Tarieven > Arbeids- en productienormen

12.40 Ontgraven van grond   (4)