Renovatie flat te Nijmegen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De flat kende een snelle doorstroming van bewoners en de leefbaarheid ging achteruit. De kleine woningen met 80 m2 oppervlakte waren steeds minder in trek. Het renovatieproject betreft 188 woningen.
Deze projectanalyse geeft de kosten weer van het renoveren van het exterieur, het vernieuwen van het interieur en de herindeling van één flatgebouw. Het gebouw bestaat uit een centrale kern met daarin een lift en een trappenhuis. Daaromheen staan drie blokken met appartementen.
De renovatie betreft o.a. het vervangen van de bestaande buitenkozijnen, het verwijderen van de asbesthoudende gevelbeplatingen en nieuw aanbrengen van geïsoleerd gevelstucwerk en een plint van wandtegels. Verder zijn de balkons vergroot en zijn er nieuwe balkonhekken geplaatst. De woningentrees zijn aangepast, de keukens vervangen, de mechanische ventilatie aangepast, de afwerking van de ontsluiting en de algemene verlichting vernieuwd. De entreehal is nu voor niet-bewoners afgesloten en nieuwe postkasten zijn in de bestaande pui geplaatst.
De herindeling van de flatgebouwen bestaat uit het samenvoegen van drie woningen tot twee grotere woningen of van twee woningen tot één woning. Zeven appartementen per etage zijn teruggebracht naar vijf.
De bewoners zijn tijdens de werkzaamheden tijdelijk naar een andere huisvesting overgebracht.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard te Nijmegen

Architect: KAW architecten en adviseurs te Groningen

Hoofdaannemer: Giesbers Bouw BV te Wijchen

 

Peildatum originele kosten: februari 2001

Start uitvoering: mei 2001

Oplevering: juli 2002

Bouwtijd: 240 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 9.376 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,60 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 6 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.129 m2
Terrein Dakoppervlakte 1.129 m2
Terreinoppervlakte 9.327 m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 553 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 21.879 m2 Gevelomtrek 105 m
Oppervlakteverharding 1.226 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.190 m2
Aantal parkeerplaatsen 34 stuks Buitenwanden 1.329 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 861 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.245 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.816 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 3.520 m2
Installatieoppervlakte 46 m2 Binnenwanden 3.021 m2
Verkeersoppervlakte 680 m2 Binnenwandopeningen 499 m2
Nuttige oppervlakte 2.090 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 9 stuks
Tarra-oppervlakte 430 m2 Balustrades en leuningen 424 m
Gebruiksoppervlakte 2.228 m2 Installaties
Bruto-inhoud 9.376 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 1.002 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.389 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 539 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 2.581 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 571 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 3.245 m2 Liften 2 stuks


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.376 / 3.245 = 2,88
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.815 / 3.245 = 0,86
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 429 / 3.245 = 0,13
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.228 / 3.245 = 0,68
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.089 / 3.245 = 0,64
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 553 / 3.245 = 0,17
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.189 / 3.245 = 0,67
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.128 / 3.245 = 0,34
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.318 / 3.245 = 1,02
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.519 / 3.245 = 1,08
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 553 / 2.090 = 0,26
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 3.245 / 2.090 = 1,55
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.189 / 2.090 = 1,04
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.128 / 2.090 = 0,54
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 3.318 / 2.090 = 1,58
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 3.519 / 2.090 = 1,68
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 553 / 2.228 = 0,24
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 3.245 / 2.228 = 1,45
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.189 / 2.228 = 0,98
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.128 / 2.228 = 0,50
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 3.318 / 2.228 = 1,48
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 3.519 / 2.228 = 1,57


