Uitbreiding woning te Geldrop

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft de uitbreiding van een woning, bestaande uit 3 bouwlagen. Aan de achterzijde van de woning wordt de beganegrondvloer uitgebreid met een zitkamer en een grotere ruimte voor de keuken waarbij de bestaande serre gesloopt wordt. De bestaande eetkamer aan de voorzijde van de woning wordt de muziekkamer en de oorspronkelijke woonkamer wordt de nieuwe eetkamer.

Aanpassingen aan de verdiepingen zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. De hoeveelheden in deze analyse betreffen alleen de begane grond. De beganegrondvloer van de uitbreiding is uitgevoerd als een in het werk gestorte betonplaat op zand. Het platdak bestaat uit houten balklagen met dakbeschot, voorzien van bitumineuze dakbedekking.

De bestaande gevel bestaat uit schoonmetselwerk. De nieuwe gevel bestaat uit gekeimd schoonmetselwerk. De uitbreiding heeft aan de voorzijde van de woning een eigen toegang. De achterzijde is voorzien van schuifpuien.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Opdrachtgever: Particulier

Architect: Baudoin van Alphen te Breda

Hoofdaannemer: Kuijsten Kwaliteitsbouw te Heeze

 

Peildatum originele kosten: februari 2010

Start uitvoering: april 2010

Oplevering: oktober 2010

Aanbestedingsvorm: meervoudig onderhands aanbesteed

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 376 m 3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 3,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 80 m2
Maximale hoogte 3,10 m Dakoppervlakte 79 m2
Terrein Dakopeningen 1 m2
Terreinoppervlakte 275 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 121 m2 Gevelomtrek 60 m
Onbebouwde terreinoppervlakte 153 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 187 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 137 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 51 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 121 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 87 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 91 m2 Binnenwanden 64 m2
Installatieoppervlakte m2 Binnenwandopeningen 23 m2
Verkeersoppervlakte 16 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 75 m2 Trappen en hellingen 1 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 4 m
Tarra-oppervlakte 30 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 107 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 376 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 118 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 28 m2 Vloerverwarming 50 m2
Beganegrondvloeren (constructief) 121 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 72 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 121 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 376 / 121 = 3,11
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 91 / 121 = 0,75
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 30 / 121 = 0,25
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 107 / 121 = 0,88
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 75 / 121 = 0,62
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 121 / 121 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 189 / 121 = 1,56
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 80 / 121 = 0,66
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 269 / 121 = 2,22
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 87 / 121 = 0,72
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 121 / 75 = 1,61
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 121 / 75 = 1,61
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 189 / 75 = 2,52
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 80 / 75 = 1,07
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 269 / 75 = 3,59
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 87 / 75 = 1,16
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 121 / 107 = 1,13
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 121 / 107 = 1,13
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 189 / 107 = 1,77
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 80 / 107 = 0,75
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 269 / 107 = 2,51
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 87 / 107 = 0,81


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 14,7 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 6,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 2,8 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 22,6 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 13,1 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 13,4 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 11,9 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 85,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 3,2 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 14,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 103,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 14,7 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 12,0 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 17,4 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 41,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 85,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 11,6 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 3,2 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 101,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 2,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 103,5 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 121 5,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 47 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 121 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 14,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 118 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 28 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 72 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 121 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 6,7 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 80 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 1 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 79 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 2,8 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 137 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 52 15,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 137 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 22,6 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 36 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 23 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 265 12,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 13,0 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 47 13,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 13,4 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 119 11,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 11,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 84,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 121 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 121 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 121 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 121 8,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 121 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 11,8 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 121 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 121 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 121 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 3,2 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 15,0 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 121 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 121 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 153 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 1,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 101,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 2,1 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj
Winst en risico prj
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 103,5 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk
(13) Vloeren op grondslag Bestaande vloer op grondslag deels slopen, nieuw in het werk gestorte betonplaat t.b.v. uitbreiding
(16) Funderingsconstructies Bestaande funderingsbalken deels slopen, nieuwe funderingsbalken aanleggen t.b.v. uitbreiding
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Kalkzandsteen
(22) Binnenwanden (constructief) Sluiten opening
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Bestaand dak van serre, keuken en bijkeuken slopen
Nieuw platdak, bestaande uit houten balklagen, aanbrengen
(28) Hoofddraagconstructies Nieuwe staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Bestaand dakrand deels slopen
Nieuwe dakrand van zink
(37) Dakopeningen Twee ronde lichtkoepels aanbrengen
(47) Dakafwerkingen Bitumineuze dakbedekking
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Schoonmetselwerk
(31) Buitenwandopeningen Schuifpuien aluminium kozijnen, houten kozijnen.
(41) Buitenwandafwerkingen Keimen
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Bestaande separatiewanden deels slopen
(32) Binnenwandopeningen Kozijnen en deuren verplaatsen
(42) Binnenwandafwerkingen Voorzetwanden, schilderwerk, tegelwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer. Tegels aanbrengen
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Gipsplaten
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Deels HWA-leidingen slopen
(53) Water Aanpassingen leidingen
(54) Gassen Leidingen infraisen
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Nieuwe radiatoren en vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Aanpassingen mechanische afzuiging
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Geen element
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Aanpassingen elektra
(64) Communicatie Loze leidingen
(65) Beveiliging Rookmelder
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Aanpassingen keukeninrichting
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Enkele sanitairtoestelen slopen
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Poort, bloembak
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A02 Hal
A03 Gang, overloop
A05 Trap
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
B03 Badruimte
B04 Was- en toiletruimte
C01 Keuken
J05 Audio-/videoruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer
X01 Zolder


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.