Verbouw winkels en kiosken tot supermarkt te Arnhem

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Bij herstructurering van de wijk Malburgen in Arnhem werd besloten het wegkwijnende winkelcomplex aan de Hoefbladlaan te revitaliseren en uit te breiden. De bestaande winkels en kiosken, gelegen onder een drielaags flatgebouw uit de wederopbouwperiode, zijn verbouwd tot één grote supermarkt. Door deze verbouwing zal het karakter en functioneren van deze plek aanzienlijk veranderen. De nieuwe supermarkt verbetert niet alleen het voorzieningenniveau in de wijk,  maar geeft ook een kwaliteitsimpuls aan het vernieuwde voorplein. Om de functioneel introverte supermarkt toch een open uitstraling te geven, is de gehele gevel in dubbelgelaagd glas uitgevoerd, op een plint van hardsteen.
Om te voldoen aan supermarktspecifieke eisen zijn op bepaalde plaatsen heldere en op andere plaatsen translucente glasstroken toegepast. Ruimtes als de personeelskantine en bakkerij zijn strategisch aan de pleinzijde gesitueerd. Door achter de glazen gevel panelen te plaatsen in de huiskleuren van de supermarkt ontstaat een gelaagde en afwisselende gevel. Integratie van reclame en bouwdelen maakt losse reclameborden en lichtbakken overbodig en draagt zo bij aan de levendigheid in de buurt.
Bij de revitalisatie bleef het bestaande casco intact. Onderzoek wees uit dat de fundering sterk genoeg was om de nieuwe lasten te dragen, de vloeren waren dat niet. Een nieuwe vloer op de bestaande vloer was niet haalbaar in verband met de hoogte. Uiteindelijk werd de kruipruimte opgevuld met het puin van de te slopen betonvloer en met zand dat vrijkwam door de uitbreiding. Het geheel werd afgedekt met een isolatieplaat met daarop een in het werk gestorte betonvloer. Deze methode bleek uiteindelijk kostenbespared doordat puin en zand niet afgevoerd hoefden te worden. Door gebruik te maken van het bestaande casco en alle andere nieuwe bouwdelen zoveel mogelijk te prefabriceren werd de bouwtijd teruggebracht tot slechts 6 maanden.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Wil Kuhlmann, Reed Business BV

Opdrachtgever: BV Beheer Jan Linders Supermarkten, Bergen (L)

Architect: Marco Henssen Architecten BV, Rotterdam

Hoofdaannemer: Haegens Bouw BV, Horst

 

Peildatum originele kosten: januari 2007

Start uitvoering: april 2007

Oplevering: november 2007

Bouwtijd: 126 dagen

Aanbestedingsvorm: bouwteam

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 5.700 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,80 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 1 stuks Dakoppervlakte, bruto 902 m2
Maximale hoogte 3,90 m Dakoppervlakte 902 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte 1.572 m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.572 m2 Gevelomtrek 193 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 752 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 666 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 86 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.572 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 3.526 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.481 m2 Binnenwanden 325 m2
Installatieoppervlakte 13 m2 Binnenwandopeningen 276 m2
Verkeersoppervlakte 10 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 1.454 m2 Trappen en hellingen stuks
Niet-toegankelijke ruimte 4 m2 Balustrades en leuningen m
Tarra-oppervlakte 91 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 1.481 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 5.423 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) 36 m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) 1.143 m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) 694 m2 Liften stuks
Hoofddraagconstructie 1.572 m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 5.423 / 1.572 = 3,45
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.481 / 1.572 = 0,94
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 91 / 1.572 = 0,06
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.481 / 1.572 = 0,94
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.454 / 1.572 = 0,92
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.572 / 1.572 = 1,00
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 752 / 1.572 = 0,48
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 902 / 1.572 = 0,57
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.654 / 1.572 = 1,05
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 353 / 1.572 = 0,22
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.572 / 1.454 = 1,08
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.572 / 1.454 = 1,08
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 752 / 1.454 = 0,52
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 902 / 1.454 = 0,62
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 1.654 / 1.454 = 1,14
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 353 / 1.454 = 0,24
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.572 / 1.481 = 1,06
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.572 / 1.481 = 1,06
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 752 / 1.481 = 0,51
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 902 / 1.481 = 0,61
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 1.654 / 1.481 = 1,12
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 353 / 1.481 = 0,24


