Renovatie en uitbreiding Educatief Cluster Den Dungen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Den Dungen (Noord-Brabant) is een Frisse school rijker: Kindcentrum De Immenkorf met ruimtes voor kinderopvang, een peuterspeelzaal, een basisschool en naschoolse opvang. Deze is het resultaat van een combinatie van sloop, renovatie en nieuwbouw.
De houten gevelbekleding doet een lichte constructie vermoeden. Toch bevindt zich hierachter een stevig geïsoleerd gebouw dat bovendien voldoet aan de criteria van Frisse scholen.
Van de bestaande basisschool is 600 m2 gehandhaafd. Het 1-laags middendeel is gesloopt en vervangen door 1.260 m2 nieuwbouw over twee bouwlagen. De bestaande structuur van zeshoeken is zeer herkenbaar gebleven in het nieuwe gebouw. Door het strategisch aanhelen van de honingraatstructuur ontstond er een grote gemeenschappelijke ruimte waaraan alle clusters voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en de onder-, midden- en bovenbouwonderwijs grenzen. Dit centrale hart kan functioneren als een speelplein of als een verwerkingsruimte. Het maakt dubbel gebruik van ruimten goed mogelijk. Ook wordt hierdoor de synergie binnen het Educatief Cluster benadrukt. Het materiaalgebruik is terughoudend en bescheiden: houten latten en pleisterwerk.
In de bestaande raamkozijnen zit nu dubbelglas. Het gebouw heeft een gebalanceerd ventilatiesysteem, automatische zonwering en een beperkte vorm van koeling d.m.v. warmtepompen.
De bakstenen gevel van de oude gedeelten zijn geïsoleerd en afgewerkt met een lattenbekleding van Cape Cod-hout. De gevel is zo aangekleed dat het oude en het nieuwe gedeelte qua materialisatie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden.
De totale bouwkosten van het project zijn ruim 2 miljoen euro, te verdelen in 650.000 euro voor renovatie en 1,4 miljoen euro voor nieuwbouw. Deze analyse omvat alleen de maatregelen ten behoeve van de nieuwbouw. De kosten van de sloop van het middendeel zijn niet in de analyse meegenomen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: SKIPOS te Sint-Michielsgestel

Architect: DAT Architecten te Tilburg

Hoofdaannemer: Hoedemakers bouw en ontwikkeling te Rosmalen

 

Peildatum originele kosten: januari 2013

Start uitvoering: maart 2013

Oplevering: mei 2014

Bouwtijd: 14 kalendermaanden

Aanbestedingsvorm: openbare aanbesteding

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 5.366 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt 0,84


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 745 m2
Maximale hoogte 8,05 m Dakoppervlakte 744 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 867 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 586 m2 Gevelomtrek 179 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 281 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 721 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 527 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 194 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.262 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.476 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.199 m2 Binnenwanden 1.123 m2
Installatieoppervlakte 18 m2 Binnenwandopeningen 353 m2
Verkeersoppervlakte 97 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.084 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 43 m
Tarra-oppervlakte 63 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.184 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 5.366 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 474 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 31 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 514 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 676 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 744 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.262 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.366 / 1.262 = 4,25
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.199 / 1.262 = 0,95
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 63 / 1.262 = 0,05
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.184 / 1.262 = 0,94
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.084 / 1.262 = 0,86
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 586 / 1.262 = 0,46
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 721 / 1.262 = 0,57
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 745 / 1.262 = 0,59
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.466 / 1.262 = 1,16
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.476 / 1.262 = 1,17
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 586 / 1.084 = 0,54
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.262 / 1.084 = 1,16
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 721 / 1.084 = 0,67
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 745 / 1.084 = 0,69
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.466 / 1.084 = 1,35
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.476 / 1.084 = 1,36
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 586 / 1.184 = 0,49
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.262 / 1.184 = 1,07
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 721 / 1.184 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 745 / 1.184 = 0,63
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.466 / 1.184 = 1,24
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.476 / 1.184 = 1,25