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 1,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 0,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 28,0 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 20,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 9,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 3,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 5,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 70,5 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 9,3 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 7,0 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 25,2 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 4,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 16,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 124,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 12,1 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 26,8 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 31,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 70,5 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 16,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 4,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 101,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 16,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 124,3 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.002 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.389 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 539 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 571 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.245 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 1,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 636 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 636 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 0,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.329 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 861 17,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.329 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 28,0 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.632 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 499 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 7.371 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 20,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 493 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 563 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 3.074 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 9,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 9 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 424 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2
Totaal trappen en hellingen 3,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 3.037 5,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 70,5 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 3.245 4,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 3.245 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 3.245 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 3.245 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 3.245 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 8,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.245 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2 3.245 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 3.245 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 9,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 2 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 7,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 25,2 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.245 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 3.245 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 3.245 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 3.245 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 4,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 429 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2 429 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 1,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 16,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 4,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 2,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 124,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen maatregelen
(13) Vloeren op grondslag Geen maatregelen
(16) Funderingsconstructies Geen maatregelen
(17) Paalfunderingen Geen maatregelen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Slopen beton bestaande gevel 200 mm dik; in bestaande gevel zaagwerk beton 200 mm diep; binnenspouwblad in kalkzandsteen MF 2-zijdig stukwerk; binnenspouwblad in kalkzandsteen MF schoon; houtskeletbouw inclusief afwerking
(22) Binnenwanden (constructief) Bestaande binnenwand, sloop betonsteen (steens)
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Bestaande betonvloer 200 mm dik slopen, zaagwerk in bestaande betonvloer 200 mm diep
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Bestaande betonvloer 200 mm dik slopen, zaagwerk in bestaande betonvloer 200 mm diep; in liftschacht bestaande betonvloer 200 mm dik slopen
(27) Daken (constructief) Bestaand dak beschermen tijdens werkzaamheden, houten en betonnen dakconstructie slopen; aanbrengen houten balklaag 59 x 146 mm plat dak
(28) Hoofddraagconstructies Slopen betonopstortingen op vloer, afmeting 99 x 240 mm
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Bij bestaand plat dak verwijderen daktrim, aanhelen zinken dakrand, vervangen zinken dakrand; aanbrengen zinken dakrand plat dak
(37) Dakopeningen Geen maatregelen
(47) Dakafwerkingen Dakbedekking plat dak met isolatie en grind; aanhelen bestaande dakbedekking; sloop dakbedekking plat dak
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwblad, sloop halfsteens metselwerk inclusief kozijn
(31) Buitenwandopeningen Verwijderen asbestpanelen uit gevelkozijnen, vervangen aluminium gevelpuien en aluminium gevelkozijnen; vervangen houten entreepui; aanbrengen aluminium gevelkozijnen; herstelwerkzaamheden bergingsdeuren; sloop houten gevelkozijnen
Vervangen hang- en sluitwerk bestaande kozijnen; bestaand houten gevelkozijn schilderen
