Woningrenovatie Groot Millinx te Rotterdam

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Tarwewijk in Rotterdam-Zuid, gebouwd in de jaren twintig, heeft een eenzijdige woningvoorraad. Het zijn veelal particuliere woningen van 40 tot 60 m2, ondergebracht in gesloten bouwblokken van drie lagen en een gezamenlijke zolderetage. De wijk ging vanaf het begin van de jaren negentig achteruit. Een grotere variatie aan woningen, in combinatie met een betere woonomgeving, zou die achteruitgang kunnen keren. De gemeente besloot daarom halverwege de jaren negentig op grote schaal woningen in de wijk te renoveren en samen te voegen tot overwegend twee vierkamermaisonnettes per pand. Per pand werden de woningen verbouwd tot twee vierkamermaisonnettes van 100 tot 110 m2, waarbij de bovenverdieping van de bovenste woning op de voormalige zolder van het pand is gesitueerd. De voordeuren aan de straat, die toegang verschaften aan de bovenwoningen, zijn nu voordeuren voor de bovenste maisonnettes. Om voldoende oppervlakte te creëren worden de achtergedeelten van de daken gesloopt om plaats te maken voor dakdozen op elk pand. Deze worden vanaf de straat aan het zicht onttrokken door schuine, doorlopende dakschilden, die gehandhaafd blijven. Ten behoeve van de publicatie in Bouwmarkt is een projectanalyse uitgevoerd van de Moerkerkestraat 96 te Rotterdam. Dit pand maakt deel uit van het totale renovatieproject. Omdat de werkzaamheden in de verschillende panden zo divers zijn, is er besloten maar 1 pand te analyseren. Hierdoor blijft de kostenanalyse naar onze mening overzichtelijker. Het totale project wordt in vier fasen uitgevoerd van 1995 tot en met 2006.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: W. Kuhlmann, Reed Business bv te Doetinchem

Opdrachtgever: De Nieuwe Unie vastgoedontwikkeling te Rotterdam

Architect: KOW Architectuur, Renovatie, Restauratie en Stedelijke Vernieuwing te 's-Gravenhage

Hoofdaannemer: Van Omme en De Groot B.V. te Rotterdam, BAM - Volker Bouwmaatschappij B.V. te Rotterdam

  

Peildatum originele kosten: oktober 2003

Start uitvoering: juni 2004

Oplevering: april 2005 tot december 2005

Bouwtijd: 235 werkbare werkdagen

 

Bruto-inhoud: 677 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

Kosten- en gegevenstabellen

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal
NEN 2634OmschrijvingHoofdaannemerOverige aannemersTotaal bouwkosten
2 Bouwkundige werken x,xx x,xx
3 Installaties x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen x,xx x,xx
5 Terrein x,xx x,xx
Totaal bouwkosten elementen x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bouwkosten (bouwproject) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Subtotaal x,xx x,xx x,xx
6 Winst en risico (bouwbedrijf) x,xx x,xx
Totaal bouwkosten exclusief BTW x,xx x,xx x,xx


Bouwfysische kenmerken, totaal
Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W
Gevelconstructie R = 2,50 m2.K/W
Glas U = 1,20 W/(m2.K)
Dakconstructie R = 2,50 m2.K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt >1,0


Hoeveelheden, totaal
Algemeen Daken
Aantal bouwlagen 4 stuks Dakoppervlakte, bruto 68 m2
Terrein Dakoppervlakte 65 m2
Terreinoppervlakte 116 m2 Dakopeningen 3 m2
Bebouwde oppervlakte 60 m2 Gevels
Onbebouwde oppervlakte 57 m2 Gevelomtrek 67 m
Oppervlakteverharding 2 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 118 m2
Aantal parkeerplaatsen stuks Buitenwanden 66 m2
Ruimtedelen Buitenwandopeningen 52 m2
Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 234 m2 Binnenwanden
Netto-vloeroppervlakte (NVO) 200 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 441 m2
Installatieoppervlakte 3 m2 Binnenwanden 406 m2
Verkeersoppervlakte 27 m2 Binnenwandopeningen 35 m2
Nuttige oppervlakte 169 m2 Trapconstructies
Niet-toegankelijke ruimte 1 m2 Trappen en hellingen 4 stuks
Tarra-oppervlakte 34 m2 Balustrades en leuningen 24 m
Gebruiksoppervlakte 195 m2 Installaties
Bruto-inhoud 677 m3 Klimaatinstallaties (koeling) kW
Skelet Klimaatinstallaties (verwarming) 28 kW
Buitenwanden (constructief) 118 m2 Warmtepomp kW
Binnenwanden (constructief) 135 m2 Zonnecollector kW
Beganegrondvloeren (constructief) 60 m2 Vloerverwarming m2
Verdiepingsvloeren (constructief) 187 m2 Warmtelichamen 14 stuks
Dakvloeren (constructief) 68 m2 Wandverwarming m2
Hoofddraagconstructie 247 m2 Liften stuk