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,4 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 20,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 3,7 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 10,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 16,1 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 6,1 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 68,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 1,7 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 27,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,7 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -12,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,4 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 31,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 15,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 18,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 68,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 17,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 9,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 5,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico -12,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 586 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 586 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 586 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 474 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 31 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 514 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 676 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 744 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.262 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 20,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 745 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 744 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 527 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 194 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 527
Totaal gevels 10,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.123 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 353 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.835 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 16,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 72 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 514 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 676 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,9 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 43 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 3,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.719 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 6,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 69,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.262 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.262 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.262 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.262 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.262 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.262 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.262 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.262 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 16,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.262 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.262 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.262 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.262 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.262 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.262 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 8,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 27,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.262 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.262 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.262 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.262 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 1.262 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 1.262 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vaste inrichtingen 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 281 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2 281 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 5,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 -11,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Ontgraven en aanvullen ten behoeve van de uitbreiding. Gesloten grondbalans
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalken EPS-kist. Afmetingen 450 x 500 mm en 450 x 600 mm, wapening circa 100 kg/m3.
Opgaand werk: prefab kantplanken hoogte 300 mm onder kozijnen die aansluiten op het maaiveld
(17) Paalfunderingen Mortelschroefpalen, diameter 350 mm, lengte circa 8 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwbladen begane grond uitgevoerd in kalkzandsteen L100 en L150. Binnenspouwbladen op de verdieping uitgevoerd in houtskeletbouwelementen met cellulose vulling (isolatie)
(22) Binnenwanden (constructief) Dragende binnenwanden begane grond uitgevoerd in kalkzandsteen L100 en L150. (Op de verdieping komen geen dragende binnenwanden voor.)
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Beganegrondvloer uitgevoerd als geïsoleerde kanaalplaatvloer (Rc = 3,5) toegepast in de dikte 200 mm en 340 mm. De vloeren zijn voorzien van een druklaag van 60 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloeren verdieping, dikte 200 mm voorzien van een 60 mm druklaag
(27) Daken (constructief) Stalen dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie, 30 min. brandwerend bekleed
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Aluminium daktrim
(37) Dakopeningen Daglichtkap met gelaagd zonwerende isolerende beglazing, met elektrisch bedienbaar ventilatievenster voorzien van regensensor. Dubbelwandig dakluik (Rc = 3,2) met schaartrap
(47) Dakafwerkingen De daken zijn voorzien van PVC dakbedekking op 100 mm PUR-schuimplaat isolatie (Rc = 3,5). Steenwol canalure vulling
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Op de begane grond zijn de gevels voorzien van een open verticale profielstrokenbekleding in verschillende dikten en verschillende kleuren.
De gevels op de 1e verdieping zijn afgewerkt met gevelstuc op isolatie
