MBK-registratie onwerkbaar weer Maastricht/Beek, jaarcijfers

Omschrijving

Omschrijving
Maandelijks berekent de redactie waar en in welke hoedanigheid er sprake was van onwerkbaar weer op basis van de klimatologische waarnemingen op de hoofdweerstations van het KNMI te De Bilt.
Voor het bepalen van onwerkbaar weer als gevolg van neerslag en wind zijn de richtlijnen aangehouden uit de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV).
Voor het bepalen van onwerkbaar weer als gevolg van temperatuur zijn de normen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) aangehouden.
In deze jaarreeks zijn alleen de in de bouwnijverheid van toepassing zijnde werkdagen vermeld, dus exclusief weekeinden en feestdagen.

De weergegevens houden het volgende in:

 • neerslag: een hele onwerkbare dag bij een totale neerslag van 5 uur op 1 dag of een halve onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur in de ochtend of in de middag;
 • windkracht > 6: een hele onwerkbare dag bij een totale duur van de wind van 5 uur op 1 dag of een halve onwerkbare dag bij een minimale duur van 2 uur in de ochtend of in de middag.
 • temperatuur < 0: het aantal dagen, waarop de temperatuur om 7.00 uur of om 10.00 uur lager was dan 0 °C; 
 • temperatuurnorm: het aantal dagen die voldoen aan de temperatuurnorm, dus als de geregistreerde temperatuur om 7.00 uur -3,5 °C of lager is of als de temperatuur om 7.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5 °C of lager is of als de temperatuur om 10.00 uur -1,5 °C of lager is.


Tabel

JaarMBK-registratie aantal dagen met
NeerslagWindkracht > 6Temperatuur < 0 °CTemperatuurnorm
1991 x,xx x,xx x,xx x,xx
1992 x,xx x,xx x,xx x,xx
1993 x,xx x,xx x,xx x,xx
1994 x,xx x,xx x,xx x,xx
1995 x,xx x,xx x,xx x,xx
1996 x,xx x,xx x,xx x,xx
1997 x,xx x,xx x,xx x,xx
1998 x,xx x,xx x,xx x,xx
1999 x,xx x,xx x,xx x,xx
2000 x,xx x,xx x,xx x,xx
2001 x,xx x,xx x,xx x,xx
2002 x,xx x,xx x,xx x,xx
2003 x,xx x,xx x,xx x,xx
2004 x,xx x,xx x,xx x,xx
2005 x,xx x,xx x,xx x,xx
2006 x,xx x,xx x,xx x,xx
2007 x,xx x,xx x,xx x,xx
2008 x,xx x,xx x,xx x,xx
2009 x,xx x,xx x,xx x,xx
2010 x,xx x,xx x,xx x,xx
2011 x,xx x,xx x,xx x,xx
2012 x,xx x,xx x,xx x,xx
2013 x,xx x,xx x,xx x,xx
2014 x,xx x,xx x,xx
2015 x,xx x,xx x,xx x,xx
2016 x,xx x,xx x,xx x,xx
2017 x,xx x,xx x,xx x,xx
2018 x,xx x,xx x,xx x,xx
2019 x,xx x,xx x,xx x,xx
2020 x,xx x,xx x,xx x,xx
2021 x,xx x,xx x,xx x,xx

Toelichting


Voor alle partners in het bouwproces is het van groot belang dat de contractueel overeengekomen bouwtijd niet wordt overschreden. Juist met betrekking tot die bouwtijd kunnen er interpretatie- en meningsverschillen ontstaan over het onwerkbaar weer. Daarom heeft de redactie de gegevens 'Registratie onwerkbaar weer' ontwikkeld. Maandelijks publiceren we waar en in welke hoedanigheid onwerkbaar weer heeft plaatsgevonden.

Als basismateriaal voor deze rubriek dienen de klimatologische waarnemingen zoals die worden gedaan op de hoofdweerstations van het KNMI te De Bilt.


Onwerkbare dagen

Volgens de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) kan een werkdag, respectievelijk halve werkdag, als onwerkbaar worden beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste gedurende twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

Concreet betekent dit een halve onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur in de ochtend of in de middag en een hele onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur zowel in de ochtend als in de middag.

Ook is er sprake van een hele onwerkbare dag bij een totale neerslagduur van 5 uur op 1 dag, bijvoorbeeld 1,5 uur in de ochtend en 3,5 uur in de middag.

Dezelfde uitgangspunten gelden voor het aantal uren boven windkracht 6.

Als gevolg van de temperatuur kan een dag ook onwerkbaar zijn. Hiervoor zijn de normen van het Risicofonds Bouwnijverheid aangehouden.

Voor vorstgevoelige werkzaamheden geldt daarvoor een temperatuurgrens van 0 °C.

