Tarieven > Arbeids- en productienormen

22.32.11 Metselwerk met mortel, kalkzandsteen, metselsteen   (3)