Renovatie flatgebouwen Zuiderdiep te Rotterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In de Rotterdamse vroeg-naoorlogse woonwijk Pendrecht zijn in opdracht van woningcorporatie de Nieuwe Unie acht identieke, bijeengelegen portieketageblokken van vier woonlagen grondig gerenoveerd. Vier blokken zijn omgezet in ruime koopwoningen en vier in ruime sociale huurwoningen. De woningen blijven in hun koop- en huurkosten bereikbaar voor lagere inkomens. In de oorspronkelijke situatie bevatte elk portiek acht woningen. De 224 portiekflats zijn per twee verticaal samengevoegd tot 112 appartementen en maisonnettes en vormen nu woningen van 110 m2.
De woningen bestaan nu elk uit twee etages met een woonkamer en een keuken op de benedenverdieping en drie slaapkamers en een badkamer op de bovenverdieping. Het was mogelijk om, naast het bestaande trappenhuis, in de 1,70 m smalle beuk van de woningen een trap in de woningen aan te brengen tussen de eerste en de tweede en tussen de derde en vierde woonlaag aan de voorzijde van de blokken. Achter het raam van de voormalige slaapkamer is het bordes van de trap zichtbaar. De koopwoningen en de overige woningen in de blokken zijn zo goed mogelijk gelijkend gemaakt; tussen de huur- en koopwoningen bestaan hoegenaamd geen verschillen, behalve dan dat van de blokken met koopwoningen de onderste woningen via een buitentrap toegang hebben tot een eigen tuin en de ruimte achter de huurblokken openbaar groen is. De van oorsprong sombere entree is gewijzigd en nu voorzien van glazen puien, en er zijn nieuwe stoepen en luifels aangebracht. Op de bovenverdieping van de woningen zijn de balkons naar buiten uitgebouwd met nieuwe opgelegde prefab vloeren. De gevel is voorzien van grote houten raampartijen, nieuw voegwerk en beplating. Het resultaat van deze gehele renovatie zijn heldere woningen die bescheiden ogen maar met een duidelijke kwaliteit.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Architect: Van Schagen Architekten te Rotterdam

Hoofdaannemer: BAM Woningbouw te Bunnik

 

Peildatum originele kosten: juli 2005

Start uitvoering: januari 2006

Oplevering: juli 2007

Bouwtijd: 78 weken

 

Bruto-inhoud: 54.880 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,10 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 4.987 m2
Maximale hoogte 11,75 m Dakoppervlakte 4.976 m2
Terrein Dakopeningen 11 m2
Terreinoppervlakte 17.260 m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 3.936 m2 Gevelomtrek 935 m
Onbebouwde oppervlakte 13.324 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 12.290 m2
Oppervlakteverharding 32 m2 Buitenwanden 7.643 m2
Aantal parkeerplaatsen 112 stuks Buitenwandopeningen 4.646 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 18.885 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 8.977 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 16.852 m2 Binnenwanden 4.689 m2
Installatie-oppervlakte m2 Binnenwandopeningen 4.288 m2
Verkeersoppervlakte 729 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 16.123 m2 Trappen en hellingen 252 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 837 m
Tarra-oppervlakte 2.033 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 16.708 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 54.880 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 6.588 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 3.468 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 3.535 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 9.965 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.936 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 18.885 m2


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 54.880 / 18.885 = 2,91
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 16.852 / 18.885 = 0,89
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.033 / 18.885 = 0,11
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 16.708 / 18.885 = 0,88
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 16.123 / 18.885 = 0,85
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.936 / 18.885 = 0,21
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 12.290 / 18.885 = 0,65
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.987 / 18.885 = 0,26
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 17.277 / 18.885 = 0,91
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.977 / 18.885 = 0,48
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 3.936 / 16.123 = 0,24
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 18.885 / 16.123 = 1,17
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 12.290 / 16.123 = 0,76
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 4.987 / 16.123 = 0,31
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 17.277 / 16.123 = 1,07
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 8.977 / 16.123 = 0,56
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 3.936 / 16.708 = 0,24
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 18.885 / 16.708 = 1,13
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 12.290 / 16.708 = 0,74
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 4.987 / 16.708 = 0,30
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 17.277 / 16.708 = 1,03
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 8.977 / 16.708 = 0,54


