Verbouwing tot trampolinepark te Zwolle

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Inspringen op een rage door zonder voorkennis een trampolinehal in te richten en te exploiteren moet je durven. De exploitanten, een architectenbureau en enkele lokale leveranciers gingen ervoor en haalden de opleverdatum. De investeerders hadden een leegstaande en ongeïsoleerde opslagloods aan de noordzijde van Zwolle gevonden. Deze zou worden volgezet met trampolines, maar er was geen ruimte voor ontvangst, horeca en andere activiteiten. Voor wachtende ouders wilden de opdrachtgevers een goede ontvangst- en verblijfsruimte creëren, want die willen ondertussen een consumptie en de kinderen willen dat na afloop ook. De verhuurder van het pand bleek bereid om voor eigen kosten een kleiner gebouw tegen de hal aan te bouwen voor deze functies, dat de beleggers eveneens zouden huren. Toen de aannemer van die aanbouw met bouwtechnische vragen bij de huurders kwam, hebben ze Projecteleider Edwin Kampman van architectenbureau 19 Het Atelier Architecten en zijn collega-architecte Amarens Reitsma in de arm genomen.

Er stond een grote tijdsdruk op het project omdat de eigenaren zo snel mogelijk op de trend wilden inspelen en een positie in de markt wilden verwerven. Ook daarin hebben de architecten hen gefaciliteerd. De aannemer wilde geen vertraging oplopen en graag concreet horen wat er moest gebeuren. Er was echter nog geen programma van eisen en de opdrachtgevers hadden ook nog geen plan voor de indeling. Wel waren er enkele functies ingetekend, zoals partyrooms voor kinderfeestjes en bedrijfsfeestjes. De routing bleek niet optimaal. En we hebben ze moeten wijzen op de noodzaak van een lift in het gebouw. Daarnaast vonden wijzelf dat het gebouw nog beter zou mogen aansluiten op de functie van de hal en dat het een aantrekkelijke uitstraling zou moeten krijgen voor de doelgroepen. De hal is een gesloten ruimte en de aanbouw dreigde dat ook te worden.

De architecten hebben de bouw en inrichting van de aanbouw financieel laten doorrekenen. Het was lang onduidelijk voor welk bedrag de aannemer aan het werk kon. Er bleek onvoldoende budget om op basis van het businessplan het gebouw volledig in gebruik te nemen. De architecten hebben daarom een groeimodel voorgesteld om de aanbouw op de begane grond en op de verdieping slechts gedeeltelijk in gebruik te nemen door het achterste deel van het gebouw af te schermen met een lichte scheidingswand.

Bezoekers komen de aanbouw binnen in een vide. Daar bevindt zich de ontvangstbalie en wordt de uitgifte van polsbandjes verzorgd. Verderop op de begane grond is een kleedruimte. Een trap en een lift leiden de bezoekers naar de bovenetage, waar zich de bar en enkele partyruimtes bevinden. Vanuit de barruimte hebben zij zicht op de springhal. Ouders kunnen zo hun kinderen in de gaten houden. “Volgens het plan zou de vloer van de verdieping te hoog komen te liggen om via een raam te kunnen zien wat er zich in de hal afspeelt”, herinnert Kampman zich. “Om die reden hebben we het vloergedeelte dat grenst aan de hal laten zakken, waardoor er nu goed zicht is, ook vanuit achterliggende delen van de verdieping. Sanitaire ruimtes en de personeelskamer zijn in de kern van het gebouw op de eerste verdieping geplaatst, zodat ruimtes voor evenementen aan de gevelzijde kunnen komen te liggen. Buiten moet je kunnen zien wat er binnen plaatsvindt, zodat het geen in zichzelf gekeerd gebouw zou worden. Ook de installaties hebben een plek in de kern van het gebouw gekregen.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Huls Bouwkostenmanagement