(41) Buitenwandafwerkingen Sloop gevelbekleding van asbesthoudende leien en asbestbeplating dakopbouw; aanbrengen ISPO gevelbekleding en tegelwerk op ISPO gevelbekleding; afwerken voormalig trappenhuisdeur
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Separatie kalkzandsteen MF (meterkast); vellingblokken 70 mm; gipsblokken 70 mm; sloop lichte scheidingswanden (bergingen); aanhelen bestaand metselwerk betonsteen MF en kalkzandsteen MF
Dichtzetten bestaande opening in betonwand, dikte 200 mm, met metal stud; sloop lichte scheidingswanden (inclusief kozijn en deur)
(32) Binnenwandopeningen Slopen binnenkozijnen en binnenkozijnen met deuren in blijvende wanden, aanbrengen paneel boven liftfront en meterkastdeur; vervangen meranti voordeurkozijnen en deur; verplaatsen en herplaatsen bestaand kozijn met deur
Schilderwerk bestaande kozijnen en deuren; sloopwerk binnenwanden bergingen inclusief de daarin voorkomende kozijnen en deuren; stalen binnenkozijn (zonder of met bovenlicht) en opdekdeur
Aanbrengen portaal staalconstructie voor doorbraak in betonwand en deze aftimmeren
(42) Binnenwandafwerkingen Tegels 150 x 150 mm (gelijmd); keramische plinttegels vervangen door plinttegels 96 x 146 mm (gelijmd); hardhouten plinten vervangen door kunststof plint; op bestaande wand en op nieuw metselwerk blauwpleisterwerk; uitvlakken bestaande betonwand
Sauswerk op blauwpleisterwerk en geprofileerde wanden; verwijderen leidingkokers, wandtegels en behang; in bestaande binnenwand zaagwerk beton 200 mm diep en sparing maken in beton 200 mm dik
Aanbrengen koplat bij keukenwand, voorzetwand metal stud, hardhouten plint 9 x 45 mm; spuitwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Bestaande balkons controleren op betonschade, herstellen en voorzien van coatings; bestaande consoles voorzien van coatings; bestaande zeembalkons vergroten met een hardhouten tussenconstructie
Bestaande bordessen trappenhuis controleren op betonschade, herstellen en voorzien van coatings
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen maatregelen
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen maatregelen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Borstelmat (type Storax); sloop vloertegels inclusief cementdekvloer; cementdekvloer D20 dik 50 mm; vloertegels 146 x 146 mm (gelijmd); Coral-doorloopmat; verwijderen linoleum; repareren cementdekvloer (circa 20%); marmoleum 2,5 mm dik
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Sloop vloertegels inclusief cementdekvloer; cementdekvloer D20 50 mm dik; vloertegels 146 x 146 mm (gelijmd); verwijderen linoleum; repareren cementdekvloer (circa 20%); marmoleum 2,5 mm dik
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Demonteren en hermonteren vluchttrap; schoonmaken bestaand trappenhuis (7 verdiepingen)
(34) Balustrades en leuningen Demontage balkonhekken; tijdelijke herplaatsing balkonhekken; reparatie beschadigingen beton bij gedemonteerde balkonhekken; sloop bestaande (asbesthoudende) privacyschermen en balkonhekken
Aanbrengen balkonhek met geperforeerde staalplaat en windscherm afmeting 1.800 x 1.650 mm; hekwerk met loopdeur afmeting 2.550 x 3.650 mm
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen maatregelen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Sloop HWC-plafond en asbesthoudend plafond; aanbrengen HWC-plafond en gipsplaatplafond; bestaand betonnen plafond sausen; plafonds schoonsteken; koof, hoogte 55 mm; gipsplaatplafond; spuitwerk op bestaand (beton) plafond en op gipsplaatplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Toevoegen loze leiding (2,60 m leiding)
(52) Afvoeren Verplaatsen balkondoorvoer; verwijderen bestaande hemelwaterafvoer; aanbrengen tijdelijke hemelwaterafvoer en daarna nieuwe hemelwaterafvoer; vervangen afvoeren (met hergebruik van bestaande standleidingen)
(53) Water Waterinstallatie (per woning)
(54) Gassen Waterinstallatie (per woning).
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen maatregelen
(56) Warmtedistributie Geen maatregelen
(57) Luchtbehandeling (Centrale) mechanische ventilatie-installatie (per woning)
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen maatregelen
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Aanpassen gemeenschappelijke elektrotechnische installatie (per woning); sloop bestaande elektrotechnische installatie (per woning); elektrotechnische installatie (per woning); prefab meterkast; meterkastschot multiplex
Toevoegen loze leiding en dubbele wandcontactdoos (2,60 m leiding)
(62) Krachtstroom Geen maatregelen
(63) Verlichting Geen maatregelen
(64) Communicatie Huistelefoon met beeldscherm; CAI
(65) Beveiliging Aanpassen droge blusleiding
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen maatregelen
3C Lift en transport
(66) Transport Vervangen lift, 7 stops; aanpassen bestaande liftschacht en liftput
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen maatregelen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Postkast voor 27 woningen
(73) Vaste keukenvoorzieningen Verwijderen asbest in keuken; sloop keukenblok; plaatsen keuken
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Verwijderen toiletpot en wastafel; aanbrengen sanitair
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen maatregelen
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen maatregelen
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen maatregelen
(90.2) Opstallen Geen maatregelen
(90.3) Omheiningen Geen maatregelen
(90.4) Terreinafwerkingen Geen maatregelen
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen maatregelen
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen maatregelen
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Verwijderen aluminium hekwerk; verwijderen bomen en struiken; tijdelijke bestrating
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Verwijderen en herplaatsen straatwerk en straatlantaarn


Afbeeldingen

Woonlaag 0
Woonlaag 1 t/m 4
Woonlaag 5
Woonlaag 6
Voorgevel
Linkerzijgevel
Achtergevel
Rechterzijgevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang / overloop
A05 Trap
A06 Lift
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K22 Balkon / bordes


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.