Tarieven > Ontdoeningskosten afvalstoffen

m.2 Grondstoffen op basis van asbestvezels (niet gebonden met cement)   (7)