Vormfactoren, totaal
Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 677 / 234 = 2,89
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 200 / 234 = 0,85
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 34 / 234 = 0,15
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 195 / 234 = 0,83
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 169 / 234 = 0,72
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 60 / 234 = 0,26
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 118 / 234 = 0,51
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 68 / 234 = 0,29
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 186 / 234 = 0,80
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 441 / 234 = 1,88
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte = 60 / 169 = 0,35
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte = 234 / 169 = 1,38
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 118 / 169 = 0,70
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 68 / 169 = 0,40
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte = 186 / 169 = 1,10
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte = 441 / 169 = 2,61
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte = 60 / 195 = 0,31
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte = 234 / 195 = 1,20
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 118 / 195 = 0,61
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 68 / 195 = 0,35
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte = 186 / 195 = 0,95
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte = 441 / 195 = 2,26


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal
NEN 2634NL/SfB-elementOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
2A (11)+(13)+(16)+(17) Fundering 0,5 x,xx x,xx x,xx
2B (21)+(22)+(23)+(27)+(28) Skelet 17,2 x,xx x,xx x,xx
2C (27)+(37)+(47) Daken 9,1 x,xx x,xx x,xx
2D (21)+(31)+(41) Gevels 24,4 x,xx x,xx x,xx
2E (22)+(32)+(42) Binnenwanden 15,5 x,xx x,xx x,xx
2F (23)+(33)+(43) Vloeren 4,1 x,xx x,xx x,xx
2G (24)+(34)+(44) Trappen en hellingen 4,2 x,xx x,xx x,xx
2H (45) Plafonds 7,0 x,xx x,xx x,xx
2 Totaal bouwkundige werken 81,9 x,xx x,xx x,xx
3A (51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B (61) t/m (65)+(67) Elektrotechnische installaties 5,8 x,xx x,xx x,xx
3C (66) Lift en transport
Totaal installaties 16,8 x,xx x,xx x,xx
4A (74) Vaste sanitaire inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (73)+(75)+(76) Overige vaste inrichtingen
4 Totaal vaste inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
5 (90.1) t/m (90.8) Totaal terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdindeling, totaal
ElementgroepOmschrijvingKosten element in %Kosten per
ElementgroepElement per m2 BVOElement per m3 BI
(11)+(13)+(16)+(17) Funderingen 0,5 x,xx x,xx x,xx
(21) t/m (24)+(27)+(28) Ruwbouw 47,5 x,xx x,xx x,xx
(31) t/m (34)+(37) Afbouw 18,1 x,xx x,xx x,xx
(41) t/m (45)+(47) Afwerkingen 15,9 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (47) 81,9 x,xx x,xx x,xx
(51) t/m (58) Werktuigbouwkundige installaties 10,9 x,xx x,xx x,xx
(61) t/m (67) Elektrotechnische installaties 5,8 x,xx x,xx x,xx
(71) t/m (76) Vaste voorzieningen 1,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) 100,0 x,xx x,xx x,xx
(90.1) t/m (90.8) Terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
Totale directe bouwkosten 100,8 x,xx x,xx x,xx
(0.1) t/m (0.5) Algemene bouwkosten 10,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (excl. BTW) 118,8 x,xx x,xx x,xx