Voor minder vorstgevoelige werkzaamheden geldt dat voor een onwerkbare dag in ieder geval voldaan moet worden aan de temperatuurnorm volgens het Risicofonds Bouwnijverheid.

Uitzondering hierop is de werkdag direct volgend op een vorstperiode. Op zo'n dag is het mogelijk dat, als gevolg van vorst in de daaraan voorafgaande dagen, er vorstgelijkgestelde omstandigheden gelden waardoor ook niet gewerkt kan worden.

Uiteraard kan een dag alleen als onwerkbaar worden aangemerkt als de op die dag te verrichten werkzaamheden neerslag-, wind- of temperatuurgevoelig zijn. Zo niet, dan kan er nooit sprake zijn van een onwerkbare dag.


Vorstgevoelige werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden als vorstgevoelig beschouwd:

 • voegen;
 • straatwerk;
 • het leggen van kabels en kunststof buizen en het aanleggen van drainage;
 • het injecteren van spankabelkanalen;
 • het uitvoeren van zand-cementstabilisaties bij de aanleg van wegen;
 • het aanbrengen van dek- en slijtlagen bij asfaltwerken;
 • het aanbrengen van verfmarkeringen op wegoppervlakken;
 • gevelreiniging met hogedrukwaterapparatuur en gritstralen;
 • het zetten en/of herzetten van stenen bij het verrichten van glooiingswerkzaamheden;
 • werkzaamheden aan spoor- en tramwegen;
 • het steken, planten en verplanten van helmgras, bomen, heesters enz.;
 • het rietdekken (oud werk);
 • het leidekken op daken met een helling van meer dan 45°;
 • het aanbrengen van kunststof dakbedekkingen;
 • het met handkracht uitvoeren van oppervlaktegrondwerk;
 • het aanbrengen van kunststofleidingen waarbij lijm- of lasverbindingen worden toegepast;
 • het repareren van gescheurde betonconstructies (door injectie) met epoxyharsen;
 • het repareren en verwerken van oppervlakten met kunstharsen en kunstharsmortel;
 • bitumineuze dakbedekkingswerkzaamheden, voor zover deze bestaan uit het aanbrengen van flexibele dakbedekkingen.

Als minder vorstgevoelig worden alle overige werkzaamheden beschouwd. Hierbij valt te denken aan betonstorten, metselen en andere werkzaamheden waarbij cement of gips wordt verwerkt, grondwerken, asfaltwerken en dergelijke.


Alleen werkdagen

Alleen de in de bouwnijverheid van toepassing zijnde werkdagen zijn vermeld. De weekeinden en feestdagen worden buiten de waarneming gehouden.

In de tabellen komen neerslag, windkracht, temperatuur en de temperatuurnorm aan de orde. Deze weergegevens houden het volgende in:


Neerslag

In de maandtabel is de neerslagduur in uren gegeven, onderverdeeld naar ochtend en middag. In de jaar- en kwartaaltabel is de neerslagduur in dagen gegeven. Voor de omrekening van uren naar dagen zijn de uitgangspunten gehanteerd die in het onderdeel onwerkbare dagen van deze toelichting staan beschreven.


Windkracht 6

In de maandtabel staat het aantal uren vermeld dat de wind boven windkracht 6 was, onderverdeeld naar ochtend en middag. In de jaar- en kwartaaltabel is dit getotaliseerd naar dagen. Omrekening van uren naar dagen gaat op dezelfde manier als bij de neerslag. Windkracht 6 is van belang omdat in de praktijk vanaf windkracht 6 alle kraanwerkzaamheden worden gestaakt.


Temperatuur in °C

In de maandtabel wordt van 2 tijdstippen per dag de temperatuur in °C gegeven, afgerond op tienden van graden. In de jaar- en kwartaaltabel wordt het aantal dagen gegeven waarop de temperatuur op 1 van de 2 tijdstippen lager was dan 0 °C, dit in verband met vorstgevoelige werkzaamheden.


Temperatuurnorm

In de maandtabel staat aangegeven of de dag voldoet aan de temperatuurnorm.

In de jaar- en kwartaaltabel staat het aantal dagen vermeld die voldoen aan de temperatuurnorm.

Een dag voldoet aan de temperatuurnorm als de door het Weerbureau HWS geregistreerde temperatuur om:

 • 7 uur -3,5 °C of lager is; of;
 • 7 uur én om 10 uur daaropvolgend -0,5 °C of lager is; of;
 • 10 uur -1,5 °C of lager is.

Een en ander volgens de uitgangspunten van het Risicofonds Bouwnijverheid.


Meetmomenten

De neerslag- en windkrachtmetingen vinden plaats 's-morgens van 7.00 tot 12.00 uur en 's-middags van 12.00 tot 16.00 uur.


Regio-indeling

De kaart geeft de vijf regio's met daarin de meetstations weer.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.