Uitbreiding en verbouwing basisschool te Heiloo

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Twee basisscholen in een combinatiegebouw met een peuterzaal en een wijkgebouw breiden met 10 lokalen (van 14 naar 24 lokalen) uit en met een multifunctionele ruimte voor gebruik als aula of als overblijf- of speellokaal. Deze ruimte is met panelenwanden op te delen in vier aparte ruimten. Ook worden twee hoge gemeenschapsruimten omgebouwd tot leraren-, spreek- en werkkamers.
De bestaande school uit 1992 bestaat deels uit twee lagen en daarop sluit de uitbreiding aan. Het gebouw heeft de vorm van twee halfronde delen, verbonden door twee langwerpige delen. In de halfronde gebouwdelen bevonden zich de beide scholen en in het verbindende gedeelte de aula's en de gemeenschappelijke ruimten. Er kon met maximaal 1.050 m2 worden uitgebreid.
Het speellokaal, de lerarenkamer en reproductieruimte zijn samengevoegd tot één grote aula met speelgedeelte voor beide scholen tezamen, in tweeën te delen met een mobiele wand.
Er is een nieuwe vloer in gekomen, het dak is vervangen en vier lokalen zijn om de nieuwe aula heen geplaatst. De zes andere lokalen zijn op de verdieping geplaatst. De bestaande schoollokalen aan de patiozijde zijn voorzien van een vegetatiedak. Daar de bestaande riolering niet goed op afschot lag zijn er onder de nieuwe sanitaire groepen een aantal verzwaringen in de bestaande fundering aangebracht.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw te Roosendaal

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo te Heiloo

Architect: Architektenburo Paul Breddels BV te Heerhugowaard

Hoofdaannemer: Van Wijnen Den Helder B.V. te Den Helder

 

Peildatum originele kosten: september 2001

Start uitvoering: oktober 2001

Oplevering: juli 2002

Bouwtijd: 200 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 11.730 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,70 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 2.539 m2
Terrein Dakoppervlakte 2.539 m2
Terreinoppervlakte 7.200 m2 Dakopeningen m2
Bebouwde oppervlakte 2.535 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 11.866 m2 Gevelomtrek m
Oppervlakteverharding m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.095 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 1.402 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 693 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 3.237 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.913 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 3.297 m2
Installatieoppervlakte 65 m2 Binnenwanden 2.705 m2
Verkeersoppervlakte 874 m2 Binnenwandopeningen 592 m2
Nuttige oppervlakte 1.974 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte m2 Trappen en hellingen 7 stuks
Tarra-oppervlakte 324 m2 Balustrades en leuningen 92 m
Gebruiksoppervlakte 2.945 m2 Installaties
Bruto-inhoud 11.730 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Buitenwanden (constructief) 710 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 1.196 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 984 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 838 m2 Warmtelichamen stuks
Dakvloeren (constructief) 2.512 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 3.237 m2 Liften stuks


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.730 / 3.237 = 3,62
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.913 / 3.237 = 0,90
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 324 / 3.237 = 0,10
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.945 / 3.237 = 0,91
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.974 / 3.237 = 0,61
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.535 / 3.237 = 0,78
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.095 / 3.237 = 0,65
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.539 / 3.237 = 0,78
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 4.634 / 3.237 = 1,43
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.297 / 3.237 = 1,02
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 2.535 / 1.974 = 1,28
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 3.237 / 1.974 = 1,64
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.095 / 1.974 = 1,06
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 2.539 / 1.974 = 1,29
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 4.634 / 1.974 = 2,35
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 3.297 / 1.974 = 1,67
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 2.535 / 2.945 = 0,86
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 3.237 / 2.945 = 1,10
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.095 / 2.945 = 0,71
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 2.539 / 2.945 = 0,86
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 4.634 / 2.945 = 1,57
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 3.297 / 2.945 = 1,12


