Verbouw laboratoriumgebouw te TU Eindhoven

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Herbestemming van een onderwijsgebouw tot horecavoorziening, gecombineerd met onderwijsruimten.
'De Zwarte Doos', een naam die het gebouw dankt aan haar vormgeving en zwart gekleurde bakstenen gevels, was in het verleden onderdeel van het scheikunde complex van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw bestond uit onderwijsruimten en een collegezaal. Nadat de faculteit Scheikunde verhuisd was naar een nieuwbouw werd het gebouw verhuurd aan TNO, die dit gebouw gebruikte als toegangsgebouw op de begane grond en als onderzoeksruimte ter plaatse van de collegezaal. 
Vanwege haar architectonische waarde en markante positie op het universiteitsterrein heeft de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een concept ontwikkeld voor het behoud van dit gebouw en heeft het de bestemming van multifunctioneel centrum gegeven. Het gebouw vormt, indien men komt vanuit het centrum van Eindhoven via het Limbopad, als 'voorportaal' vanzelf een aantrekkelijk 'ankerpunt' door de fraaie ligging met uitzicht op de Dommel.
De begane grond van het gebouw krijgt een bestemming als grand-café met buitenterras. Op de eerste verdieping komt een grote zaal en een tweetal kleine zalen. De grote zaal met een capaciteit van 100 personen is geschikt voor onderwijs, presentatie en film. De twee kleine zalen – met een capaciteit van 24 en 35 personen – zijn geschikt voor onderwijs, vergaderingen en congressen. Hiervoor is op de tweede verdieping eveneens een zaal beschikbaar voor 28 personen. Door een loopbrug is het gebouw verbonden met het achterliggende TU complex: het Vertigo gebouw. De renovatie van de buitengevel van deze loopbrug is onderdeel van de kostenanalyse.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Bouwkostenadvies Verheijen v.o.f. te Nederweert

Opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven te Eindhoven

Architect: PAS Architecten te Eindhoven

Hoofdaannemer: BAM Utiliteitbouw regio Eindhoven te Eindhoven

Fotograaf: Fons Leenhouwers

 

Peildatum originele kosten: juni 2005

Start uitvoering: september 2005

Oplevering: mei 2006

Bouwtijd: 9 maanden

 

Bruto-inhoud: 6.930 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 3,00 m2.K/W
Gevelconstructie R = 3,00 m2.K/W
Glas U = 1,80 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 3,00 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 3 stuks Dakoppervlakte, bruto 771 m2
Maximale hoogte 11,85 m Dakoppervlakte 757 m2
Terrein Dakopeningen 14 m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde oppervlakte 612 m2 Gevelomtrek 90 m
Onbebouwde oppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.708 m2
Oppervlakteverharding 120 m2 Buitenwanden 1.213 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 495 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.732 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 998 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.532 m2 Binnenwanden 911 m2
Installatieoppervlakte 278 m2 Binnenwandopeningen 87 m2
Verkeersoppervlakte 202 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.052 m2 Trappen en hellingen 2 stuks
Niet-toegankelijke ruimte m2 Balustrades en leuningen 50 m
Tarra-oppervlakte 200 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.490 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud 6.930 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) 1.213 m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 505 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 400 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) 914 m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 757 m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie 1.732 m2


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 6.930 / 1.732 = 4,00
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.532 / 1.732 = 0,88
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 200 / 1.732 = 0,12
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.490 / 1.732 = 0,86
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.052 / 1.732 = 0,61
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 612 / 1.732 = 0,35
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.708 / 1.732 = 0,99
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 771 / 1.732 = 0,45
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.479 / 1.732 = 1,43
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 998 / 1.732 = 0,58
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 612 / 1.052 = 0,58
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 1.732 / 1.052 = 1,65
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 1.708 / 1.052 = 1,62
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 771 / 1.052 = 0,73
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 2.479 / 1.052 = 2,36
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 998 / 1.052 = 0,95
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 612 / 1.490 = 0,41
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 1.732 / 1.490 = 1,16
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 1.708 / 1.490 = 1,15
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 771 / 1.490 = 0,52
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 2.479 / 1.490 = 1,66
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 998 / 1.490 = 0,67


