Wij oriënteren ons op de aanschaf van een softwarepakket. Kunnen jullie ons adviseren?

Het antwoord:


Wij kunnen u hierover niet adviseren. Onze kracht ligt bij het uitgeven van objectieve en onderbouwde kostengegevens. Wel hebben wij online tools waarmee u kunt ramen, calculeren en/of een meerjarenonderhoudsbegroting kunt maken. Meer weten over onze tools? Ga dan naar portal.bouwkosten.nl/meer-informatie