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 14,6 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 22,8 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevel 25,9 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 10,1 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 9,5 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen
2H (45) Plafonds 5,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 97,1 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 2,2 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 0,3 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
3 Totaal installaties 2,5 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 18,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 130,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 14,6 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 46,6 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 2,3 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 33,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 97,1 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 2,2 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 0,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 18,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 8,2 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 130,7 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 1.572 9,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2 205 0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(16) Funderingsconstructies m2 1.572 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(17) Paalfunderingen m2 1.572 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal fundering 14,6 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2 36 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 1.143 6,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2 694 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 1.572 13,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 22,8 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 902 2,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2 902 6,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 666 19,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 86 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 666 5,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 25,9 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 325 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 28 2,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.387 6,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 10,1 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 1.348 9,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2
Totaal vloeren 9,5 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk
(34) Balustrades en leuningen m
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk
Totaal trappen en hellingen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 713 5,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 5,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken proj 1 97,1 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2
(52) Afvoeren m2 1.572 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 1.572 0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2 1.572 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 2,2 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.572 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 1.572 0,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 0,3 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties proj 1 2,5 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.572 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 0,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) proj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) proj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten proj 1 18,6 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten proj 1 8,1 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico proj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) proj 1 130,3 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk in verband met fundering nieuw en bestaand. Sloopwerk voor vervangen bestaande vloer
(13) Vloeren op grondslag Vloer op grondslag geïsoleerd
(16) Funderingsconstructies Nieuwe fundering. Aanpassing bestaande fundering
(17) Paalfunderingen In de grond gevormde palen
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Nieuw staalskelet. Aanpassing van bestaande constructie
(22) Binnenwanden (constructief) Nieuwe kalkzandsteen wanden. Aanpassing van bestaande wanden
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Nieuwe kanaalplaatvloer. Aanpassing aan bestaande vloer, beton gestort in het werk
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Nieuwe kanaalplaat dakvloer
(28) Hoofddraagconstructies Nieuwe staalconstructie
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Luifel
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Wortelvaste EPDM-dakbedekking met extensieve dakbegroeiing van vetplanten, sedum (type ekogroen)
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Glazen vliesgevel. Plint van hardsteen. Gevelmetselwerk
(31) Buitenwandopeningen Glazen schuifdeur. Buitenkozijnen en -deuren
(41) Buitenwandafwerkingen Afbouwtimmerwerken
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Systeemwanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen en -deuren
(42) Binnenwandafwerkingen Wandtegels. Afbouwtimmerwerken
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Geen element
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Zwevende cementdekvloer (thermische isolatie). Tegelwerk
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Geen element
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Geen element
(34) Balustrades en leuningen Geen element
(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking Geen element
(52) Afvoeren Hemelwaterafvoeren en riolering aanpassen aan nieuwe situatie.
(53) Water Compleet nieuwe installatie
(54) Gassen Geen element
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Mechanische afzuiging keukens en sanitaire ruimten
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Kabelgoot. Centrale bekabeling
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Brandbeveiliging
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toilet en fonteincombinaties
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Ruimtesoorten, totaal
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2Percentage van NVO
A Verkeersruimten 24 1,6
B Sanitaire ruimten 10 0,7
E Opslagruimten 336 22,7
F Administratieve ruimten 10 0,7
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten 35 2,4
H Technische ruimten 12 0,8
P Verkoop- en expositieruimten 1.054 71,2
Totaal 1.481 100


Ruimtesoorten, specificatie
RuimtesoortNetto-vloeroppervlak in m2
CodeOmschrijvingBegane grondTotaal
A Verkeersruimten
A01 Entree 14,0 14,0
A03 Gang, overloop 10,0 10,0
B Sanitaire ruimten
B01 Toiletruimte 10,0 10,0
E Opslagruimten
E02 Berging 9,0 9,0
E03 Magazijn 300,0 300,0
E06 Koelcel 27,0 27,0
F Administratieve ruimten
F01 Kantoorruimte 10,0 10,0
G (Zit)ruimten voor bijeenkomsten
G03 Pauzeruimte/koffiekamer 35,0 35,0
H Technische ruimten
H01 Meterkast 12,0 12,0
P Verkoop- en expositieruimten
P01 Verkoopruimte 1.054,0 1.054,0


Afbeeldingen

Situatie/bestratingsplan
Begane grond
Voorgevel
Rechterzijgevel
Linkerzijgevel
Dwarsdoorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
B01 Toiletruimte
E02 Berging
E03 Magazijn
E06 Koelcel
F01 Kantoorruimte
G03 Pauzeruimte/koffiekamer
H01 Meterkast
P01 Verkoopruimte


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.