Toelichting


Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag / Heerlen.


Drinkwater

De gemiddelde tarieven per jaar van de waterleidingbedrijven voor drinkwater huishoudelijk zijn afkomstig van de distributiebedrijven (VEWIN). Het verbruik is de afname op jaarbasis.

De tarieven zijn exclusief BTW maar inclusief de grondwaterbelasting, vastrecht en belasting op leidingwater, ingevoerd per 1 januari 2000.


Elektriciteitsprijzen

Vanaf 2011 zijn de gemiddelde tarieven voor elektriciteit ondergebracht in een nieuwe tabel met een andere indeling van de verbruiksklassen met gemiddelde transactieprijzen, uitgedrukt in euro per MWh. De publicatie met gehanteerde tarieven voor 2011 is nog wel beschikbaar. De verbruiksklassen zijn gebaseerd op jaarverbruik.

De gemiddelde tarieven per kwartaal voor electriciteit (klein- en grootverbruik) zijn afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED.

De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en inclusief heffingen. In de tabel worden de gemiddelde transactieprijzen weergegeven voor electriciteit. Onder de transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindgebruiker, bijvoorbeeld een huishouden of en industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Is samengesteld uit de prijscomponenten vastrecht, leveringsbedrag, (teruggave) energiebelasting, landelijk transport, regionale toeslag, regionaal transport, transportbedrag, transformatorhuur, meetbedrag en systeemdiensten.

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, enkele jaren geleden, zijn de tarieven voor grootverbruikers niet langer beschikbaar. Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van elektriciteit vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen.


Huishoudelijk verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, inclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf en worden uitgedrukt in euro per MWh per jaar;
 • bij de verbruiksklassen 2,5- 5 MWh en 5 - 15 MWh, is de afname op jaarbasis;
 • in de verbruiksklasse 2,5 - 5 MWh zitten de meeste huishoudens.
 • de cijfers van de laatste drie opgenomen kwartalen moeten als voorlopig worden beschouwd.

Klein- en groot zakelijk verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, inclusief BTW;
 • de tarieven zijn het gewogen gemiddelde van de tarieven per bedrijf en worden uitgedrukt in euro per MWh per jaar;
 • er zijn zes verbruiksklassen gedefinieeerd, in de range 20 MWh tot en met > 150.000 MWh;
 • de cijfers van de laatste drie opgenomen kwartalen moeten als voorlopig worden beschouwd.

Gasprijzen

Vanaf 2011 zijn de gemiddelde tarieven voor gas ondergebracht in een nieuwe tabel met een andere indeling van de verbruiksklassen met gemiddelde transactieprijzen, uitgedrukt in euro per GJ en per m3. De publicatie met gehanteerde tarieven voor 2011 is nog wel beschikbaar. De verbruiksklassen zijn gebaseerd op jaarverbruik. Aardgas wordt geleverd per kubieke meter. De omrekening naar joule is gedaan op basis van de calorische bovenwaarde van aardgas uit Slochteren. De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik, uitgedrukt in Gigajoule (GJ) en Terajoule(TJ). 1 Gigajoule is gelijk aan 28,43 m3.


De gemiddelde tarieven per kwartaal voor aardgas (klein verbruik) zijn afkomstig van de distributiebedrijven aangesloten bij EnergieNED. De tarieven voor grootverbruikers van aardgas zijn afkomstig van de Gasunie.

De berekende tarieven zijn inclusief vastrecht en inclusief heffingen. In de tabel worden de gemiddelde transactieprijzen weergegeven voor gas. Onder de transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindgebruiker, bijvoorbeeld een huishouden of en industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Is samengesteld uit de prijscomponenten vastrecht, leveringsbedrag, (teruggave) energiebelasting, landelijk transport, regionale toeslag, regionaal transport, transportbedrag, transformatorhuur, meetbedrag en systeemdiensten.

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, enkele jaren geleden, zijn de tarieven voor grootverbruikers niet langer beschikbaar. Vanaf 1 juli 2004 zijn alle gebruikers van gas vrij in hun keuze van leverancier en is het onderscheid tussen gebonden en vrije afnemers vervallen.


Huishoudelijk verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, inclusief BTW;
 • verbruiksklasse 20 - 200 GJ. In deze klasse zitten de meeste huishoudens;
 • de tarieven zijn uitgedrukt in euro per GJ en in euro per m3 op jaarbasis.
 • de cijfers van de drie laatst opgenomen kwartalen moet als voorlopig worden beschouwd.

Klein- en groot zakelijk verbruik

 • franco aansluiting, inclusief vastrecht, inclusief BTW;
 • er zijn vier verbruiksklassen gedefinieerd, in de range 1TJ tot en met > 1.000 TJ;
 • de cijfers van de drie laatst opgenomen kwartalen moet als voorlopig worden beschouwd.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.