Opdrachtgever: Trampolinepark te Zwolle

Architect: 19 Het Atelier Architecten te Zwolle

Hoofdaannemer: Aan de Stegge te Twello

 

Peildatum originele kosten: juni 2016

Start uitvoering: juli 2016

Oplevering: december 2016

Bouwtijd: 4 maanden

Aanbestedingsvorm: bouwteam

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 11.622 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein
Totaal directe bouwkosten x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken
Beganegrondvloer R =
Gevelconstructie R =
Glas U =
Dakconstructie R =
Energie Prestatie Coëfficiënt


Hoeveelheden
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.945 m2
Maximale hoogte 7,30 m Dakoppervlakte 1.945 m2
Terrein Dakopeningen m2
Terreinoppervlakte m2 Gevels
Bebouwde terreinoppervlakte 1.945 m2 Gevelomtrek 155 m
Onbebouwde terreinoppervlakte m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 1.070 m2
Oppervlakteverharding m2 Buitenwanden 958 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwandopeningen 112 m2
Ruimtedelen Binnenwanden
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 2.293 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 561 m2
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 2.226 m2 Binnenwanden 487 m2
Installatieoppervlakte 22 m2 Binnenwandopeningen 74 m2
Verkeersoppervlakte 154 m2 Trapconstructies
Nuttige oppervlakte 2.049 m2 Trappen en hellingen 7 stuks
Niet-toegankelijke ruimte 1 m2 Balustrades en leuningen 37 m
Tarra-oppervlakte 67 m2 Installaties
Gebruiksoppervlakte 2.258 m2 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Bruto-inhoud (BI) 11.622 m3 Klimaatinstallaties (verwarming) kW
Skelet Warmtepomp kW
Buitenwanden (constructief) m2 Zonnecollector kW
Binnenwanden (constructief) m2 Vloerverwarming m2
Beganegrondvloeren (constructief) m2 Warmtelichamen stuks
Verdiepingsvloeren (constructief) m2 Wandverwarming m2
Dakvloeren (constructief) m2 Liften 1 stuks
Hoofddraagconstructie m2


Vormfactoren
Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 11.622 / 2.293 = 5,07
Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.226 / 2.293 = 0,97
Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 67 / 2.293 = 0,03
Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.258 / 2.293 = 0,98
Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.049 / 2.293 = 0,89
Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.945 / 2.293 = 0,85
Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.070 / 2.293 = 0,47
Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.945 / 2.293 = 0,85
Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.015 / 2.293 = 1,31
Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 561 / 2.293 = 0,24
Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.945 / 2.049 = 0,95
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 2.293 / 2.049 = 1,12
Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.070 / 2.049 = 0,52
Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.945 / 2.049 = 0,95
Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.015 / 2.049 = 1,47
Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 561 / 2.049 = 0,27
Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.945 / 2.258 = 0,86
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 2.293 / 2.258 = 1,02
Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.070 / 2.258 = 0,47
Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.945 / 2.258 = 0,86
Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.015 / 2.258 = 1,34
Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 561 / 2.258 = 0,25


