Gemiddelde tarieven voor aardgas per kwartaal, 1999 - 2011

Omschrijving

Uitgangspunten
De gemiddelde tarieven zijn per 1.000 m3.

Tabel

JaarKwartaalKleinverbruik in m3/jaarGrootverbruik in m3/jaar
5002.00050.000150.000250.000500.0001.000.000
1999 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 1 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2006 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2007 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2008 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2009 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2010 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx
2011 1 x,xx x,xx x,xx x,xx
2 x,xx x,xx x,xx x,xx
3 x,xx x,xx x,xx x,xx
4 x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting


Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg / Heerlen.


Drinkwater

De gemiddelde tarieven per jaar van de waterleidingbedrijven voor drinkwater huishoudelijk zijn afkomstig van de distributiebedrijven (VEWIN). Het verbruik is de afname op jaarbasis.

De tarieven zijn exclusief BTW maar inclusief de grondwaterbelasting, vastrecht en belasting op leidingwater, ingevoerd per 1 januari 2000.


Elektriciteitsprijzen

De gemiddelde tarieven per kwartaal voor elektriciteit (klein- en grootverbruik) zijn afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED.

De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en inclusief heffingen, maar exclusief de teruggaaf van de Energiebelasting. Deze teruggaaf is een vast bedrag (per gebruiksperiode van 12 maanden, voor aardgas en elektriciteit tezamen) op de jaarlijkse elektriciteitsrekening. De MEP-toeslag, een toeslag op de elektriciteitsrekening in de vorm van een vast bedrag per jaar per aansluiting, is in deze publicatie buiten beschouwing gebleven.

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, enkele jaren geleden, zijn de tarieven voor grootverbruikers niet langer beschikbaar. Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van elektriciteit vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen. Er is dan geen waarde vermeld in de tabel.


Huishoudelijk en klein zakelijk verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
 • het verbruik 2.000 kWh en 3.000 kWh, enkel- en dubbeltarief is de afname op jaarbasis;
 • het verbruik 50.000 kWh, dubbeltarief met een doorlaatwaarde van 3 x 63 ampère is de afname op jaarbasis.

Groot verbruik, bedrijfstijd bedraagt 1.500 uur per jaar

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf;
 • het verbruik 150.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 100 kW, middenspanning (dubbeltarief) LS meting;
 • het verbruik 1.500.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 1.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting;
 • het verbruik 3.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 2.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting, met ingang van het jaar 2000 zijn de tarieven vrij.

Groot verbruik, bedrijfstijd bedraagt 5.000 uur per jaar

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • het verbruik 500.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 100 kW, middenspanning (dubbeltarief) LS meting;
 • het verbruik 5.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 1.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting;
 • het verbruik 10.000.000 kWh is de afname op jaarbasis, gereserveerd vermogen 2.000 kW, middenspanning (dubbeltarief) MS meting, met ingang van het jaar 2000 zijn de tarieven vrij.

Gasprijzen

De gemiddelde tarieven per kwartaal voor aardgas (klein verbruik) zijn afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED. De tarieven voor grootverbruikers van aardgas zijn afkomstig van de Gasunie.

De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en inclusief heffingen, maar exclusief de teruggaaf van de Energiebelasting. Deze teruggaaf is een vast bedrag (per gebruiksperiode van 12 maanden, voor aardgas en elektriciteit tezamen) op de jaarlijkse elektriciteitsrekening, maar is in deze publicatie buiten beschouwing gelaten.

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, enkele jaren geleden, zijn de tarieven voor grootverbruikers niet langer beschikbaar. Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van gas vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen. Er is dan geen waarde vermeld in de tabel.


Klein verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn het rekenkundige gemiddelde van het hoogste en laagste tarief van de energiedistributiebedrijven;
 • de jaarprijzen zijn seizoensgecorrigeerd;
 • de cijfers van de laatste drie opgenomen kwartalen moeten als voorlopig worden beschouwd;
 • het verbruik vanaf 500 m3 tot en met 150.000 m3 is de afname op jaarbasis.

Groot verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, exclusief BTW;
 • de tarieven zijn van de NV Nederlandse Gasunie voor grootverbruik;
 • de tarieven tot en met het jaar 2000 zijn berekend als voortschrijdende 4-kwartaalsgemiddelden. Vanaf 2001 is deze uitsluitend gebaseerd op het onderhavige kwartaal;
 • het verbruik vanaf 250.000 m3 tot en met 25.000.000 m3 is de afname op jaarbasis.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.