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11) (13) (16) (17) Fundering 1,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21) (22) (23) (27) (28) Skelet 7,6 x,xx x,xx x,xx
2C (27) (37) (47) Daken 1,6 x,xx x,xx x,xx
2D (21) (31) (41) Gevels 20,8 x,xx x,xx x,xx
2E (22) (32) (42) Binnenwanden 6,8 x,xx x,xx x,xx
2F (23) (33) (43) Vloeren 3,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24) (34) (44) Trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 1,2 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 43,8 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,0 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65) (67) Elektrotechnische installaties 19,4 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 2,1 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties 40,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,7 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73) (75) (76) Overige vaste inrichtingen 15,0 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 15,7 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 2,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 107,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11) (13) (16) (17) Funderingen 1,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24) (27) (28) Ruwbouw 10,2 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34) (37) Afbouw 18,6 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45) (47) Afwerkingen 13,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 43,8 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 19,0 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 21,5 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 15,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 102,4 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 1,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 2,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 107,6 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 612 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 5 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 612 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 612 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 1,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.213 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 505 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 400 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 914 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 757 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.732 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 7,6 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2 14 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 757 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 1,6 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.213 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 495 16,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.213 4,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 20,8 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 406 1,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 87 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.035 3,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 6,8 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 8 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 405 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 914 2,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 3,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 2 1,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 50 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 541 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 1,2 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 43,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 1.732 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 1.732 2,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.732 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 1.732 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.732 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(56) Warmtedistributie m2 1.732 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 1.732 6,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.732 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal werktuigbouwkundig 18,6 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.732 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2 1.732 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(63) Verlichting m2 1.732 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 1.732 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 1.732 1,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2 1.732 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnisch 19,4 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 2 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 38,1 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.732 4,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.732 10,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.732 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 15,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 97,6 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig post 1 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties post 1 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties post 1 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal terrein 2,4 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 1,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 2,9 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 105,1 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk voor de uitbreiding van de begane grond en het terras
(13) Vloeren op grondslag Geïsoleerde beganegrondvloer
(16) Funderingsconstructies Funderingsbalk voor de uitbreiding
(17) Paalfunderingen Paalfundering 6 stuks, lengte 10 m
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Sloopwerk van bestaande wanden voor kozijnen, reinigen en hydrofoberen metselwerk
(22) Binnenwanden (constructief) Sloopwerk, metselwerk van kalkzandsteen- en betonsteenlijmblokken
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geïsoleerde kanaalplaatvloer
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Staalplaatbetonvloer (tussenvloer technische ruimte), prefab betonvloer (filmzaal), breedplaatvloer (1e verdieping) en houten vloer (2e verdieping)
(27) Daken (constructief) Bimsbetonplaten en gedeeltelijk in het werk gestorte vloer
(28) Hoofddraagconstructies Beton in het werk gestort
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Lichtstraat
(47) Dakafwerkingen 2-laags SBS
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Aluminium sandwichpanelen
(31) Buitenwandopeningen Stalen gevelpuien
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Metal stud, dikte 120 mm / dikte 185 mm
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen
(42) Binnenwandafwerkingen Voegwerk, tegelwerk, stucwerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdekvloer van 70 mm met gietvloer
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdekvloer van 50 mm met isolatie en gietvloer
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Grote trap naar de verdiepingsvloer en kleinere trap van de 1e verdieping naar de ingang van de filmzaal op de 2e verdieping
(34) Balustrades en leuningen Bij vide trappenhal
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Gipsplaat geperforeerd en gipsplaat voor vochtige ruimten
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking 2 HR-ketels, vermogen 160 kW en 115 kW
(52) Afvoeren Vuilwaterafvoer met controle meetput en vetafscheider
(53) Water Koud- en warmwaterinstallatie
(54) Gassen Gasinstallatie voor verwarming en keukeninstallaties
(55) Koude-opwekking en -distributie Koelelementen in luchtbehandelingskasten en koelelementen in inductie-units, fancoilunits enz.
(56) Warmtedistributie Plaatradiatoren en convectors voor de ramen
(57) Luchtbehandeling Luchtbehandeling met verwarming en koeling
(58) Regeling klimaat en sanitair Cascade regeling voor de CV-ketels
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdverdeelkast HLK/HKO
(62) Krachtstroom Verdeelkasten, krachtinstallatie voor keuken
(63) Verlichting Noodverlichtingsinstallatie, lichtinstallatie en armaturen
(64) Communicatie Telefoon, datainstallatie, centrale antenne en audio installatie
(65) Beveiliging Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, inbraakinstallatie en toegangsbeheer
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Bewaking, toegangsbeheer en signalering
3C Lift en transport
(66) Transport Machinekamerloze lift
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Keukenvoorzieningen voor warme en koude gerechten
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toiletvoorzieningen voor horecatoepassing
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Koel- en vriescel
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Terras
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Tussenniveau 1 en 2
1e verdieping
2e verdieping
Voorgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Legenda

A02 Hal
A03 Gang, overloop
A04 Garderobe
A05 Trap
A06 Lift
A07 Schalmgat, vide
B01 Toiletruimte
C03 Grootkeuken
C04 Spoel-/ afwaskeuken
D04 Café
E02 Berging
F01 Kantoorruimte
G03 Pauzeruimte / koffiekamer
H02 Installatieruimte
H04 Liftschacht
H05 Leidingschacht


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.