Renovatie en groot onderhoud corporatieflats te Haarlem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Een flatgebouw in Haarlem uit de jaren 60 van de twintigste eeuw wordt gemoderniseerd. De 10 woningen op de eerste verdieping hebben in de bestaande situatie al een kamer op de begane grond. Omdat de vrije hoogte op de begane grond slechts 2,40 m is, krijgen deze woningen bij de verbouwing aan de tuinzijde een dubbelhoge woonkamer. De nieuwe plintwoningen krijgen ook allemaal een eigen voordeur aan de straat.
De 30 bovenwoningen (2e, 3e en 4e verdieping) worden opgeknapt. Naast het verbeteren van de installaties zijn de maatregelen vooral gericht op het vernieuwen van badkamers, wc's en keukens. De ontsluiting van de bovenwoningen vindt plaats via 5 portieken: 3 met een lift en 2 zonder. Alle portieken krijgen een nieuwe entree-uitbouw op de begane grond en worden verder intern geheel nieuw afgewerkt. Ook de liften krijgen een grootonderhoudsbeurt. (Portieken zonder lift blijven na renovatie ook zonder lift.)
De schil van het gebouw wordt gerenoveerd naar 'label B': gevelpuien worden vervangen door kunststof met HR++-beglazing, kopgevels worden nageïsoleerd, op de bestaande dakbedekking wordt een PIR-isolatielaag aangebracht met daarop een nieuwe APP-dakbedekking met grind. De dakrand wordt (terugliggend) verhoogd om in de nieuwe situatie een goede hemelwaterhuishouding te garanderen.
Aan de achterzijde krijgen de bovenwoningen nieuwe uitkragende balkons. De bestaande balkons van de plintwoningen worden verwijderd. Aan de voorzijde krijgen de plintwoningen op de eerste verdieping 'franse' balkons. De balkons van de hoger gelegen woningen aan de voorkant worden gerenoveerd, waarbij o.a. nieuwe balkonhekken worden gerealiseerd. De terreinafwerking wordt tenslotte aangepast, waarbij de grondgebonden woningen een eigen tuintje krijgen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket BV

Opdrachtgever: Elan Wonen te Haarlem

Architect: Vanschagen Architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: HEMUBO-groep te Almere

 

Peildatum originele kosten: juni 2013

Start uitvoering: juli 2014

Oplevering: juli 2015

Risicoregeling van toepassing: n.v.t.

 

Bruto-inhoud: 13.042 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 4,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,00 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 5,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt label B


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.014 m2
Maximale hoogte 14,05 m Dakoppervlakte 1.012 m2
Terrein Dakopeningen 2 m2
Terreinoppervlakte 2.204 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.014 m2 Gevelomtrek m
Onbebouwde terreinoppervlakte 1.190 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 3.467 m2
Oppervlakteverharding 187 m2 Buitenwanden 2.060 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 1.407 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 4.548 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 2.860 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 4.027 m2 Binnenwanden 1.583 m2
Installatieoppervlakte 40 m2 Binnenwandopeningen 1.277 m2
Verkeersoppervlakte 364 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 3.523 m2 Trappen en hellingen 30 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 100 m2 Balustrades en leuningen 588 m
Tarra-oppervlakte 521 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 3.735 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 13.042 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) 600 kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 3.467 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 3.340 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.014 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 3.534 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 1.014 m2 Liften 3 stuks
Hoofddraagconstructie 4.548 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 13.042 / 4.548 = 2,87
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.027 / 4.548 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 521 / 4.548 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.735 / 4.548 = 0,82
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.523 / 4.548 = 0,77
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.014 / 4.548 = 0,22
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.467 / 4.548 = 0,76
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.014 / 4.548 = 0,22
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.481 / 4.548 = 0,99
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.860 / 4.548 = 0,63
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.014 / 3.523 = 0,29
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 4.548 / 3.523 = 1,29
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.467 / 3.523 = 0,98
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.014 / 3.523 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 4.481 / 3.523 = 1,27
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.860 / 3.523 = 0,81
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.014 / 3.735 = 0,27
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 4.548 / 3.735 = 1,22
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.467 / 3.735 = 0,93
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.014 / 3.735 = 0,27
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 4.481 / 3.735 = 1,20
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.860 / 3.735 = 0,77


