw dekvloeren. Uitvullen vloer loggia's
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Herstellen bestaande dekvloeren. Droogbouw dekvloeren. Uitvullen vloer loggia's. Vloerconstructie dakterrassen bestaande uit houten balken met bankirai vlonderdelen
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Slopen bestaande betonnen portiektrappen. Nieuwe prefab betonnen portiektrap met onderkwart. In de meerlaagse appartementen zijn houten trappen toegepast
(34) Balustrades en leuningen Demonteren, poedercoaten en herplaatsen bestaande hekken van balkons en loggia's. Nieuwe stalen spijlenhekwerken ter plaatse van nieuwe (franse) balkons. Doorvalbeveiliging ter plaatse van kozijnen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Inkorten bestaand plafond ten behoeve van de (gordijn)koven ter plaatse van de kozijnen. Verlaagd metalstud plafond ter plaatse van de woningen op de begane grond.
De bergingen zijn voorzien van een geïsoleerd plafond Rc = 2,5 van direct tegen de betonvloer geplaatste houtwolcementplaten
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Gasgestookte CV-ketel. Leidingen uitgevoerd in staal, geïsoleerd. Woningen grotendeels uitgevoerd met vloerverwarming
(52) Afvoeren Gescheiden systeem. Hemelwaterafvoeren uitgevoerd in kunststof, traditioneel systeem. De zichtwerk-leidingen aan de straatzijde (loggias) uitgevoerd in thermisch verzinkt staal
De binnenriolering bestaat uit standleidingen in de schachten, inclusief de aftakkingen naar de woningen.
De inpandige leidingen in de schachten en boven plafonds van verblijfsruimten zijn thermisch, akoestisch en dampdicht geïsoleerd
(53) Water De woningen gelegen op de begane grond krijgen rechtstreeks een voeding vanaf de nuts vanaf het terrein.
De hoger gelegen woningen maken gebruik van de bestaande invoertrajecten met tussenplaatsing van een hydrofoorunit (1 per portiek).
Vanaf het invoertraject dient een waterinstallatie te worden aangelegd naar de woningen. Leidingwerk uitgevoerd in koper en thermisch geisoleerd
(54) Gassen Op de begane grond en aan de straat gelegen woningen krijgen direct een nieuwe voeding van het gasbedrijf naar de daar aanwezige meterkast.
Voor de hoger gelegen woningen is gebruik gemaakt van het bestaand invoertraject per trapportaal waarna het tracé zich verder verspreidt richting de CV-aansluiting in de woningen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie zie (51)
(57) Luchtbehandeling Kanaalwerk ten behoeve van een door de bewoner te leveren ventilatorbox en afzuigkap
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen zie (63)
(62) Krachtstroom zie (63)
(63) Verlichting Verdeelinrichtingen ten behoeve van de appartementen en de algemene ruimten. Hoofddistributie bestaande uit kabelgoten voorzien van een deksel, weggewerkt in uitneembare bouwkundige koof.
Vanuit iedere meterkast (woningen) is er een buisleiding aangelegd naar het dak ten behoeve van de PV-panelen
Installaties van de algemene ruimten bestaande uit contactdozen, intercom en verlichtingsarmaturen (LED)
(64) Communicatie zie (63)
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Huisnummerbordjes en postkasten
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Hardstenen stoep voor- en achtergevel
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e t/m 4e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e verdieping
Dakplattegrond
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Doorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.