Renovatie sporthal te 's-Gravenpolder

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
In opdracht van R en B wonen, in samenwerking met de Gemeente Borsele, heeft Klunder architecten op de locatie Sporthal De Zwake een multifunctioneel centrum ontworpen, bestaand uit een sporthal met bijbehorende accomodaties, een bibliotheek, commerciële ruimten, 33 zorgwoningen (senioren en een 3- tal groepswoningen). Bij onderzoek bleek de bestaande sporthal in een goede bouwkundige staat te verkeren en werd besloten deze te handhaven en te voorzien van nieuwe installaties. Deze analyse betreft alleen de renovatie van de sporthal.
Doordat de sporthal onderdeel uitmaakt van een multifunctionele accomommodatie, maakt het gebruik van een centrale ketelinstallatie en koelsysteem.
Er is een geheel nieuw verwarming- en ventilatiesysteem in de gehele sporthal aangebracht. Ook zijn er werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van het hemelwaterafvoersysteem binnendaks. Verder het aanbrengen van nieuwe armaturen, leidingwerk en een datainstallatie. Met betrekking tot beveiliging is de brandmeldinstallatie vervangen.
De bestaande dakbedekking van de sporthal is vervangen en de hal is geïintegreerd in het overige gedeelte van de multifunctione accommodatie.
Wat betreft de bouwkundige afwerking is de gehele sportvloer vervangen door vloer met belijningssystemen en er zijn akoestische voorzieningen aan de wanden rondom de sporthal aangebracht.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Reed Business

Opdrachtgever: Gemeente Borsele te Heinkenszand

Architect: Klunder architecten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Fraanje te s-Heer Arendskerke

 

Peildatum originele kosten: Mei 2007

Start uitvoering: Januari 2008

Oplevering: Oktober 2009

Bouwtijd: onderdeel van complete nieuwbouw en renovatie

Aanbestedingsvorm: onderhands met voorafgaande selectie

Risicoregeling van toepassing: ja

 

Bruto-inhoud: 11520 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.208 m2
Maximale hoogte 9,00 m Dakoppervlakte 1.208 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte m2 Gevelomtrek m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.208 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 631 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.166 m2 Binnenwanden 602 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 29 m2
Verkeersoppervlakte m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.166 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 42 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.166 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 11.520 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.166 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 13 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.208 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.520 / 1.208 = 9,54
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.166 / 1.208 = 0,97
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 42 / 1.208 = 0,03
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.166 / 1.208 = 0,97
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.166 / 1.208 = 0,97
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 1.208 =
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = / 1.208 =
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.208 / 1.208 = 1,00
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.208 / 1.208 = 1,00
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 631 / 1.208 = 0,52
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = / 1.166 =
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = / 1.166 =
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 631 / 1.166 = 0,54
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = / 1.166 =
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = / 1.166 =
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.208 / 1.166 = 1,04
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 631 / 1.166 = 0,54


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 0,4 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,9 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 4,1 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 23,8 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 24,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 62,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 18,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 37,1 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 2,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 60,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 62,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 18,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 18,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 7,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 113,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 13 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2
(28) Hoofddraagconstructies m2
Totaal skelet 0,4 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 1.208 9,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,9 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2
(31) Buitenwandopeningen m2
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2
(32) Binnenwandopeningen m2
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 4,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.166 23,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 13 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 23,8 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.176 24,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 24,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 62,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 1.208 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.208 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 1.208 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.208 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.208 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundige installaties 18,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.208 11,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.208 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.208 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.208 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.208 4,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnische installaties 18,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 37,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 7,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 3,8 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 113,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Twee looppaden op bestaande plafondhangers voor het onderhoud van Trenomat wanden. Twee toegangsluiken en een pad van steigerplanken
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Beschermen van het volledige dak
Dakplaat geëxtrudeerd polystyreenschuim (EPS) dikte 120 mm met 15 mm afschot
2-Laags APP dakbedekking, mechanisch bevestigd met dakranden en aansluitingen
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geen element
(31) Buitenwandopeningen Geen element
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Geen element
(32) Binnenwandopeningen Geen element
(42) Binnenwandafwerkingen Wanden tot ca. 2.00 m met multiplex beplating bekleed afgewerkt met Forbo punch naaldvilt (contactgeluidreductie 20 dB), bovenzijde een aluminium profiel
Daarboven ca .2.00 m sauswerk inclusief schilderwerk dagstukken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Bestaande vloer inclusief afwerking rondom beschermen met beplatingsmateriaal
Bestaande vloer, grootte 75 m2, repareren en herstellen
Cementdekvloer D30, 50 mm dik, grootte 330 m2, schoonmaken en aanbranden en dichtmaken bestaande vloerpotten in verband met wijziging veld
Multifunctionele kunststof sportvloer Pulastic 2000, goedgekeurd ISA(NOC*NSF) klasse 2 (9+2/10/12=3). Inclusief speelbelijningen. basketbal, badminton, volleybal, tennis en zaalvoetbal
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Afwerking van twee looppaden met Forbo naaldvilttapijt
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Akoustisch systeemplafond Tectum Acousti Tough, balvast, Tectum paneel dikte 25 mm in raster 600 x 1.200 mm.
4 sparingen ten behoeve van Trenomat wand en omleidingen Pluviasysteem
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Centrale ketel-installatie elders opgesteld (bovenste verdieping, 4 hoog) met pompen, warmtewisselaars, leidingen en toebehoren
(52) Afvoeren Intern afwateringssyteem van de bestaande sporthal in verband met aanbouw van zorgwoningen en appartmenten
(53) Water Geen element
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Bovenzijde van plafond een combinatie-ophanging van leidingen en radiatoren/convectoren.
De verwarmingslichamen zijn als een apart systeem aangesloten op HR ketels (centrale kelhuis installatie).
Inclusief dubbelwandige cv-leidingen en thermische isolatie van leidingen in ketelhuis
(57) Luchtbehandeling Combinatie van afzuiging/toevoer installatie in combinatie met warmte distributie bevestigd aan bovenzijde plafond. Gecombineerde stralingspanelen inclusief luchtkanalen en toevoerinstallatie.
Inclusief inregelen, in bedrijf stellen en revisiebescheiden.
(58) Regeling klimaat en sanitair Apart geregelde beheersinstallatie waardoor warmteditributie en afzuiging kan worden geregeld
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Centraal systeem inclusief leidingen ten behoeve van de wandcontactdozen en armaturen. Nieuwe verdeelkaten
(62) Krachtstroom Aansluitingen voor bestaande tribune en bestaande Trenomat elektrische wanden
(63) Verlichting Bestaande verlichtingsinstallatie ontkoppelen en aanpassen, demonteren van bestaande armaturen en aanbrengen van nieuwe armaturen
Demontage bestaande, aanbrengen van nieuwe noodverlichtingsarmaturen en vluchtwegverlichting
(64) Communicatie Communicatie-installatie, telefoon-aansluitingen en centraal -antenne installatie
(65) Beveiliging Geen element
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Aanleggen van nieuwe gebouwbeheersinstallatie
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Geen element
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping
Dakaanzicht
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.