(31) Buitenwandopeningen Hardhouten kozijnen (mahonie) met houten buitendeuren (merbau). Zonwerende beglazing, waar nodig tweezijdig gelaagd en/of 30 minuten brandwerend.
Kozijnen die aansluiten op het maaiveld zijn uitgevoerd met een kunststof onderdorpel (premax). De kozijnen op de 1e verdieping zijn voorzien van zonwering (screens)
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstud wanden, dikte 100 mm. De sanitaire scheidingswandjes zijn uitgevoerd in volkern kunststof (Kupan o.i.d.)
Ter plaatse van het toilet is, ten behoeve van de inbouw van de spoelreservoirs, een voorzetwand toegepast
(32) Binnenwandopeningen Merbau binnenkozijnen en -puien gevuld met letselveilige beglazing en stompe vlakke deuren met HPL toplaag, waar nodig 30 min. brandwerend
De 4 groepsruimten op de verdieping zijn voorzien van 2 stalen schuifdeurkozijnen met HPL deuren, zodat deze ruimten kunnen worden samengevoegd
Twee brandschermen (wbdbo 30 min) ter plaatse van de gemeenschappelijke overloop op de 1e verdieping. Schuifwand t.p.v. de spreekkamer op de 1e verdieping
(42) Binnenwandafwerkingen Over het algemeen zijn de wanden voorzien van scanbehang met sauswerk en houten plinten. De sanitaire ruimten zijn afgewerkt met tegelwerk.
Om de verbinding tussen buiten en binnen te benadrukken zijn de wanden van de aula/gemeenschappelijke ruimte voorzien van profielstroken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Eenvoudige vloerrandaftimmering ter plaatse van de vluchttrap
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer 50mm, over het algemeen voorzien van linoleum. In de sanitaire ruimte is een gietvloer toegepast (Bolidt). Kantoor- en overlegruimten zijn afgewerkt met zachte vloerbedekking.
Ter plaatse van de centrale trap is een verhoogde vloer (podium) in OSB voorzien. Schoonloopmatten ter plaatse van de entrees
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer 50 mm, over het algemeen voorzien van linoleum. In de sanitaire ruimte is een gietvloer toegepast (Bolidt). Kantoor- en overlegruimten zijn afgewerkt met zachte vloerbedekking
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen De centrale trap en de vluchttrap zijn uitgevoerd in staal. In de centrale trap is een kastelement geintegreerd, uitgevoerd in (blank gelakt) OSB
(34) Balustrades en leuningen De trapgaten en vides zijn afgezet met een metalen spijlenhek.
Rond de luchtbehandelingskast op het dak is een visuele afscheiding bestaande uit stalen kokerprofielen met persroosters toegepast
(44) Trap- en hellingafwerkingen De treden van de centrale trap zijn voorzien van marmoleum vloerbedekking
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen De centrale hal is uitgevoerd met een naadloos akoestisch plafond, waarbij ter plaatse van nissen een HPL afwerking is gekozen. De oversteek in de vide is afgewerkt met een vast OSB plafond.
De lokalen zijn voorzien van een metalstud plafond, de ondersteunende ruimten (sanitair, bergingen, overleg) van een systeemplafond.
De entrees zijn voorzien van een stucwerk plafond. De buitenplafonds (overstek 1e verdieping) zijn uitgevoerd als profielstrokenplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking (zie warmtedistributie)
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoer uitgevoerd als volvulsysteem (UV-systeem). PVC binnenriolering
(53) Water Koud-watertapinstallatie uitgevoerd in koperen buis met isolatie. De installatie omvat het leidingwerk vanaf de meterkast tot de sanitaire toestellen, elektrische boilers en brandslanghaspels.
Warmtapwater wordt opgewerkt met elektrische boilers (close-in boilers). Alle warmwatertapleidingen uitgevoerd in koperen buis met isolatie.
Behalve in de bergingen en technische ruimten zijn de leidingen weggewerkt in plafonds en wanden
(54) Gassen Gasleiding van meterkast tot CV-ketels uitgevoerd in koper
(55) Koude-opwekking en -distributie Naast de warmtepompen (zie warmtedistributie) die voorzien in de algemene koeling is voor de koeling van de serverruimte een lokaal koelapparaat opgesteld
(56) Warmtedistributie De warmteopwekking bestaat uit twee warmtepompen die tevens als koeling kunnen fungeren. Aanvullend zijn twee stuks HR-ketels in cascade opstelling toegepast .
Afgifte door middel van lucht, lage temperatuur (LTV) vloerverwarming en LTV radiatoren
(57) Luchtbehandeling Op het hoofddak zijn twee luchtbehandelingskasten opgesteld. Aanvullend zijn voor de toiletgroepen dakventiloren toegepast. In het kookatelier zijn boven de kooktoestellen twee afzuigkappen voorzien.
De LBK is voorzien van luchtfilters, een warmtewiel, een naverwarmer en een koelbatterij. Het leidingverloop, uitgevoerd in verzinkt staal en voorzien van isolatie, is deels in- en deels uitpandig.
Luchttoevoer en -afvoer via wand- en plafondroosters
(58) Regeling klimaat en sanitair DCC-regeltechniek
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdverdeelinrichting, onderverdeelinrichtingen, kabelgoten en kabelladders. Het gebouw is uitgevoerd met een aardingsinstallatie, potentiaalvereffening en grootvermogen overspanningsbeveiliging
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Verlichting grotendeels uitgevoerd met daglichtregeling en bewegingsmelders. T.p.v. de groepsruimten voorzien van 'over-rule' schakelaars voor verduistering t.b.v. digiborden.
Verlichting te schakelen middels centraal bedieningspaneel. Noodverlichtingsinstallatie. Buitenverlichting met schemerschakelaars
(64) Communicatie Videofoon en intercominstallatie, audio-installatie, centrale antenne-installatie en data/telefooninstallatie. Toegangscontrole en lestijdensignalering
(65) Beveiliging Het gebouw is voorzien van een inbraakinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een mindervalide-installatie
Brandslaghaspels en poederblussers. In de technische ruimte is een koolzuurblusser voorzien, in het kookatelier een vetbusser
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Elektrische personenlift met 2 stopplaatsen, hefvermogen 500 kg
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering en symboolplaten, postbus
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Keramisch sanitair (Keramag)
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Valbeveiliging plat dak
(76) Vaste opslagvoorzieningen Vaste kastenwanden met (geïntegreerde) garderobes en pantry's
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering tot erfgrens
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.