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 0,1 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 1,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 3,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 32,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 25,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 7,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 81,2 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 6,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 15,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 18,6 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 36,9 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 25,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 81,2 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 6,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 101,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 6,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 115,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 3.936 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 3.936 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 0,1 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 6.588 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 3.468 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 9.965 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.936 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2
Totaal skelet 1,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 4.987 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 11 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 4.976 2,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 3,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 7.643 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 4.646 24,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 7.643 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 32,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 4.689 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 4.288 8,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 23.956 12,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 25,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 978 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 10.943 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 252 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 837 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 252 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 5,9 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 17.435 7,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 7,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken won 112 81,2 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 18.885 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 18.885 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 18.885 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 18.885 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 18.885 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 8,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 18.885 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 18.885 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 18.885 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 18.885 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 6,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties won 112 15,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 18.885 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 18.885 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 18.885 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 3,8 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) won 112 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 13.324 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) won 112 101,4 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten won 112 6,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten won 112 6,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico won 112 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) won 112 115,7 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Plaatselijk grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Gevelbalk op staal 1.200 x 400 x 600 mm (prefab)
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Dichten openingen in binnenspouwblad, halfsteens metselwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Dichten openingen in steens metselwerk
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Slopen vrijdragende betonvloer. Dichten openingen in vrijdragende betonvloer
(27) Daken (constructief) Dichten opening betonnen dakvloer
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Slopen betonkader buitenwand. Repareren betonnen dakrand.
Afbouw dak/luifel afwerken met vervolgsysteem structuur muurverf. Luifel prefab beton, afmeting 1.000 x 2.620 mm met perspex afwerking.
(37) Dakopeningen Slopen daklicht inclusief afwerking.
Kunststof daklicht plaatsen, afmeting 700 x 1.000 mm
(47) Dakafwerkingen Slopen bitumineuze bedekking, inclusief grind.
2-laags bitumineuze bedekking met isolatie
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Slopen gemetselde schoorsteen. Slopen buitenspouwblad, halfsteens metselwerk. Slopen buitenspouwblad, houten gevel betimmering
Reinigen, reparatie en vervangen van voegwerk en beschadigde stenen en hydrofoberen. Reinigen, reparatie van beton algemeen