Kosten op niveau 2 Elementenclusters
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet
2C (27)+(37)+(47) Daken
2D (21)+(31)+(41) Gevel
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 14,6 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 7,7 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 5,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 2,3 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 29,7 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 25,4 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 18,9 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport 5,1 x,xx x,xx x,xx
3 Totaal installaties 49,4 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,1 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen 19,9 x,xx x,xx x,xx
4 Totaal vaste inrichtingen 21,0 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 1,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 106,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten elementcluster
TotaalPer m2 BVOPer m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 17,3 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 8,0 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 4,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 29,7 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 25,4 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 24,0 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 21,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 1,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 106,2 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2
(22) Binnenwanden (constructief) m2
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2
(27) Daken (constructief) m2
(28) Hoofddraagconstructies m2
Totaal skelet
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2
(37) Dakopeningen m2
(47) Dakafwerkingen m2
Totaal daken
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2
(31) Buitenwandopeningen m2
(41) Buitenwandafwerkingen m2
Totaal gevels
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 309 7,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 74 5,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 618 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 14,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2 127 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 65 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 0,5 x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 127 0,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 7,6 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 7 3,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 37 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 7 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 5,1 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 212 2,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 2,6 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 29,8 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking m2 2.293 4,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 2.293 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 2.293 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 2.293 1,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2 2.293 3,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(57) Luchtbehandeling m2 2.293 10,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundige installaties 23,7 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnische installaties
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 2.293 7,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2 2.293 6,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(64) Communicatie m2 2.293 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(65) Beveiliging m2 2.293 6,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2
Totaal elektrotechnische installaties 20,5 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk 1 5,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal lift en transport 5,5 x,xx x,xx x,xx
Totaal installaties prj 1 49,7 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 2.293 14,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 2.293 5,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 2.293 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 20,4 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2
5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein
Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Algemene bouwkosten prj 1 3,7 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 1,7 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 0,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj 1 106,2 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen
NEN 2634NL/SfB ElementElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Geen element
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) Geen element
(22) Binnenwanden (constructief) Geen element
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Geen element
(27) Daken (constructief) Geen element
(28) Hoofddraagconstructies Geen element
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Geen element
(37) Dakopeningen Geen element
(47) Dakafwerkingen Geen element
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Geen element
(31) Buitenwandopeningen Geen element
(41) Buitenwandafwerkingen Geen element
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies Niet-dragende binnenwanden, metalstud - wanden
(32) Binnenwandopeningen Houten binnenkozijnen, houten binnenpuien inclusief binnendeuren met een hardkunststof (HPL) deklaag
Firescreen begane grond 2.700 x 2.500 mm
(42) Binnenwandafwerkingen Sanitaire ruimten en keuken voorzien van wandtegels
Overige wanden voorzien van scan- en sauswerk
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Split-levelvloer
(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Aftimmering trapgaten en vides
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond Schoonloopmat in entreezone
Vloercoating inclusief holplint in sanitaire ruimtes
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Vloercoating inclusief holplint in keuken
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Stalen trap met houten treden (hoofdtrap)
Overige trappen binnen, houten bloktrede trappen
(34) Balustrades en leuningen Trap- en videhekken, stalen stripstaal spijlenhekwerken
(44) Trap- en hellingafwerkingen Schilderwerk houten bloktrede trappen
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Systeemplafond (hygiëne) in keuken. Systeemplafonds in sanitaire ruimten
Betonplafond begane grond sauswerk
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-ketel, 2 gasgestookte luchtverwarmers in de trampolinehal
(52) Afvoeren PVC-riolering
(53) Water Koud- en warmwaterinstallatie
(54) Gassen Gasleidingen ten behoeve van CV-ketel en gasgestookte luchtverwarmers in de trampolinehal
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Basisverwarming door middel van vloerverwarming
(57) Luchtbehandeling Centrale luchtbehandelingskast voorzien van warmte-terugwininstallatie met een rendement van 90% binnenopstelling
Ventilatie trampolinehal door middel van dakventilatoren, totale capaciteit 10.000 m3/h
Dakventilatoren ten behoeve van afzuiging toiletruimten
(58) Regeling klimaat en sanitair
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Hoofdverdeelkast en elektrische onderverdeelkast
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Leidingaanleg met verlichtingsaansluitingen
(64) Communicatie Data-netwerk
(65) Beveiliging Brandmeldinstallatie/ontruiming, alarminstallatie/inbraak, noodoproep invalidentoilet
(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Plateaulift
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Receptie meubel. Schoenenkast. Los meubilair
(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantrymeubel in stafruimte. Keukeninrichting. Uitgiftebar
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Toiletten, urinoirs en wastafels
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5A Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Geen element
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Geen element
(90.4) Terreinafwerkingen Geen element
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element
(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element


Afbeeldingen

Begane grond
Verdieping
Langsdoorsnede
Dwarsdoorsnede

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.