Renovatie van 93 portiekwoningen te Amsterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Verfdoos is een complex van twee kleurrijke woonblokken uit 1954 aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-Slotermeer. De renovatie van de woongebouwen Grote en Kleine Verfdoos betreft de woningverbetering, transformatie en nieuwbouw van portiekwoningen tot galerijflats en samenvoeging tot grote woningen. In de plint bevinden zich winkels en andere bedrijfsruimten. De gevels daarvan zijn in de renovatie meegenomen. De verbetering van het interieur van de bedrijfsruimten is aan de ondernemers overgelaten.

Gestreefd is naar een kwaliteit die vergelijkbaar is met nieuwbouw. De woningen blijven in de categorie sociale huur. De transformatie wordt gecombineerd met het herstel van de cultuurhistorische waarde en het toepassen van milieubesparende maatregelen zoals de aanleg van stadsverwarming.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Kristal Projectontwikkeling / Far West te Amsterdam

Architect: Van Schagen Architekten te Rotterdam

Hoofdaannemer: Ooijevaar te Alkmaar

 

Peildatum originele kosten: oktober 2006

Start uitvoering: april 2007

Oplevering: april 2009

Bouwtijd: 2 jaar

Aanbestedingsvorm: meervoudig met voorselectie

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 35.416 m 3 

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 5 stuks Dakoppervlakte, bruto 3.498 m2
Maximale hoogte 15,50 m Dakoppervlakte 3.494 m2
Terrein Dakopeningen 4 m2
Terreinoppervlakte 2.721 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 2.571 m2 Gevelomtrek 534 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 150 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 8.018 m2
Oppervlakteverharding 150 m2 Buitenwanden 2.336 m2
Aantal parkeerplaatsen 30 stuks Buitenwandopeningen 5.682 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 11.729 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 7.352 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 10.440 m2 Binnenwanden 5.087 m2
Installatieoppervlakte 67 m2 Binnenwandopeningen 2.265 m2
Verkeersoppervlakte 851 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 9.522 m2 Trappen en hellingen 58 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 1.556 m
Tarra-oppervlakte 1.289 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 9.694 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 35.416 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.619 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 8.608 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 2.571 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 5.419 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 3.208 m2 Liften 3 stuks
Hoofddraagconstructie 11.646 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 35.416 / 11.729 = 3,02
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 10.440 / 11.729 = 0,89
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.289 / 11.729 = 0,11
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.694 / 11.729 = 0,83
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 9.522 / 11.729 = 0,81
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.571 / 11.729 = 0,22
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.018 / 11.729 = 0,68
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.498 / 11.729 = 0,30
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.516 / 11.729 = 0,98
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 7.352 / 11.729 = 0,63
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 2.571 / 9.522 = 0,27
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 11.729 / 9.522 = 1,23
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 8.018 / 9.522 = 0,84
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 3.498 / 9.522 = 0,37
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 11.516 / 9.522 = 1,21
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 7.352 / 9.522 = 0,77
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 2.571 / 9.694 = 0,27
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 11.729 / 9.694 = 1,21
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 8.018 / 9.694 = 0,83
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 3.498 / 9.694 = 0,36
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 11.516 / 9.694 = 1,19
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 7.352 / 9.694 = 0,76


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 10,7 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,2 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 28,7 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 16,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 6,2 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 5,7 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 9,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 84,0 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 5,8 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,6 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 13,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 1,2 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 3,3 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 26,9 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 34,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 19,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 84,0 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 5,8 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 7,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 100,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.571 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 2.571 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 2.571 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 2.571 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 3,3 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.619 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 8.608 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 2.571 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 5.419 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 3.208 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 11.729 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 10,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 3.498 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 4 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 3.494 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,2 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 2.336 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 5.682 24,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 2.336 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 28,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 5.087 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 2.265 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 29.726 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 16,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 1.361 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 5.142 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 6.780 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 6,2 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 58 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 1.556 4,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 58 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 5,7 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 11.414 9,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 9,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 84,0 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 11.729 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 11.729 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 11.729 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 11.729 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 11.729 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 5,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 11.729 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 11.729 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 11.729 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 5,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 3 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 13,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 11.729 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 11.729 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 11.729 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 150 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1
Algemene bedrijfskosten prj 1
Winst en risico prj 1
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk en aan- en afvoer van grond
(13) Vloeren op grondslag Slopen vloer op grondslag. Nieuwe liftputten
(16) Funderingsconstructies Balken en poeren van diverse afmetingen. Deels slopen van een strokenfundering
(17) Paalfunderingen Pefab betonpalen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Prefab beton en kalkzandsteen. Deels slopen metselwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Slopen metselwerk. Dichtzetten van openingen. Verder prefab beton en kalkzandsteen
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer Rc = 3,5 m2.K/W
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Sluiten van vloeropeningen. Slopen betonvloer
(27) Daken (constructief) Slopen houten dakvloer inclusief dakbeschot. Deels vervangen houten dakbeschot. Aanbrengen nieuwe kanaalplaat
(28) Hoofddraagconstructies Deels slopen bestaande betonconstructie. Nieuwe beton- en staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Dakranden aluminium en beton
(37) Dakopeningen Vervangen dakluiken
(47) Dakafwerkingen Slopen dakbedekking incl. grind
Aanbrengen EPS isolatie Rc = 3,5 m2.K/W en 2 laagse bitumineuze dakbedekking met dreentegels
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Herstelwerkzaamheden aan de bestaande gevel. Nieuwe gevel uitbouw, ophangsysteem met polyesterbetonplaten
(31) Buitenwandopeningen Hardhouten kozijnen met HR++ glas. Borstweringpanelen van gekleurd glas
(41) Buitenwandafwerkingen Herstel kitwerk
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metalstudwanden
(32) Binnenwandopeningen Stalen binnenkozijnen met stompe deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Tegels t.p.v. sanitaire ruimten, overige behangklaar
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Prefab galerijelementen
(33)a Vloeropeningen, begane grond Kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Tegelwerk t.p.v. entrée. Cementdekvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Tegelwerk t.p.v. sanitaire ruimten. Deels nieuwe cementdekvloer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Nieuwe prefab betontrappen met bordessen
(34) Balustrades en leuningen Metaal, glas, hardhout
(44) Trap- en hellingafwerkingen Reparaties
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Stucwerk op gipsplaat
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Zie (56)
(52) Afvoeren Vernieuwen HWA en binnenriolering PVC
(53) Water Vernieuwen complete installatie
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Stadsverwarming met radiatoren
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiging
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Vervangen bestaande installatie
(64) Communicatie Deurintercom
(65) Beveiliging Rookmelders
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Complete liftinstallatie
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten en bewegwijzeringsborden
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Nieuwe keukens met bovenkastjes
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Basis installatie
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Deels vervangen betontegels
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Rijwielbeugels
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond, lang blok
1e verdieping, lang blok
2e, 3e en 4e verdieping, lang blok
Voorgevel, lang blok
Achtergevel, lang blok
Linker zijgevel, lang blok
Rechter zijgevel, lang blok
Doorsnede, lang blok
Begane grond, kort blok
1e verdieping, kort blok
2e, 3e en 4e verdieping kort blok
Voorgevel, kort blok
Achtergevel, kort blok
Linker zijgevel, kort blok
Rechter zijgevel, kort blok
Doorsnede, kort blok

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.