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 1,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 3,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 30,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 9,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,3 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 71,4 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 4,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 5,4 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 26,9 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 1,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 13,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 38,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 17,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 71,4 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 16,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 10,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 102,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 12,9 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 121,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.014 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 15
(16) Funderingsconstructies m2 1.014 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.014 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 1,7 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2 3.340 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.014 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 3.534 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.014 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 4.548 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 3,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.014 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 1.012 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.060 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 1.407 26,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.060 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 29,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 2.861 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 1.277 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 14.462 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 12,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 371 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 10
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 104 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.029 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 3.905 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 9,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 30 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 588 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 3,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 4.444 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 69,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 4.548 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 4.548 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 4.548 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 4.548 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 4.548 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 19,0 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 4.548 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 4.548 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 4.548 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 4.548 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 4.548 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 5,0 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 3 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 5,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 29,6 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 4.548 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 4.548 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 4.548 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 4.548 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 1.190 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 102,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 12,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 121,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk t.b.v. uitbouwen entree/portiek
(13) Vloeren op grondslag Bestaande liftputten geen maatregelen
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken t.b.v. uitbouwen
(17) Paalfunderingen Palen R168/180, lengte 10,5 m, ten behoeve van uitbouwen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen maatregelen
(22) Binnenwanden (constructief) Dichtzetten diverse openingen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Isolatie PUR onder beganegrondvloer; nieuwe vloer t.p.v. uitbouwen
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Aanhelen beton t.p.v. nieuwe vides in de plintwoningen
(27) Daken (constructief) Houten dakjes van de entree-uitbouwen
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie van de entree-uitbouwen
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Ophogen dakrand (terugliggend)
(37) Dakopeningen Aanbrengen 1 dakluik met gasveer
(47) Dakafwerkingen Isolatie PIR op het topdak met daarop APP-bedekking met grind. T.p.v. uitbouwen (ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer) kunststof dakbedekking met isolatie
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Plaatselijk herstel voegwerk; reinigen metselwerk; na-isolatie spouw
(31) Buitenwandopeningen Gevelkozijnen vervangen door kunststof puien met HR++beglazing; asbestsanering panelen
(41) Buitenwandafwerkingen Gevelbekleding op schoorsteen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Sloopwerk en aanbrengen metalstud-wanden in de plintwoningen. Lijmblokken in de nieuwe bergingen. Sloopwerk en dichtzetten badkamerwanden in bovenwoningen (i.v.m. aanpassen leidingkokers)
(32) Binnenwandopeningen Nieuwe binnendeuren in plintwoningen en bergingen. Nieuwe woningtoegangsdeuren 30 min wbdbo voor de bovenwoningen
(42) Binnenwandafwerkingen Stukadoorwerk, voorzetwanden, leidingkokers in de plintwoningen; wandafwerking tegelwerk in alle woningen. Schilderwerk portieken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Sloop bestaande balkons, aanbrengen nieuwe balkons, renoveren balkonvloeren
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen maatregelen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Afwerking nieuwe vides
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Vloertegels entrees en portieken. Nieuwe cementdekvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Herstel cementdekvloer en vloertegels in sanitaire ruimten
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe trappen in de plintwoningen
(34) Balustrades en leuningen Balkonhekken en balustrades van trappen en vides
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Nieuwe plafonds in plintwoningen en entrees. Isolatie-plafond in bergingen; schilderwerk plafonds in trappenhuizen en woningen
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Gecombineerd met 3A (56)
(52) Afvoeren Asbestsanering leidingkokers; nieuwe HWA en binnenriolering
(53) Water Aangepaste waterleiding
(54) Gassen Aangepaste gasleiding
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Aanpassen CV-installaties; nieuwe rookgasafvoeren in kanaal achter badkamers
(57) Luchtbehandeling Nieuwe MV-boxen per woning; luchtkanalen in schacht achter badkamers
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Aanpassen meterkasten
(62) Krachtstroom Nieuwe elektra-wandcontactdozen etc.
(63) Verlichting Nieuwe elektra-lichtpunten, armaturen in algemene ruimten en bergingen
(64) Communicatie Aanpassen deurintercom
(65) Beveiliging Rookmelders
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Grootonderhoud liften: kabels, hydraulische en besturingsapparatuur, reviseren cabine en nieuwe bekleding
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Nummer- en naambordjes
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkasten
(73) Vaste keukenvoorzieningen Nieuwe keukens en bovenkastjes
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Nieuw sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Gemetselde muurtjes met betonafdekkers, hekken van stripstaal met gelaagd glas
(90.4) Terreinafwerkingen Straatwerk en groenvoorzieningen
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Fietsenstandaard
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Voorgevel
Achtergevel
Zijgevel
Begane grond
1e verdieping
2e t/m 4e verdieping
Voorgevel
Achtergevel
Zijgevel
Begane grond
1e verdieping
2e t/m 4e verdieping
2e t/m 4e verdieping

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.