Sluiten opening in buitenspouwblad, halfsteens metselwerk zonder isolatie
(31) Buitenwandopeningen Slopen kozijnen en zonwering. Vervangen stoep voor de entree.
Deur- en raamopening in betonwand. Aluminium en kunststof kozijnen (compleet). Glas in kader (compleet) en ventilatieschuif.
(41) Buitenwandafwerkingen Afwerking vervolgsysteem structuur muurverf
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Slopen verschillende binnenwanden
Kalkzandsteen, AF (2-zijdig schoon) en V100 blokken. Gipsblokken GN70, dik 70 mm, 1.200 mm hoog. Metal stud separatiewanden.
(32) Binnenwandopeningen Slopen alle binnenkozijnen. Doorbraak in betonwanden maken
Kunststeen dorpels. Houten kozijnen met stompe deur. Stalen kozijn zonder en met bovenlicht en opdekdeur. Schilderwerk (vervolgsysteem). Vergrendelen vervallen deur
(42) Binnenwandafwerkingen Slopen plinten en diversen wandafwerkingen. Slopen wandtegels en slecht stucwerk. Afstomen behang. Herstellen en afwerkingen pleisterwerk.
Voorzetwand in kalkzandsteen MF halfsteens. Voorzetwand in metal stud. Voorzetwand als leidingkoker.
Wandafwerking, spuitpleister, wandtegels 150 x 150 mm met plinttegel. Wandafwerking, behang, plint 12 x 55 mm (gelakt) en plaatselijk houten delen. Afwerking vervolgsysteem structuur muurverf.
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Slopen uitkragende balkonrand ca. 0,10 tot 0,15 mm breed. Repareren en herstel beton. Afsluiten balkondoorvoer.
Balkonconsole staal. Balkonplaat beton, afmeting 1.660 x 3.550/3.007 mm.
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Geen element
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Slopen vloertegels en vloerbedekking. Reparatie cementdekvloer (35% van de vloer).
Cementdekvloer dik 30 mm. Vloertegels 100 x 100 mm, in specie en gelijmd.
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Slopen betontrappen en bordessen
Stalen buitentrap naar verdieping, houten treden en bordes, met stalen leuning. Houten portiektrap hoog 2.900 mm. Klimladder.
(34) Balustrades en leuningen Slopen doorvalbeveiliging, balkon- en traphek
Metalen balkonhek met houten leuning. Glazen traphek met houten leuning. Afwerking balkonhek vervolgsysteem structuur muurverf. Afwerking traphek vervolgsysteem alkyd dekverf. Privacyscherm op balkon, afmeting 350 x 1.850 mm (draadglas).
(44) Trap- en hellingafwerkingen Herstel traptreden
Trapafwerking, vervolgsysteem structuur muurverf
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Slopen plafond
Systeemplafond, woningscheidend met isolatie en plaatselijk muliplex plafond. Luifel- en balkonafwerking, vervolgsyteem structuur muurverf.
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Slopen bestaande installatie
CV-ketel, uitvoering HR 22 kW. Rookgasafvoer, dubbelwandige pijp. Platdakdoorvoer voor rookgas, gesloten systeem.
(52) Afvoeren Binnenriolering grondleiding PVC 110 en 75 mm. Binnenriolering PVC, standleiding 110 mm, afvoer 50 mm, ontspanningsleiding 75 mm. Hemelwatervoorziening kiezelbak en spuwer/overstort. Platdakdoorvoer voor rioolventilatie 75 mm.
(53) Water Waterleiding kunststof 12 mm en koper 22 mm, met leidingisolatie
(54) Gassen Gasleiding 21 mm
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Leiding, koper, 15 tot 22 mm. Radiatoren (enkel) capaciteit 0,9 kW en convector (plint) capaciteit 1,2 kW.
(57) Luchtbehandeling Slopen bestaande kanalen
Boren doorvoeren. Mechanische afzuiging bestaande uit ventilatorunit, kanaal 125 mm, afzuigventiel en isolatie.
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Slopen bestaande installatie
Onderverdeelinrichting, bekabeling laagspanning. Kabelgoot breedte 70 tot 120 mm, kabelladder breedte 200 mm.
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Freeswerk voor nieuwe leidingen. Bestaande meterkast underlayment schot aanbrengen.
Prefab meterkastinrichting. Installatiekast 5 groep 230V. Lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen. Armaturen in algemene ruimten.
(64) Communicatie Loze leidingen, deurintercom en schotelantenne opstelplaat
(65) Beveiliging Rookmelder
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten met belpaneel per 4 woningen
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Slopen keukenblok
Keukeninrichting, aanrecht met bovenkasten
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Closetcombinatie met fonteincombinatie. Wastafelcombinatie, douchecombinatie. Gootsteencombinatie en wasmachinekraan.
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Slopen bewegwijzeringsborden, schotels ed.
Dakhaakvoorziening voor de gevelonderhoudsinstallatie. Fietsgoot U-staal 80 x 40 x 40 mm, lang 2.250 mm. Bewegwijzeringsborden.
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Frezen tuinen
(90.2) Opstallen Tuinkast (dubbel)
(90.3) Omheiningen Hekken en perkoenpalen met draad
(90.4) Terreinafwerkingen Verwijderen beplating
Herbestrating betontegels 300 x 300 mm, betonband 50 x 150 mm. Heester beplanting.
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Hemelwaterafvoer en buitenriolering
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Berging
Woonlaag 0
Woonlaag 1
Woonlaag 2
Woonlaag 3
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel

Legenda

A01 Plafond
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
C01 Keuken
E02 Berging
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
K22 Balkon / bordes


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.