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,0 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 16,9 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 5,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 21,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 19,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 5,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 77,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 20,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,0 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 33,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 19,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 20,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 77,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,7 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 2.535 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 2.535 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 2.535 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 710 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 1.196 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 984 3,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 838 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 2.512 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 3.237 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 16,9 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 2.539 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 2.539 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 5,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.402 8,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 693 12,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 21,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.509 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 592 6,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 6.812 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 19,6 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies
(33)a Vloeropeningen, begane grond pst 14 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 984 3,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 838 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 5,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 7 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 92 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 7 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 1.804 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 77,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 3.237 11,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 11,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 3.237 8,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 8,7 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 20,4 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 3.237 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 11.866 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, bestaand
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 10,1 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 4,4 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 12,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 25,2 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 23,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 3,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 80,6 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 19,0 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, bestaand
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 31,4 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 12,5 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 36,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 80,6 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, bestaand
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen
(13) Vloeren op grondslag
(16) Funderingsconstructies
(17) Paalfunderingen
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief)
(22) Binnenwanden (constructief) m2 658 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 403 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 343 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 1.874 2,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 2.067 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 10,1 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 1.901 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 1.901 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 4,4 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 942 7,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 409 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 12,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 1.261 11,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 388 7,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 4.780 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 25,2 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies
(33)a Vloeropeningen, begane grond
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.651 16,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 343 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 23,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 5 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 5 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,4 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 824 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 3,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 80,6 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 2.067 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren
(53) Water
(54) Gassen
(55) Koude-opwekking en -distributie
(56) Warmtedistributie
(57) Luchtbehandeling
(58) Regeling klimaat en sanitair
Totaal werktuigbouwkundig 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.067 8,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom
(63) Verlichting
(64) Communicatie
(65) Beveiliging
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen
Totaal elektrotechnisch 8,1 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 19,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 2.067 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen
(73) Vaste keukenvoorzieningen
(74) Vaste sanitaire voorzieningen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen
(76) Vaste opslagvoorzieningen
Totaal vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 5.404 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, uitbreiding
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 4,9 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 18,5 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 6,0 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 23,1 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 18,3 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 76,3 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 8,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 20,7 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, uitbreiding
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 4,9 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 34,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 21,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 16,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 76,3 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 8,9 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90.8) 100,2 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 117,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, uitbreiding
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 739 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2 739 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 739 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 5,0 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 151 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 538 4,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 581 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 495 2,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 638 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.169 3,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 18,5 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 638 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 638 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 6,0 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 460 8,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 284 14,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels 23,1 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 249 3,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 204 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 2.034 8,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 18,3 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond post 14 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 581 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 495 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 1,7 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 22 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 2 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 1,5 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 980 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 76,3 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.169 11,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2
(53) Water m2
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 11,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.169 8,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2
Totaal elektrotechnisch 8,9 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 20,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.169 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 2,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (9a) Terrein, bouwkundig m2 6.462 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (95) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (96) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,2 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 11,5 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 5,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 117,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, uitbreiding
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Uitzetten, maatvoering; ontgraven en aanvullen bouwput
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Betonbalkenframe 677 x 500 mm en 450 x 500 mm
(17) Paalfunderingen Prefab betonpaal 220 x 220 mm, lengte 5 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Binnenspouwblad, kalkzandsteen E214 en E120
(22) Binnenwanden (constructief) Kalkzandsteen E214, E120 en WF
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm (Rc = 3,5 m2.K/W) en dikte 150 mm
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 200 mm; houten balklaag 71 x 196 mm
(27) Daken (constructief) Kanaalplaatvloer, dikte 150 mm; houten dakvloer 59 x 156 en 71 x 171 mm met underlayment van 18 mm; stalen dakplaten
(28) Hoofddraagconstructies Staalconstructie ondersteuning gedeelte verdiepingsvloer en dakconstructie; staalconstructie brandwerend bekleden
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Boeiconstructies met trespa beplating; luifelconstructie met trespa beplating
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Cementafschotlaag of afschotisolatie, 90 mm; isolatie, 100 mm met bitumineuze dakbedekking; isolatie, 80 mm met mos-sedummat en drainagelaag
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Buitenspouwbladen in 100 mm betonsteen; spouwisolatie 90 mm
(31) Buitenwandopeningen Oregon pine buitenkozijnen met deuren, dekkend gebeitst; bestaande kozijnen verwijderen
(41) Buitenwandafwerkingen Sandwichpanelen, 6 mm colorbel, isolatie, regelwerk, MDF
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Panelenwanden; separatiewanden in cellenbetonelementen; glazen bouwstenenwand
(32) Binnenwandopeningen Oregon pine binnenkozijnen met deuren, dekkend gebeitst; bestaande kozijnen verwijderen
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels in sanitaire ruimten en de pantry's
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geïsoleerde kruipluiken
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Afwerking trapgat
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Tegelwerk 150 x 150 mm; dekvloer dikte 50 en 70 mm; dilatatieprofiel; schoonloopmat (entree)
Marmoleum op bestaande en nieuwe dekvloer; herstellen en repareren marmoleum; beschermen bestaande vloerbedekking; herstel bestaande dekvloeren, tegel- en voegwerk
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Tegelwerk 150 x 150 mm; dekvloer dikte 50 mm; dilatatieprofiel; schoonloopmat (entree)
Marmoleum op bestaande en nieuwe dekvloer; herstellen en repareren marmoleum; beschermen bestaande vloerbedekking; herstel bestaande dekvloeren, tegel- en voegwerk
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Hardhouten trappen, 2 stuks; bestaande trappen hergebruiken
(34) Balustrades en leuningen Hardhouten leuningen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Bestaande trappen loopoppervlak herstellen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond HWC, deels balbestendig; gipsplaat op rachels
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Bestaande installatie aanpassen; HR CV-ketel plaatsen
Kanalen en dakdoorvoer voor de beluchting en rookgasafvoer van de CV-ketel
(52) Afvoeren Bestaande hemelwaterafvoerinstallatie en bestaande binnenriolering aanpassen; de binnen- en buitenriolering in PVC
(53) Water Bestaand koud en warm water aanpassen
Koud en warm water naar toiletruimten, wastafels in de lokalen, pantry's en brandslanghaspels
(54) Gassen Gasleidingen naar de CV-ketel, de gasboiler en de pantry's
(55) Koude-opwekking en distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Door middel van radiatoren
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiging van keuken en sanitaire ruimten; afzuigkanaal met dakkap voor de mechanische ventilatie
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Bestaande installatie aanpassen; nieuwe installatie voor licht, zwakstroom en universele netwerkbekabeling
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Wandcontactdozen en verlichting; boven verlaagd plafond wandcontactdozen voor armaturen
Noodverlichting en vluchtwegaanduiding; afstemmen op bestaande situatie
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie; verplaatsen van de bestaande transparantverlichting
Wijzigen hang- en sluitwerk t.b.v. automatische sluiting; brandhaspels en poederblussers
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry-inrichting
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Bestaand sanitair aanpassen; nieuw sanitair in toiletruimten; wastafels in de lokalen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Afwerken terrein met teelaarde
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen; standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen; bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Voorgevel
Linkerzijgevel
Rechterzijgevel
Doorsnede
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B06 Werkkast
C02 Pantry
F01 Kantoorruimte
G09 Aula
L01 Leslokaal


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.