Kosten op niveau 3 Elementen, totaal
NEN 2634NL/SfB ElementOmschrijvingEenheidHoeveelheidKosten element in %Kosten per
EenheidElementTotaal elementenElement per m2 BVOElement per m3 BI
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen m2 60 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(13) Vloeren op grondslag m2
(16) Funderingsconstructies m2
(17) Paalfunderingen m2
Totaal fundering 0,5 x,xx x,xx x,xx
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) m2 118 5,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(22) Binnenwanden (constructief) m2 135 0,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2 60 3,2 x,xx x,xx x,xx x,xx
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 187 4,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(27) Daken (constructief) m2 68 2,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(28) Hoofddraagconstructies m2 234 1,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal skelet 17,2 x,xx x,xx x,xx
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies m2 68 4,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(37) Dakopeningen m2 3 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(47) Dakafwerkingen m2 65 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal daken 9,1 x,xx x,xx x,xx
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 66 11,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(31) Buitenwandopeningen m2 52 12,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
(41) Buitenwandafwerkingen m2 66 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal gevels 24,4 x,xx x,xx x,xx
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 441 10,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(32) Binnenwandopeningen m2 35 2,9 x,xx x,xx x,xx x,xx
(42) Binnenwandafwerkingen m2 1.219 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal binnenwanden 15,5 x,xx x,xx x,xx
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies m2
(33)a Vloeropeningen, begane grond m2 0,5 0,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 6 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 60 1,7 x,xx x,xx x,xx x,xx
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 187 1,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal vloeren 4,1 x,xx x,xx x,xx
2G Trappen en hellingen
(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 3,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
(34) Balustrades en leuningen m 24 1,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk 4 0,1 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal trappen en hellingen 4,2 x,xx x,xx x,xx
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen m2 233 7,0 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal plafonds 7,0 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkundige werken prj 1 81,9 x,xx x,xx x,xx
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking m2 234 5,4 x,xx x,xx x,xx x,xx
(52) Afvoeren m2 234 3,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(53) Water m2 234 1,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(54) Gassen m2 234 0,5 x,xx x,xx x,xx x,xx
(55) Koude-opwekking en -distributie m2
(56) Warmtedistributie m2
(57) Luchtbehandeling m2
(58) Regeling klimaat en sanitair m2
Totaal werktuigbouwkundig 10,9 x,xx x,xx x,xx
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 234 4,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(62) Krachtstroom m2
(63) Verlichting m2
(64) Communicatie m2
(65) Beveiliging m2 234 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen m2 234 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx
Totaal elektrotechnisch 5,8 x,xx x,xx x,xx
3C Lift en transport
(66) Transport stuk
Totaal lift en transport
Totaal installaties prj 1 16,8 x,xx x,xx x,xx
4 Vaste inrichtingen
4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2
(73) Vaste keukenvoorzieningen m2
(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 234 1,3 x,xx x,xx x,xx x,xx
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2
(76) Vaste opslagvoorzieningen m2
Totaal vaste inrichtingen 1,3 x,xx x,xx x,xx
Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0 x,xx x,xx x,xx
5 Terrein
5A (90) Terrein, bouwkundig m2 57 0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx
5B (90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2
5C (90) Terrein, elektrotechnische installaties m2
Totaal terrein 0,8 x,xx x,xx x,xx
6 (0-) Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj 1 100,8 x,xx x,xx x,xx
Algemene bouwkosten prj 1 10,2 x,xx x,xx x,xx
Algemene bedrijfskosten prj 1 6,0 x,xx x,xx x,xx
Winst en risico prj 1 1,7 x,xx x,xx x,xx
Totaal bouwkosten (exclusief BTW) prj 1 118,8 x,xx x,xx x,xx


Omschrijving elementen, totaal
NEN 2634NL/SfBElementOmschrijving
2 Bouwkundige werken
2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen Verwijderen bomen en struiken
Schoonmaken en puin ruimen in kruipruimte
(13) Vloeren op grondslag Geen element
(16) Funderingsconstructies Geen element
(17) Paalfunderingen Geen element
2B Skelet
(21) Buitenwanden (constructief) HSB dakopbouw
Verschillende reparaties aan de gevel
(22) Binnenwanden (constructief) Sloop wand tussen gang en trap voor aanbrengen PS isolatievloer
(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Verwijderen houten balklaag beganegrondvloer
Plaatsen nieuwe vrijdragende "balken en broodjesvloer" begane grond
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Plaatselijk vervangen en verzwaren van de balklagen
Ter plaatse van de badkamers Spramex op lewisplaatvloer
(27) Daken (constructief) Sloopwerk gordingen, balken en spanten
Nieuwe houten balklaag aanbrengen voor dakdoos
Verbetering hellend dakoppervlak, constructie bestaande uit gordingen
(28) Hoofddraagconstructies Verwijderen van stalen liggers kruipruimte
Plaatsen hoekstaal voor het opleggen van de beganegrondvloer
Het verplaatsen van een IPE 200 voor het opvangen van de bordesplaat
2C Daken
(27) Dakafbouwconstructies Houten bakgoot met zinken bekleding
(37) Dakopeningen 1 dakkoepel, 900 x 900 mm
(47) Dakafwerkingen Isolatie dak
Bitumineuze dakbedekking voor nieuwe daken, balkons en dakkapel
Keramische pannenbedekking, OVH pan hellende kap zwart
Zinken bekleding voorgevel en zijwangen van dakkapel
2D Gevels
(21) Buitenwandafbouwconstructies Veel herstelwerk aan de voorgevel zoals vervanging slecht metselwerk en het ontroesten en behandelen van stalen lateien
Nieuwe invulling achtergevel
(31) Buitenwandopeningen Kunststof kozijnen in de voor- en achtergevel inclusief dakkapelkozijn
(41) Buitenwandafwerkingen Betonreparatie en hardstenen gevelonderdelen voorgevel
2E Binnenwanden
(22) Binnenwandafbouwconstructies MS scheidingswanden (70/1.45.1A)
MS woningscheidende wanden (160/2.50.50.2.A)
MS bouwmuur voorzetwanden
(32) Binnenwandopeningen Metalen montagekozijnen met opdekdeuren
(42) Binnenwandafwerkingen Slopen en daarna opnieuw stuken trapopgang / bouwmuur
Spuitpleisterwerk boven de tegels in de badkamer en het toilet
Wandtegels badkamer tot 12 rijen, wandtegels toiletten tot 8 rijen
2F Vloeren
(23) Vloerafbouwconstructies Geen element
(33)a Vloeropeningen, begane grond Vloerluik inclusief luikomranding op de begane grond
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Multiplex trapgataftimmering
(43)a Vloerafwerkingen, begane grond In toilet tegels van 150 x 150 mm, op houten vloer gelijmd
Gehechte morteldekvloer van 50 mm
(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen In badkamers vloertegelwerk van 150 x 150 mm, op zandcementbed
In toilet tegels van 150 x 150 mm, op houten vloer gelijmd
2G Trappen en hellingen
(24) Trappen en hellingen Tuintrap met bordes (h = 800 mm, b = 1.200 mm)
1 nieuwe vaste open trap op de begane grond
1 nieuwe vaste dichte trap ter vervanging van de bestaande
Reparatie aan 2 bestaande trappen
(34) Balustrades en leuningen Stalen spijlenhek ter plaatse van het balkon
Nieuwe houten hekwerken ter plaatse van de nieuwe en bestaande trappen
Nieuwe houten leuningen ter plaatse van de nieuwe en bestaande trappen
(44) Trap- en hellingafwerkingen Smetplank achter de leuningen van de nieuwe en de te vervangen trap
2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen Woningscheidende en niet-woningscheidende MS-plafonds
MS-plafonds in de dakkapel en schuine kap
3 Installaties
3A Werktuigbouwkundig
(51) Warmte-opwekking HR-combiketel
(52) Afvoeren Geen element
(53) Water Geen element
(54) Gassen Complete gasinstallatie
(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element
(56) Warmtedistributie Geen element
(57) Luchtbehandeling Geen element
(58) Regeling klimaat en sanitair Geen element
3B Elektrotechnisch
(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Laagspanningsinstallatie inclusief schakelaars en contactdozen
(62) Krachtstroom Geen element
(63) Verlichting Geen element
(64) Communicatie Geen element
(65) Beveiliging Kleine huisinstallatie met niet-ioniserende rookmelders
(67) Gebouwbeheersvoorzieningen Geen element
3C Lift en transport
(66) Transport Geen element
4 Vaste inrichtingen
(71) Vaste verkeersvoorzieningen Geen element
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Geen element
(73) Vaste keukenvoorzieningen Geen element
(74) Vaste sanitaire voorzieningen Compleet nieuwe sanitaire voorzieningen per pand
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Geen element
(76) Vaste opslagvoorzieningen Geen element
5 Terrein
(90.1) Grondvoorzieningen Complete tuin aanvullen met 200 mm teelaarde
(90.2) Opstallen Geen element
(90.3) Omheiningen Rieten vlechtschermen aan de achterzijde van tuin, aan de zijkanten van de tuin perkoenpalen met draad
(90.4) Terreinafwerkingen Tegelbestrating voor tuintrap
(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Geen element
(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element
(90.7) Terreininrichtingen, standaard Geen element


Afbeeldingen

Extra projectfoto (oude situatie)
Extra projectfoto (nieuwe situatie)
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
Dakaanzicht
Voorgevel
Achtergevel
Doorsnede

Legenda

A01 Entree
A03 Gang, overloop
A05 Trap
B01 Toiletruimte
B02 Doucheruimte
B04 Was- en toiletruimte
C01 Keuken
H01 Meterkast
H02 Installatieruimte
K01 Woonkamer
K02 Slaapkamer


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.